Pokazano 5469 rekordów

Opis archiwalny
Archiwa osobiste i kolekcje
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

4608 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Kamienice przy rynku

Zabytkowe kamienice znajdujące się we wschodniej pierzei rynku. Od lewej strony widoczne są Czarna Kamienica [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne], kamienica Łukaszewiczów.

N.N.

Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej

Kompletna dokumentacja techniczna do projektu regulacji Młynówki Sułowskiej autorstwa Leona Staweckiego: opis techniczny projektu, kosztorys; analizy i obliczenia mas robót ziemnych; obliczenia hydrologiczne; rysunki techniczne (plany poglądowe, profile projektowanej trasy, rysunki budowli); koreferat; wykazy materiałów budowlanych.

Leon Stawecki

Medal XXV-lecia odzyskania Dolnego Śląska

Awers: dwa pionowe słupy graniczne przecięte dwiema poziomymi wstęgami symbolizujacymi rzeki Odrę i Nysę; napis: "XXV-lecie odzyskania Dolnego Śląska. 1945-1970.Rewers: w środku wizerunki trzech przedmiotów [symbolizujacych zawody ?]: cyrkla, książki oraz kopalnianej wieży szybowej; w otoku napis: "Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu. Wrocławski Komitet Frontu Jedności Narodu".[Medal najprawdopodobniej nadany Walerii Skarplik.]

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu

Quittungskarte

Quittungskarte nr 1 [karta kwitowa dot. ubezpieczenia zdrowotnego] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Krankenkasse Ostrowo Zweigstelle Krotoschin [kasa chorych], Krotoszyn 1943.

Krankenkasse Ostrowo Zweigstelle Krotoschin

Kennkarte

Kennkarta [dowód tożamości] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Der Landrat Krotoschin [odpowiednik starosty powiatu], Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej] 24.01.1944.

Der Landrat Krotoschin

Legitymacja

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP wystawiona na nazwisko Waleria Skarplik, Milicz 12.06.1949.

Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP

Legitymacja członkowska

Legitymacja członkowska Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Miliczu wydana na nazwisko Waleria Skarplik, 15.12.1949.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Miliczu

Wspomnienia rodzinne

Historia Marii Bigosińskiej i jej krewnych od końca XIX w. do l. 80-tych XX w. Najwięcej miejsca autorka poświęca okresowi II wojny światowej (działalność AK w okolicach Częstochowy, łapanki, przymusowa praca, wejście armii czerwonej do miasteczka) oraz powojennemu Wrocławiowi.

Bigosińska Maria

Wyniki 1 do 100 z 5469