Pokazano 45612 rekordów

Opis archiwalny
With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Wycieczka klasowa do Warszawy

Wycieczka klasowa do Warszawy, uczennic Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. Druga od lewej w dolnym rzędzie Henryka Kalicka.

N.N.

Wycieczka klasowa do Wilna

Uczennice gimnazjum im. Królwej Jadwigi w Pabianicach na tle panoramy Wilna. Trzecia od prawej Henryka Kalicka.  

N.N.

Bracia Anny Skirpan

Fotografia grupowa, wśród zebranych osób bracia Anny Skirpan (mężczyzna siedzący z prawej i trzech mężczyzn u góry) – babci Michała Skirpana. Męcina, powiat limanowski, przed 1939 r.

N.N.

Wycieczka klasowa do Ojcowa

Uczniowie podczas wycieczki klasowej do Ojcowa, lata trzydzieste. Po prawej Henryka Kalicka.

N.N.

Wycieczka klasowa do Ojcowa

Uczniowie podczas wycieczki klasowej do Ojcowa, lata trzydzieste. Po prawej Henryka Kalicka.

N.N.

Wycieczka klasowa do Wilna

Wycieczka klasowa uczennic gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach w 1935 roku. Uczennice przed Ostrą Bramą w Wilnie. Czwarta od lewej Henryka Kalicka.  

N.N.

Spacer po Warszawie

Henryka Kalicka (z lewej) z przyjaciółką Aleksandrą z d. Kotlicką Dobrzyńską, Warszawa 1934

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz (pierwszy z prawej) i jego żona Kazimiera (druga z lewej) w towarzystwie znajomych na ganku wynajętego domu w Delatynie, II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz (pierwszy z prawej) i jego żona Kazimiera (z lewej) w towarzystwie znajomego, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz i jego żona Kazimiera, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Świadectwo

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w kopalniach "Święty Jacek" w Chorzowie, "Foch" oraz "Piotr-Paweł" w Knurowie od 21.06.1931 r. do 1.04.1935 r.

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku

Poświadczenie

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w kopalniach "Hillebrand" od 01.11.1930 r. do 01.04.1931 r.

Wirek Kopalnie Spółka Akcyjna - Chebzie Śląsk

Poświadczenie

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w Zakładach Górniczych "Silesia" we wsi Dziedzice [obecnie Czechowice-Dziedzice] w okresie od 01.06.1926 r do 30.09.1928 r.

Zakłady Górnicze "Silesia" Sp. Akcyjna

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia przez Zbigniewa Przybylskiego Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim we Lwowie im. Stanisława Sobińskiego.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo urodzenia i chrztu

Świadectwo chrztu Zbigniewa Przybylskiego wystawione przez Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie.

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Państwowym Szpitalu Powszechnym we Lwowie

Sara Grűnberg z synem Mojżeszem

fotografia matki i brata Gizeli Fudem, z d. Grűnberg, odnaleziona w 1945 r. przez jej kuzynkę w ruinach getta na łódzkich Bałutach;

N.N.

Mojżesz Grűnberg

fotografia brata Gizeli Fudem z d. Grűnberg, Mojżesza (ur. w 1928 r.), odnaleziona przez jej kuzynkę w 1945 r. w ruinach getta na łódzkich Bałutach

N.N.

Odpis

Dokument informujący o awansie inżyniera Jana Fertscha na stanowisko "Senjora kopalni".

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

"Wesele" - występ teatru polonijnego

Scena z wystawienia sztuki Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" przez teatr polonijny w Kownie lub Poniewieży, pierwszy z prawej Aleksander Januszkiewicz, 17 osób niezydentyfikowanych

N.N.

Franciszek Zadruga

Franciszek Zadruga [zamordowany w 1940 r. w Miednoje] w mundurze starszego posterunkowego policji w Skale Podolskiej;

N.N.

Wycieczka szkolna w Zakopanem

Uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego im. Augusta Witkowskiego w Skażysku-Kamiennej na wycieczce w Zakopanem. Na werandzie trzeci od lewej stoi Tadeusz Sulima.

N.N.

Korpus Kadetów w Rawiczu

Uroczystość w Korpusie Kadetów nr 2 w Rawiczu. Kadeci stoją na placu ćwiczeń w sześciu dwuszeregach, przed nimi dowódca z szablą, obok nich orkiestra; na drugim planie budynki Korpusu. W 1936 r. połączono Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu z Korpusem Kadetów nr 2 w Chełmnie, tworząc jeden Korpus Kadetów nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Korpus Kadetów nr 1 znajdował się we Lwowie.

N.N.

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Brama Korpusu Kadetów w Rawiczu

Trzech kadetów stoi w bramie wejściowej na teren Korpusu Kadetów nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, zdjęcie zrobiono w zimie, widoczne pokrycie śniegiem. W 1936 r. połączono Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu z Korpusem Kadetów nr 2 w Chełmnie, tworząc jeden Korpus Kadetów nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Korpus Kadetów nr 1 znajdował się we Lwowie.

N.N.

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności gminy Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy]

Umowa dodatkowa dot. warunków pracy Leona Staweckiego przy robotach melioracyjnych na Kanale Królowej Bony we wsi Lachaczyce, pow. kobryński, Urząd Wojewódzki Poleski, Brześć n. B., 11.10.1936 r.

Urząd Wojewódzki Poleski

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej w pierwszym półroczu roku szkolnego 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Polska grupa teatralna w Poniewieżu

Portret zbiorowy członków polskiej grupy teatralnej w Poniewieżu, w dolnym rzędzie pierwszy z lewej Aleksander Januszkiewicz, pozostali niezidentyfikowani

N.N.

Stanisław Wiernik

Stanisław Wiernik z odznaczeniami wojskowymi (m.in. widoczna odznaka pamiątkowa Polskiej Organizacji Wojskowej), w mundurze.

N.N.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej za rok szkolny 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Skrypt dłużny

Skrypt dłużny wydany przez Państwowy Bank Rolny we Lwowie

Państwowy Bank Rolny Oddział we Lwowie

Dowód zarejestrowania nr 5/37

Dowód zarejestrowania nr 5/37 w Wojewódzkim Biurze (Ekspozyturze) Funduszu Pracy w Brześciu n. B. wydany przez Wójta Gminy Żabinka Powiatu Kobryńskiego na nazwisko Leon Stawecki, b.m., 13.10.1937. [Opatrzony również pieczęcią Ubezpieczalni Społecznej w Lesznie.]

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego semestru drugiej klasy przez Zbigniew Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne za pierwsze półrocze nauki w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego żeńskiej im. św. Zofii we Lwowie wydane na nazwisko Zofia Chęć, Lwów 22.12.1937.

Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego żeńska im. św. Zofii we Lwowie

Rodzeństwo

Rodzeństwo. Na zdjęciu: Bożena Grabowska (ur. 1925 r.) z trzema braćmi oraz znajomym Blegiem o imieniu Firmin de Schriwer (pierwszy z lewej) na schodach rodzinnego domu przu ul. Felińskiego 20 w Warszawie, 1938.

N.N.

Stanisław i Tadeusz Sulimowie

Tadeusz Sulima (z prawej) z bratem Stanisławem jako słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz i jego żona Kazimiera z synem Jerzym na spacerze, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Wyniki 401 do 500 z 45612