Pokazano 45612 rekordów

Opis archiwalny
With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Portfel

Skórzany porfel użytkowany przez Piotra Grzyminskiego [powstańca wielkopolskiego], skóra, I poł. XX w.

N.N.

Portfel

Skórzany porfel użytkowany przez Piotra Grzyminskiego [powstańca wielkopolskiego], skóra, I poł. XX w.

N.N.

Portfel

Skórzany porfel użytkowany przez Piotra Grzyminskiego [powstańca wielkopolskiego], skóra, I poł. XX w.

N.N.

Bilet kolejowy

Bilet kolejowy nr 19134 na przejazd na trasie: Millitsch-Freital wystawiony przez Deutsche Reichsbahn 18.01.1945 [przy pomocy którego Waleria Skarplik miała pojechać na roboty do Niemiec, ale w ostatniej chwili uciekła z dworca.]

Deutsche Reichsbahn

Wezwanie [dot. uiszczenia opłaty]

Wezwanie do uiszczenia opłaty za użytkowane ruchomości wysłane do Walerii Skarplik przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, Milicz 10.02.1947. 

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Zaświadczenie

Zaświadczenia o nabyciu przez Walerię Skarplik ruchomości wydane przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, Milicz 04.03.1948.

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Legitymacja

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP wystawiona na nazwisko Waleria Skarplik, Milicz 12.06.1949.

Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP

Legitymacja

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP wystawiona na nazwisko Waleria Skarplik, Milicz 12.06.1949.

Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP

Legitymacja członkowska

Legitymacja członkowska Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Miliczu wydana na nazwisko Waleria Skarplik, 15.12.1949.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Miliczu

Legitymacja członkowska

Legitymacja członkowska Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Miliczu wydana na nazwisko Waleria Skarplik, 15.12.1949.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Miliczu

Zaświadczenie

Zaświadczenie dot. przebiegu pracy Walerii Skarplik w administracji, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 28.08.1950.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Miliczu

Świadectwo

Świadectwo ukończenia kursu dla mężów zaufania wydane na nazwisko Waleria Skarplik przez Okręgową Radę Związków Zawodowych we Wrocławiu, Milicz 9.10.1950.

Okręgowa Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu, Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Miliczu

Zaświadczenie

Zaświadczenie nr 30/51 o ukończeniu Powiatowego Kursu dla pracowników aparatu podatków wiejskich wydane na nazwisko Waleria Skarplik przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 29.04.1951.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy]

Umowa dodatkowa dot. warunków pracy Leona Staweckiego przy robotach melioracyjnych na Kanale Królowej Bony we wsi Lachaczyce, pow. kobryński, Urząd Wojewódzki Poleski, Brześć n. B., 11.10.1936 r.

Urząd Wojewódzki Poleski

Zawiadomienie

Zawiadomienie dot. zakończenia pracy przez Walerię Skarplik w urzędzie w związku z jego likwidacją, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 31.12.1955.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu kursu j. rosyjskiego wydane na nazwisko Waleria Skarplik przez  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 26.04.1956.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu kursu za zakresu zagadnień społeczno-administracyjnych wystawione na nazwisko Waleria Skarplik przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 16.11.1957.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

Zaświadczenie

Zaświadczenie dot. potwierdzenia miejsca zatrudnienia Walerii Skarplik, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 20.08.1958.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Pismo urzędowe

Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu do Walerii Skarplik dot. warunków wynagrodzenia, Milicz 19.12.1958.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Świadectwo

Świadectwo złożenia egzaminu z zakresu przepisów dot. rejestracji stanu cywilnego, obywatelstwa i ustroju PRL wydane na nazwisko Waleria Skarplik przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 9.06.1961.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

Pismo urzędowe

Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z informacją o przesłaniu świadectwa z egzaminów kwalifikacyjnych złożonych przez Walerię Skarplik, Wrocław 24.12.1961.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

Umowa o pracę

Umowa o pracę zawarta pomiędzy Walerią Skarplik a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Radą Powiatową w Miliczu, Milicz 1.09.1963.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Umowa o pracę

Umowa o pracę zawarta pomiędzy Walerią Skarplik a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Radą Powiatową w Miliczu, Milicz 1.09.1963.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Dowód zarejestrowania nr 5/37

Dowód zarejestrowania nr 5/37 w Wojewódzkim Biurze (Ekspozyturze) Funduszu Pracy w Brześciu n. B. wydany przez Wójta Gminy Żabinka Powiatu Kobryńskiego na nazwisko Leon Stawecki, b.m., 13.10.1937. [Opatrzony również pieczęcią Ubezpieczalni Społecznej w Lesznie.]

Dowód zarejestrowania nr 5/37

Dowód zarejestrowania nr 5/37 w Wojewódzkim Biurze (Ekspozyturze) Funduszu Pracy w Brześciu n. B. wydany przez Wójta Gminy Żabinka Powiatu Kobryńskiego na nazwisko Leon Stawecki, b.m., 13.10.1937. [Opatrzony również pieczęcią Ubezpieczalni Społecznej w Lesznie.]

Fundusz Pracy Wojewódzkie Biuro (Ekspozytura) w Brześciu n. Bugiem, Wójt Gminy Żabinka Powiatu Kobryńskiego

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę wystosowane do Walerii Skarplik przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 31.01.1969.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Legitymacja członkowska PZPR

Legitymacja członkowska PZPR nr 0891449 wystawiona na nazwisko Waleria Skarplik przez Komitet Powiatowy PZPR w Miliczu,  1.03.1975.

Komitet Powiatowy PZPR w Miliczu

Legitymacja członkowska

Legitymacja Związku Chórów Kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej pw. św. Grzegorza wydana na nazwisko Skarplikówna Cz. [Czesława], członkini chóru kościelnego w Krotoszynie, Krotoszyn 1929.

Związek Chórów Kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej pw. św. Grzegorza

Legitymacja członkowska

Legitymacja Związku Chórów Kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej pw. św. Grzegorza wydana na nazwisko Skarplikówna Cz. [Czesława], członkini chóru kościelnego w Krotoszynie, Krotoszyn 1929.

Związek Chórów Kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej pw. św. Grzegorza

Ausweiskarte

Ausweiskarte wydana na nazwisko Czesława Skarplik przez Arbeitsamt Jarotschin Nebenstelle Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej], 1939-1945.

Arbeitsamt Jarotschin Nebenstelle Krotoschin

Ausweiskarte

Ausweiskarte wydana na nazwisko Czesława Skarplik przez Arbeitsamt Jarotschin Nebenstelle Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej], 1939-1945.

Arbeitsamt Jarotschin Nebenstelle Krotoschin

Quittungskarte

Quittungskarte nr 3 [karta kwitowa dot. ubezpieczenia zdrowotnego] wydana na nazwisko Czesława Skarplik przez Landesversicherungsanstalt Schlesien [zakład ubezpieczeń], Breslau (dziś. Wrocław) 8.08.1942.

Landesversicherungsanstalt Schlesien

Quittungskarte

Quittungskarte nr 3 [karta kwitowa dot. ubezpieczenia zdrowotnego] wydana na nazwisko Czesława Skarplik przez Landesversicherungsanstalt Schlesien [zakład ubezpieczeń], Breslau (dziś. Wrocław) 8.08.1942.

Landesversicherungsanstalt Schlesien

Przepustka urlopowa

Zezwolenie na urlop wydane Czesławie Skarplik przez jej niemieckiego pracodawcę, firmę Gustw Mallok Klempnermeister u. Installateur Hochweiler über Militsch [hydraulika] zatwierdzone przez Arbeitsamt Trebnitz [urząd pracy w Trzebnicy], Hochweiler [dziś. Wierzchowice] 5.04.1944.

Gustw Mallok Klempnermeister u. Installateur Hochweiler über Militsch, Arbeitsamt Trebnitz

Pismo urzędowe

Odpowiedź Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie na zażalenie Czesławy Skarplik dot. zmniejszenia powierzchni mieszkania, Krotoszyn 7.08.1954.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie

Regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Związku Zawodowego

Regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Związku Zawodowego, wyd. nakładem Komisji Centralnej Związków Zawodowych, 1949 [na okładce odręczny dopisek: "Zarząd Miejski Milicz" oraz pieczątka Związku Zawowodowego Pracowników Samorządu Terytorianlnego i Instytucji Użyteczności Publicznejw Polsce].

Komisja Centralna Związków Zawodowych

Strajkowy Biuletyn Informacyjny

Strajkowy Biuletyn Informacyjny z żądaniami Strajkujących Załóg wydany przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy nakładem Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, Gdańsk-Gdynia 20.08.1980.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia

Banknot o nominale 2000 zł

Banknot obiegowy o nominale 2000 zł wemitowany przez Narodowy Bank Polski, Warszawa 1.06.1982 [awers: wizerunek Mieszka I; rewers: Bolesław Chrobry].

Narodowy Bank Polski

Zaświadczenie [dot. skierowania do pracy]

Zaświadczenie dot. skierowania Leona Staweckiego do Milicza celem zbadania i zabezpieczenia stawów rybnych wydane przez Pełnomocnika Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na powiat Krotoszyński reprezentowanego przez Starostę Powiatu Krotoszyńskiego, Krotoszyn 19.03.1945.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów RP Pełnomocnik na powiat Krotoszyński, Starosta Powiatu Krotoszyńskiego

Zaświadczenie

Zaświadczenie I/83 wydane przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu na nazwisko Leon Stawecki [dot. ruchomości otrzymanych na własność], Milicz 30.06.1948.

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Pokwitowanie nr 058082

Pokwitowanie nr 058082 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Pokwitowanie nr 0590150

Pokwitowanie nr 0590150 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 15.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Pokwitowanie nr 0590144

Pokwitowanie nr 0590144 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 15.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Portret Piotra Grymińskiego

Piotr Grymiński, ur. 18.09.1882, Borek Wielkopolski; zm. 10.05.1971, Milicz; syn Nepomucena i Maria, mąż Stanisławy (z d. Kempińska), ojciec Stanisławy [matki Leona Staweckiego], Wandy, Tadeusza, Sabiny i Piotra (sanitariusz w stopniu kaprala, zginął podczas kampanii wrześniowej); w okresie I wojny światowej szeregowiec w wojsku pruskim, następnie członek Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Borku Wlkp., uczestnik powstania wielkopolskiego, po wojnie trudnił sie handlem; w czasie II wojny światowej wywieziony z rodziną na roboty przymusowe do Niemiec do Düsseldorfu, gdzie pracowali w szpitalu do momentu wyzwolenia przez wojska amerykańskie, do Polski wrócił w 1946 r.

N.N.

Pokwitowanie nr 0590087

Pokwitowanie nr 0590087 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 11.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Pokwitowanie nr 0589814

Pokwitowanie nr 0589814 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 11.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Zaświadczenie

Zaświadczenie wydane przez Powiatowy Zarząd Stronnictwa Ludowego w Miliczu dot. zaangażowania Leona Staweckiego w prace przed referendum i wyborami, 28.02.1948.

Powiatowy Zarząd Stronnictwa Ludowego w Miliczu

Decyzja sądu

Decyzja Sąd Grodzkiego w Kościanie dot. podziału spadku pomiędzy członków rodziny Staweckich, Kościan 29.08.1950.

Sąd Grodzki w Kościanie

Decyzja sądu

Decyzja Sąd Grodzkiego w Kościanie dot. podziału spadku pomiędzy członków rodziny Staweckich, Kościan 29.08.1950.

Sąd Grodzki w Kościanie

Umowa dzierżawcy

Umowa dzierżawcy dot. dzierżawy działki pod ogród zawarta pomiędzy Miejskim Zarządem Bydynków Mieszkalnych a Stanisławą Stawecką, Milicz 26.03.1954.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Umowa dzierżawcy

Umowa dzierżawcy dot. dzierżawy działki pod ogród zawarta pomiędzy Miejskim Zarządem Bydynków Mieszkalnych a Stanisławą Stawecką, Milicz 26.03.1954.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Odpis postanowienia sądu

Odpis postanowienia Sądu Powiatowego w Miliczu dot. sprostowania na wniosek Leona Staweckiego treści aktu urodzenia jego syna, Zbigniewa, 22.08.1955.

Sąd Powiatowy w Miliczu

Odpis postanowienia sądu

Odpis postanowienia Sądu Powiatowego w Miliczu dot. sprostowania na wniosek Leona Staweckiego treści aktu urodzenia jego syna, Zbigniewa, 22.08.1955.

Sąd Powiatowy w Miliczu

Podziękowanie

Podziękowanie dla Leona Staweckiego za udział w walce z klęską żywiołową [powódź] wystosowane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, 9.08.1958.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

Dyplom uznania

Dyplom uznania nadany Leonowi Staweckiemu przez Miejską Radę Narodową w Miliczu za szczególne zasługi w zagospodarowywaniu miasta Milicza z okazji XX rocznicy wyzwolenia Dolnego Śląska, Milicz 22.01.1965.

Miejska Rada Narodowa w Miliczu

Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej

Kompletna dokumentacja techniczna do projektu regulacji Młynówki Sułowskiej autorstwa Leona Staweckiego: opis techniczny projektu, kosztorys; analizy i obliczenia mas robót ziemnych; obliczenia hydrologiczne; rysunki techniczne (plany poglądowe, profile projektowanej trasy, rysunki budowli); koreferat; wykazy materiałów budowlanych.

Leon Stawecki

Osuszanie bagien poleskich

Osuszanie bagien poleskich. Na zdjęciu: obóz pracowników zatrudnionych przy robotach melioracyjnych w rejonie Kobrynia, pow. kobryński, woj. poleskie, II RP (dziś. Kobryn, Białoruś), 1938.

N.N.

Zaświadczenie

Zaświadczenie o przydzieleniu mieszkania wydane na nazwisko Leon Stawecki przez Biuro Pełnomocnika Rządu RP na Powiat Milicz, Milicz 25.04.1945. 

Biuro Pełnomocnika Rządu RP na Powiat Milicz

Wyniki 301 do 400 z 45612