Seria 5 - Korespondencja

Pismo od Związku Młodzieży Polskiej Pismo do Adama Galosa Pismo do Adama Galosa Pismo do Rektoratu Uniwersytetu Wrocławskiego Zawiadomienie z Ambasady Czechosłowacji Zaproszenie na posiedzenie rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Upomnienie za nieobecność na szkoleniu ideologicznym Prośba o przedstawienie terminarza szkoleń Terminarz szkoleń ideologicznych Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym Zawiadomienie o odczycie List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa Kartka pocztowa od Wincentego Stysia Kartka pocztowa od Wincentego Stysia Pierwsza część listu Druga część listu Koperta Kartka z gratulacjami Informacja o wynagrodzeniu List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego Pismo z Karl Friedrich Wilhelm Wander Paedagogisches Institut List od Adama Galosa List od Adama Galosa Potwierdzenie pobytu w Saskim Archiwum Podziękowanie za przesłanie książek Pismo z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie List od rodziny Winkler List od rodziny Winkler Powiadomienie z Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego List od Josefa Haubelta List od Josefa Haubelta Koperta List od księdza Winklera List od księdza Winklera Pocztówka od rodziny Winkler Pocztówka od Kurta Schneidera Pismo od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego List od Krystyna Matwijowskiego Pocztówka od Kurta Schneidera List z Niemiec List z Niemiec Fotografia Koperta List z Niemiec Koperta z adnotacją Koperta Pismo ze Stanów Zjednoczonych Pismo z Niemiec Pismo z Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Wiadomość od Kurta Schneidera List od Wiesława Lesiuka Pismo z Karl Marx Universitat Pismo z Karl Marx Universitat Pismo z Karl Marx Universitat Pierwsza część listu Druga część listu Pismo z prośbą o objęcie opieki nad IV rokiem studentów historii Instrukcja pracy Ideowo-wychowawczej Pismo z redakcji Studiów Śląskich Prośba o złożenie dokumentów Prośba o pomoc w edycji artykułu Pismo z Niemiec Pismo w sprawie artykułu Ludwika Musioła Życzenia Bożonarodzeniowe Pismo ze Śląskiego Instytutu Naukowego Pierwsza część listu Druga część listu Prośba o wzięcie udziału w pochodzie pierwszomajowym Pismo z Polskiej Akademii Nauk Życzenia Wielkanocne Pismo z redakcji Informatora Krajoznawczego Pismo z dziekanatu Zaproszenie na LXI Wrocławski czwartek naukowy Pocztówka z Montrealu Nominacja na członka komisji d/s Ochrony Tajemnicy Państwowej i Służbowej Pismo Mieczysława Patera do redakcji "Studiów Śląskich" Pismo z redakcji Studiów Śląskich Pismo od Stanisława Michalkiewicza Pismo z redakcji "Sobótki" Życzenia Bożonarodzeniowe Kartka ze Stanów Pismo z Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Pismo z Niemiec List od Gottfrieda Uhliga Życzenia Bożonarodzeniowe Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX Kartka pocztowa
Wyniki 1 do 100 z 793 Pokaż wszystko

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP I-2-5

Tytuł

Korespondencja

Data(y)

Poziom opisu

Seria

Rozmiar i nośnik

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

(1927-2017)

Biografia

Mieczysław Pater (1 marca 1927 – 3 lipca 2017) polski nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, historyk. Specjalizował się w historii Śląska, Niemiec, a także historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku. Urodził się w Buczałach w obwodzie lwowskim, do wybuchu wojny zdołał ukończyć 6 klas szkoły powszechnej. 13 czerwca 1944 wraz z ojcem przyjeżdżają do Miejsca Piastowego k. Krosna gdzie po zdaniu eksternistycznych egzaminów mógł kontynuować naukę na poziomie szkoły średniej w krośnieńskim Gimnazjum i Liceum Humanistycznym. Jako miejsce studiów wybrał Wrocław ze względu na przeprowadzkę rodziców do Dziewkowic na Opolszczyźnie. Z początku chciał studiować socjologię, jednak 20 IX 1949 został przyjęty na historię. Mieczysław Pater podczas swoich studiów miał okazję uczyć się od prawdziwych mistrzów, takich jak: Władysław Czapliński, Stefan Inglot czy Henryk Wereszycki. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej pt.: Burżuazja pruska wobec powstania styczniowego 1863, choć od września 1953 był już pracownikiem Katedry Historii Powszechnej na stanowisku asystenta. W latach 1956 awansował na starszego asystenta i funkcję tę sprawował do 1961 roku, kiedy to 3 marca obronił doktorat pracą: Katolicki ruch polityczny na Śląsku 1848-1871. Następnie awansował na etat adiunkta i dołączył Katedry Historii Polski i Powszechnej XIX w. 26 listopada 1969 roku odbyło się jego kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy: Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893. 13 września 1979 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 13 września 1981 aż do emerytury sprawował funkcję kierownika Zakładu Historii Śląska. W czasie wydarzeń z 1985 roku, kontroli, oceny działalności i blokowania awansu dyrektora Instytutu Historycznego Adama Galosa, Mieczysław Pater stanął w obronie przełożonego i złożył swoją rezygnację. Wypowiedzenie jednak nie zostało przyjęte, a za namową rektora i prof. Zbigniewa Kwaśnego przejął obowiązki dyrektora, które sprawował do 31 sierpnia 1987 roku. Od 7 maja 1986 do 1 kwietnia 1988 roku przewodził Resortowemu Programowi Badań Podstawowych „Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku” RPBP III 36. 1 Listopada 1991 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1993-1996 pełnił po raz drugi funkcję dyrektora Instytutu Historycznego. 1 stycznia 1998 roku przeszedł na emeryturę, nadal jednak pozostając w bliskich stosunkach z wrocławskim Instytutem Historycznym. Mieczysław Pater zmarł 3 lipca 2017 we Wrocławiu. Wśród jego najważniejszych publikacji znajdują się: Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku (cz. I 1992, cz. II 1993), Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku 1891-1914 (1998), Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do 1918 (1997), Duchowieństwo katolickie wobec spraw polskich na Górnym Śląsku 1891-1914 (2004), oraz wiele innych, w tym wiele tomów poezji wraz z pokaźną ilością rozważań natury filozoficzno-religijnej. Podczas swojej kariery naukowej Mieczysław Pater zgromadził wiele nagród między innymi: kilkakrotnie Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, wielokrotnie Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego, został także oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dzieje zespołu

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

W tej części zespołu znajduje się korespondencja profesora Mieczysława Patera, zarówno prywatna jak i służbowa z lat 1954-2016. Wśród nich wyróżnić należy wieloletnią korespondencję z prof. Karoliną Lanckorońską, prof. Adamem Galosem, czy szczegółową korespondencję dotyczącą prac nad Słownikiem Duchowieństwa Polskiego.

Dopływy

Sposób uporządkowania

Materiały Uporządkowane są w teczki, jednostki archiwalne ułożono chronologicznie.

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki
  • polski

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Język(i)

Blok nabytków

Powiązane tematy

Powiązane osoby i organizacje

Powiązane gatunki

Powiązane miejsca