Pokazano 45586 rekordów

Opis archiwalny
With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Obóz klasowy

Uczennice Gimnazjum im. Królowej Jadwigii w Pabianicach podczas obozu klasowego.

N.N.

Elżbieta Neumann

Elżbieta Neumann podczas I Komunii w przedwojennym Wrocławiu, ok. 1932 roku.

N.N.

Kazimiera Kozieł

Kazimiera Kozieł z koleżankami, Zalesie, lata 30. XX wieku

N.N.

Tadeusz Podolski

Fotografia portretowa Tadeusza Podolskiego [ps. Młody Tygrys, ojciec Stanisława Podolskiego].

N.N.

Aniela Podolska

Fotografia portretowa Anieli Podolskiej [matka Stanisława Podolskiego]

N.N.

Helena Biba

Helena Danek (dziś Biba) z kolegami w stawie, Wilamowice, 1930 rok.

N.N.

Konstanty Bartoszek

Konstanty Bartoszek, odpoczywający na drabinie i pijący mleko, podczas przerwy w malowaniu dachu.

N.N.

Helena Lubińska

Rocznica założenia zakładu w Kórniku 1931 roku. Helena Lubińska w pierwszym rzędzie piąta od lewej.

N.N.

Kufel do piwa z deklem

  • PL OPiP VII-2-1-410
  • Obiekt
  • 1931
  • Część z Muzealia

kufel do piwa z deklem
miedź, mosiądz
kolory złoty
napis na spodzie – Dortmund 1931 JK
wys. 13 cm

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne ukończenia pierwszego półrocza roku szkolnego 1930/1931 przez Zbigniewa Przybylskiego w siedmioletniej Publicznej Szkole Powszechnej im. Św. Zofii we Lwowie.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Zofii we Lwowie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie statusu gminazjum z prywatnego na państwowe wysłane przez dyrektora szkoły do jej nauczyciela, Kazimierza Trzeciaka, Oszmiana, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 7.02.1931.

Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie

Odpis wierzytelny

Odpis wierzytelny wyroku Najwyższego Trybunału Administracyjnego uchylający zaskarżone przez Sabinę Czajkowską- Przybylską orzeczenie.

Najwyższy Trybunał Administracyjny

Świadectwo ślubu

Świadectwo ślubu Stanisława Napiórkowskiego i Eugenii Czajkowskiej wydane przez Parafię Lwów- Kleparów.

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego w Kleparowie

Fotografia

Fotografia z Pierwszej Komunii Świętej Antoniego Skibińskiego wraz z grupą innych dzieci.

Fotografia

Fotografia z dnia pierwszej Komunii Świętej Antoniego Skibińskiego.

Helena Lubińska

Obchody założenie Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kórniku, czerwiec 1931 roku.

N.N.

Świadectwo z egzaminu uzupełniającego

Świadectwo z egzaminu uzupełniającego wydane na nazwisko Kazimierz Trzeciak przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych, Wilno, Rzeczpospolita Polska (obecnie Litwa) 10.07.1931.

Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla czynnych a niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych

Dowództwo 9 Dywizji Piechoty

Fotografia przedstawiająca dowództwo 9 Dywizji Piechoty z lat 1931-1932. Od prawej strony podpułkownik dyplomowany, szef sztabu 9 Dyw. - Adam Dzianott, drugi z prawej - pułkownik dyplomowany Stanisław Świtalski, ówcześnie jako dowódca piechoty dywizyjnej. Mężczyzna na pierwszym planie w środku to dowódca dywizji - generał brygady Franciszek Sikorski. Pierwszy z lewej stoi major - Franciszek Junker.

N.N.

Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego

Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego , że Stanisław Napiórkowski za honorową pracę w charakterze starszego komisarza spisowego w dniu 9 grudnia 1931 r. otrzymał odznakę " Za ofiarną pracę".

Generalny Komisarz Spisowy

Helena Lubińska

Rocznica założenia zakładu w Kórniku.Helena Lubińska w ostatnim rzędzie – trzecia od prawej.

N.N.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiej klasy Szkoły Powszechnej Św. Zofii we Lwowie przez Zbigniew Przybylskiego.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Zofii we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza trzeciej klasy przez Zbigniew Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Prywatnym Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.

Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Zofii Strzałkowskiej

Jan Koprowski

Jan Koprowski z kolegami pod budynkiem gimnajzum w Przemyślu.

N.N.

Rodzina Kwarciaków

Rodzina Alfreda Kwarciaka, od lewej: brat Anatoliusz (rocznik 1931), Alfred (rocznik 1932), matka Maria, brat Feliks, ojciec (odznaczony Krzyżem Walecznym za 1920 rok), rok 1933

N.N.

Rodzina Kwarciaków

od lewej: Anatoliusz [ur. w 1931 r.], Alfred [ur. w 1932 r.], Maria [z d. Broczek, 1907-1966], Feliks [ur. w 1929 r.] oraz Piotr [1901-1945; cała rodzina odznaczona tytułem "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" za pomoc w ukrywaniu Żydów podczas II wojny światowej"];

N.N.

Uchwał Sądu w Podhajcach

Uchwała Sądu Grodzkiego w Podhajcach dotycząca zezwolenia na odpisanie z realności Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej części parcel gruntu i utworzenie dla nich nowego ciała hipotecznego i intabulację do tego wpisu hipotecznego na rzecz Stefana Wyrsty.

Sąd Grodzki w Podhajcach

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego semestru trzeciej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.

Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Zofii Strzałkowskiej

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie zezwalająca na intabulację w stanie biernym realności Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej i ustanowienia prawa zastawu dla kaucji do wysokości 19500 zł służącej na zabezpieczenie obowiązków względem pretensji zapisem tym objętych na rzecz Miejskiej Kasy Oszczędności we Lwowie.

Sąd Okręgowy we Lwowie

Potwierdzenie urodzenia

Potwierdzenie urodzenia Juliana Fertscha, syna Jana i Marii z d. Stupnicka, wydane przez Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie

Odpis

Dokument informujący o wyznaczeniu inżyniera Jan Fertsch na zastępcę kierownika działu robót górniczych w Kopalni "Foch" na czas choroby lub urlopu kierownika.

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim nr 118 im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Cmentarz Obrońców Lwowa

Widok z oddali na Cmentarz Obrońców Lwowa. Od lewej znajdują się: Pomnik Chwały [uroczyście odsłonięty 11 listopada 1934 r.], katakumby, Kaplica Obrońców Lwowa [wybudowana w 1924 r.].

N.N.

Spacer po Warszawie

Henryka Kalicka (z lewej) z przyjaciółką Aleksandrą z d. Kotlicką Dobrzyńską, Warszawa 1934

N.N.

Polacy w Breslau

Fotografia rodzinna z okazji pięćdziesiątej rocznicy ślubu, Breslau 6.05.1934 rok.

N.N.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

List hipoteczny

List hipoteczny na sumę 1700 złotch w złocie obciążający nieruchomość w miejsc. Borek [pow. gostyński, woj. wielkopolskie] będącą własnością Stanisławy Grymińskiej wydany przez Sąd Powiatowy w Koźminie, Koźmin 6.12.1934. [Dokument skłąda sie z dwóch części: właściwego listu hipotecznego oraz wypisu z aktu zeznania przed notariuszem drem Zbigniewem Dulębą.]

Sąd Powiatowy w Koźminie

Decyzja w sprawie zalesienia gruntu

Decyzja Starostwa Powiatowego w Podhajcach nakazujące zalesienie terenu w miejscowości Uhrynów nieprawnie zmienionego na inny rodzaj użytkowania.

Starostwo Powiatowe Podhajeckie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza piątej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Wycieczka klasowa do Warszawy

Wycieczka klasowa do Warszawy, uczennic Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. Kuca Henryka Kalicka.

N.N.

Tauba i Gizela Grűnberg z kuzynką

Gizela Fudem z d. Grűnberg (w środku), z siostrą Taubą (z prawej) i kuzynką na fotografii odnalezionej w1945 r. w ruinach getta na łódzkich Bałutach;

N.N.

Wyniki 301 do 400 z 45586