Zespół 12 - Kolekcja Elżbiety i Zbigniewa Staweckich

Portfel Portfel Portfel Portret Piotra Grymińskiego Osuszanie bagien poleskich Osuszanie bagien poleskich Osuszanie bagien poleskich Osuszanie bagien poleskich Żniwa na Polesiu List hipoteczny List hipoteczny Świadectwo pracy Poświadczenie obywatelstwa Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy] Dowód zarejestrowania nr 5/37 Dowód zarejestrowania nr 5/37 Haushaltsausweiss [wykaz członków gosp. domowego] Haushaltsausweiss [wykaz członków gosp. domowego] Zaświadczenie [dot. skierowania do pracy] Zaświadczenie Przesiedleńca nr 3147/47 Zaświadczenie Przesiedleńca nr 3147/47 Zaświadczenie Pokwitowanie nr 058082 Pokwitowanie nr 0590150 Pokwitowanie nr 0590144 Pokwitowanie nr 0590087 Pokwitowanie nr 0589814 Zaświadczenie Decyzja sądu Decyzja sądu Świadectwo ukończenia kursu Wszechnicy Radiowej Umowa dzierżawcy Umowa dzierżawcy Odpis postanowienia sądu Odpis postanowienia sądu Podziękowanie Dyplom uznania Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej Entlassungs-Schein [dot. zwolnienie z więzienia] Zaświadczenie Decyzja [dot. prawa użytkowania ziemi] Pismo urzędowe [dot. udostępnienia gruntów] Szkic Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej Żłobek w Miliczu Żłobek w Miliczu Żłobek w Miliczu Portret Leona Staweckiego Portret Stanisławy Staweckiej Szkoła Podstawowa w Miliczu Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska Legitymacja nr 360 do odznaki XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska Legitymacja nr 360 do odznaki XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska Legitymacja Odznaki Tysiąclecia Legitymacja Odznaki Tysiąclecia Złoty Krzyż Zasługi Legitymacja Złotego Krzyża Zasługi Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska" Legitymacja Srebrnej Odznaki "Zasłużony dla Dolnego Śląska" Legitymacja Srebrnej Odznaki "Zasłużony dla Dolnego Śląska" Złota Odznaka Honorowa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Legitymacja Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Odznaka Honorowa "Zasłużony Pracownik Rady Narodowej" Legitymacja Odznaki Honorowej Zasłużony Pracownik Rady Narodowej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Legitymacja Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Medal XXV-lecia odzyskania Dolnego Śląska Medal XXV-lecia odzyskania Dolnego Śląska Medal 30-lecia Polski Ludowej Medal 30-lecia Polski Ludowej Legitymacja medalu 30-lecia Polski Ludowej Złota Odznaka zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia Legitymacja Złotej Odznaki "Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia" Legitymacja Złotej Odznaki "Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia" Legitymacja Członka Brygady Pracy Socjalistycznej Legitymacja Członka Brygady Pracy Socjalistycznej Odznaka: 50 lat M.D.K. Znak polskiego robotnika przymusowego Dyplom honorowy Dyplom Dyplom Dyplom uznania Dyplom uznania Dyplom Dyplom uznania Dyplom uznania Dyplom uznania Urzędnicy Kobiety pracujące Żniwa Żniwa Niania Zbiornica jaj w Miliczu Zakład jajczarski w Miliczu Pochód pierwszomajowy Pochód pierwszomajowy Pochód pierwszomajowy Pochód pierwszomajowy Pochód pierwszomajowy Dzień Kobiet
Wyniki 1 do 100 z 159 Pokaż wszystko
Original Obiekt cyfrowy not accessible

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP I-12

Tytuł

Kolekcja Elżbiety i Zbigniewa Staweckich

Data(y)

  • 2007-03-11 - ? (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

Materiały

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Materiały wchodzące w skład kolekcji dotyczą bliskich krewnych darczyńców, Elżbiety i Zbigniewa Staweckich. Leon Stawecki (1910–1975) był technikiem melioracyjnym, który pracował m.in. przy osuszaniu bagien na Polesiu i budowie kanału Dniepr–Bug (obecnie teren Białorusi), po wojnie oddelegowany do Milicza jako projektant, a następnie dyrektor techniczny Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu. Piotr Grymiński (1882–1971) podczas I wojny światowej służył w wojsku pruskim, a następnie był członkiem Rady Robotniczej i Żołnierskiej w Borku Wielkopolskim i uczestnikiem powstania wielkopolskiego. W czasie II wojny światowej został wywieziony z rodziną na roboty przymusowe do Düsseldorfu, a do Polski wrócił w 1946 r. Waleria Skarplik (1908–1990) była urzędnikiem Starostwa Powiatowego, a następnie Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu i aktywistką Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Kolekcja przekazana Ośrodkowi przez Elżbietę i Zbigniewa Staweckich została opracowana w układzie rzeczowo-chronologicznym. Składają się na nią przede wszystkim dokumenty osobiste trzech wspomnianych wyżej osób oraz dotycząca działalności zawodowej Leona Staweckiego dokumentacja techniczna (np. Zbiór projektów typowych budowli wodno-melioracyjnych, Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej, wykonany dla Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miliczu), a także zbiór medali i odznaczeń oraz fotografie. Zespół liczy 133 obiekty i zajmuje 0,2 m.b.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Język(i)

Obiekt cyfrowy (Nadrzędny) rights area

Obiekt cyfrowy (Sygnatura) rights area

Obiekt cyfrowy (Miniaturka) rights area

Blok nabytków

Powiązane tematy

Powiązane osoby i organizacje

Powiązane gatunki

Powiązane miejsca