Pokazano 45586 rekordów

Opis archiwalny
With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Komunia w przedwojennym Wrocławiu

Elżbieta Neumann (pierwsza z prawej) z trójką innych dzieci podczas uroczystości komunijnych w przedwojennym Wrocławiu (wtedy Breslau).

N.N.

Wycieczka klasowa do Wilna

Uczennice gimnazjum im. Królwej Jadwigi w Pabianicach na tle panoramy Wilna. Trzecia od prawej Henryka Kalicka.  

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, w plenerze; Teofil Niedziewicz, drugi rząd, pierwszy z prawej.

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, przed wejściem do jaskini; Teofil Niedziewicz, stoi, drugi z prawej

N.N.

Lwowiacy

Narzeczeni: Kazimiera Jurczyszyn (z lewej) i Teofil Niedziewicz (w środku) oraz N.N., na Górnym Łyczakowie, Lwów I poł. lat 30. XX w. w tle panorama Lwowa.

N.N.

Obóz klasowy

Uczennice Gimnazjum im. Królowej Jadwigii w Pabianicach podczas obozu klasowego.

N.N.

Elżbieta Neumann

Elżbieta Neumann podczas I Komunii w przedwojennym Wrocławiu, ok. 1932 roku.

N.N.

Wycieczka klasowa do Wilna

Wycieczka klasowa uczennic gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach w 1935 roku. Uczennice przed Ostrą Bramą w Wilnie. Czwarta od lewej Henryka Kalicka.  

N.N.

Pocztówka

Kartka pocztowa - Gospodarstwo przy muzeum Riesengebirgsverein (Towarzystwo Karkonoskie) w Jeleniej Górze.

Schlesische Verbandedruckerai

Pocztówka

Kartka pocztowa - Widok z lotu ptaka na osiedle Dąbie we Wrocławiu.

Kunstverlag Carl Brinkmann

Pocztówka

Kartka pocztowa - "Alexis und Dora" ("Aleksis i Dora") Johanna Wolfganga von Goethe, Goethe Galerie.

F. A. Ackermann Kunstverlag

Pocztówka

Kartka pocztowa - Mignon jako anioł z wiersza pt. "Mignon" Johanna Wolfganga von Goethe.

F. A. Ackermann Kunstverlag

Pocztówka

Kartka pocztowa - Herman i Dorota z poematu Johanna Wolfganga von Goethe "Hermann i Dorothea" ("Herman i Dorota"), Goethe Galerie.

F. A. Ackermann Kunstverlag

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności gminy Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy]

Umowa dodatkowa dot. warunków pracy Leona Staweckiego przy robotach melioracyjnych na Kanale Królowej Bony we wsi Lachaczyce, pow. kobryński, Urząd Wojewódzki Poleski, Brześć n. B., 11.10.1936 r.

Urząd Wojewódzki Poleski

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej w pierwszym półroczu roku szkolnego 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

"Wesele" - występ teatru polonijnego

Scena z wystawienia sztuki Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" przez teatr polonijny w Kownie lub Poniewieży, pierwszy z prawej Aleksander Januszkiewicz, 17 osób niezydentyfikowanych

N.N.

Franciszek Zadruga

Franciszek Zadruga [zamordowany w 1940 r. w Miednoje] w mundurze starszego posterunkowego policji w Skale Podolskiej;

N.N.

Wycieczka szkolna w Zakopanem

Uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego im. Augusta Witkowskiego w Skażysku-Kamiennej na wycieczce w Zakopanem. Na werandzie trzeci od lewej stoi Tadeusz Sulima.

N.N.

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej za rok szkolny 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Skrypt dłużny

Skrypt dłużny wydany przez Państwowy Bank Rolny we Lwowie

Państwowy Bank Rolny Oddział we Lwowie

Dowód zarejestrowania nr 5/37

Dowód zarejestrowania nr 5/37 w Wojewódzkim Biurze (Ekspozyturze) Funduszu Pracy w Brześciu n. B. wydany przez Wójta Gminy Żabinka Powiatu Kobryńskiego na nazwisko Leon Stawecki, b.m., 13.10.1937. [Opatrzony również pieczęcią Ubezpieczalni Społecznej w Lesznie.]

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego semestru drugiej klasy przez Zbigniew Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne za pierwsze półrocze nauki w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego żeńskiej im. św. Zofii we Lwowie wydane na nazwisko Zofia Chęć, Lwów 22.12.1937.

Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego żeńska im. św. Zofii we Lwowie

Polska grupa teatralna w Poniewieżu

Portret zbiorowy członków polskiej grupy teatralnej w Poniewieżu, w dolnym rzędzie pierwszy z lewej Aleksander Januszkiewicz, pozostali niezidentyfikowani

N.N.

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości Antoniego Skibińskiego wydane 17 maja 1938 r. uzyskane w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Środzie.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego

Fotografia

Fotografia przedstawia grupę abiturientów Gimnazjum w Środzie Wielkopolskiej w 1938 r. Czwarty od prawej w górnym rzędzie stoi Antoni Skibiński.

Świadectwo szkoły powszechnej

Świadectwo ukończenia klasy drugiej Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego żeńskiej im. św. Zofii we Lwowie wydane na nazwisko Zofia Chęć, Lwów 21.06.1938.

Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego żeńska im. św. Zofii we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiej klasy Państwowego Ósmego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie przez Zbigniew Przybylskiego.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Rozliczenie

Rozliczenie zaopatrzenia emerytalnego dla Sabiny Przybylskiej wydane przez Izbę Skarbową we Lwowie

Izba Skarbowa we Lwowie

Wyniki 301 do 400 z 45586