Zespół 2 - Spuścizna prof. Mieczysława Patera

Pismo od Związku Młodzieży Polskiej Pismo do Adama Galosa Pismo do Adama Galosa Pismo do Rektoratu Uniwersytetu Wrocławskiego Zawiadomienie z Ambasady Czechosłowacji Zaproszenie na posiedzenie rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Upomnienie za nieobecność na szkoleniu ideologicznym Prośba o przedstawienie terminarza szkoleń Terminarz szkoleń ideologicznych Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym Zawiadomienie o odczycie List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa Kartka pocztowa od Wincentego Stysia Kartka pocztowa od Wincentego Stysia Pierwsza część listu Druga część listu Koperta Kartka z gratulacjami Informacja o wynagrodzeniu List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Adama Galosa List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego List od Jacka Staszewskiego Pismo z Karl Friedrich Wilhelm Wander Paedagogisches Institut List od Adama Galosa List od Adama Galosa Potwierdzenie pobytu w Saskim Archiwum Podziękowanie za przesłanie książek Pismo z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie List od rodziny Winkler List od rodziny Winkler Powiadomienie z Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego List od Josefa Haubelta List od Josefa Haubelta Koperta List od księdza Winklera List od księdza Winklera Pocztówka od rodziny Winkler Pocztówka od Kurta Schneidera Pismo od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego List od Krystyna Matwijowskiego Pocztówka od Kurta Schneidera List z Niemiec List z Niemiec Fotografia Koperta List z Niemiec Koperta z adnotacją Koperta Pismo ze Stanów Zjednoczonych Pismo z Niemiec Pismo z Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Wiadomość od Kurta Schneidera List od Wiesława Lesiuka Pismo z Karl Marx Universitat Pismo z Karl Marx Universitat Pismo z Karl Marx Universitat Pierwsza część listu Druga część listu Pismo z prośbą o objęcie opieki nad IV rokiem studentów historii Instrukcja pracy Ideowo-wychowawczej Pismo z redakcji Studiów Śląskich Prośba o złożenie dokumentów Prośba o pomoc w edycji artykułu Pismo z Niemiec Pismo w sprawie artykułu Ludwika Musioła Życzenia Bożonarodzeniowe Pismo ze Śląskiego Instytutu Naukowego Pierwsza część listu Druga część listu Prośba o wzięcie udziału w pochodzie pierwszomajowym Pismo z Polskiej Akademii Nauk Życzenia Wielkanocne Pismo z redakcji Informatora Krajoznawczego Pismo z dziekanatu Zaproszenie na LXI Wrocławski czwartek naukowy Pocztówka z Montrealu Nominacja na członka komisji d/s Ochrony Tajemnicy Państwowej i Służbowej Pismo Mieczysława Patera do redakcji "Studiów Śląskich" Pismo z redakcji Studiów Śląskich Pismo od Stanisława Michalkiewicza Pismo z redakcji "Sobótki" Życzenia Bożonarodzeniowe Kartka ze Stanów Pismo z Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Pismo z Niemiec List od Gottfrieda Uhliga Życzenia Bożonarodzeniowe Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX Kartka pocztowa
Wyniki 1 do 100 z 824 Pokaż wszystko
Original Obiekt cyfrowy not accessible

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP I-2

Tytuł

Spuścizna prof. Mieczysława Patera

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Mieczysław Pater (1927–2017) był profesorem nauk humanistycznych, od czasów studiów związanym z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W swych badaniach zajmował się przede wszystkim historią Śląska i Niemiec, a także Polski w XIX i XX w. W 1961 r. obronił doktorat zatytułowany Katolicki ruch polityczny na Śląsku 1848–1871, a w 1969 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879–1893. W roku 1979 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 1991 r. – profesora zwyczajnego. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W zespole, przekazanym Ośrodkowi przez córkę prof. Patera, wyróżnione zostały: teksty, korespondencja, dokumenty prywatne i urzędowe, notatki, pamiętniki, fotografie, medale i odznaczenia. W zespole znajdują się: 92 jednostki archiwalne, 804 odbitki pozytywowe, 111 medali i wpinek, walizkowa maszyna do pisania i 20 nośników danych cyfrowych, a zbiór zajmuje 5,4 m.b.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Język(i)

Obiekt cyfrowy (Nadrzędny) rights area

Obiekt cyfrowy (Sygnatura) rights area

Obiekt cyfrowy (Miniaturka) rights area

Blok nabytków

Powiązane tematy

Powiązane osoby i organizacje

Powiązane gatunki

Powiązane miejsca