Pokazano 45612 rekordów

Opis archiwalny
With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Pismo urzędowe [dot. udostępnienia gruntów]

Prośba Urzędu Wodno-Melioracyjnego w Miliczu do Tymczasowego Zarządu Państwowego w Miliczu o udostępnienie do użytku wskazanych parcel z załączonym szkicem danego obszaru, Milicz 12.03.1946.

Urząd Wodno-Melioracyjny w Miliczu

Szkic

Załącznik do prośby Urzędu Wodno-Melioracyjnego w Miliczu do Tymczasowego Zarządu Państwowego w Miliczu o udostępnienie do użytku wskazanych na rysunku parcel, Milicz 12.03.1946.

Urząd Wodno-Melioracyjny w Miliczu

Projekt regulacji Młynówki Sułowskiej

Kompletna dokumentacja techniczna do projektu regulacji Młynówki Sułowskiej autorstwa Leona Staweckiego: opis techniczny projektu, kosztorys; analizy i obliczenia mas robót ziemnych; obliczenia hydrologiczne; rysunki techniczne (plany poglądowe, profile projektowanej trasy, rysunki budowli); koreferat; wykazy materiałów budowlanych.

Leon Stawecki

Osuszanie bagien poleskich

Osuszanie bagien poleskich. Na zdjęciu: obóz pracowników zatrudnionych przy robotach melioracyjnych w rejonie Kobrynia, pow. kobryński, woj. poleskie, II RP (dziś. Kobryn, Białoruś), 1938.

N.N.

Żłobek w Miliczu

Żłobek w Miliczu. Na zdjęciu: podopieczni z prezentami od Świętego Mikołaja; druga z prawej stoi Stanisława Stawecka, opiekunka, 1950 r.

N.N.

Żłobek w Miliczu

Żłobek. Na zdjęciu: małe dzieci bawiące się przy stole pod opieką dwóch pielęgniarek; Stanisława Stawecka, pierwsza z prawej, Milicz 1952.

N.N.

Szkoła Podstawowa w Miliczu

Szkoła Podstawowa w Miliczu. Na zdjęciu: uczniowie z klasy Zbigniewa Staweckiego [przedostatni rząd dzieci, drugi od lewej] z nauczycielami [ostatni rząd: druga z lewej - wychowawczyni, p. Możdzyńska, pierwszy z prawej - dyrektor p. Krzyworączka] przed budynkiem szkoły podstawowej w Miliczu [dziś. liceum ogólnokształcące], 1957 r.

N.N.

Legitymacja Odznaki Tysiąclecia

Legitymacja nr U-4635 do Odznaki Tysiąclecia wystawiona przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu na nazwisko Waleria Skarplik, 1966.

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu

Legitymacja Odznaki Tysiąclecia

Legitymacja nr U-4635 do Odznaki Tysiąclecia wystawiona przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu na nazwisko Waleria Skarplik, 1966.

Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu

Złoty Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi nadany Walerii Skarplik uchwałą Rady Państwa z dnia 16.07.1966.

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Osuszanie bagien poleskich

Osuszanie bagien poleskich.  Na zdjęciu: pracownicy zatrudnieni przy robotach melioracyjnych w rejonie Kobrynia, pow. kobryński, woj. poleskie, II RP (dziś. Kobryn, Białoruś), 1938.

N.N.

Medal XXV-lecia odzyskania Dolnego Śląska

Awers: dwa pionowe słupy graniczne przecięte dwiema poziomymi wstęgami symbolizujacymi rzeki Odrę i Nysę; napis: "XXV-lecie odzyskania Dolnego Śląska. 1945-1970.Rewers: w środku wizerunki trzech przedmiotów [symbolizujacych zawody ?]: cyrkla, książki oraz kopalnianej wieży szybowej; w otoku napis: "Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu. Wrocławski Komitet Frontu Jedności Narodu".[Medal najprawdopodobniej nadany Walerii Skarplik.]

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu

Medal XXV-lecia odzyskania Dolnego Śląska

Awers: dwa pionowe słupy graniczne przecięte dwiema poziomymi wstęgami symbolizujacymi rzeki Odrę i Nysę; napis: "XXV-lecie odzyskania Dolnego Śląska. 1945-1970.Rewers: w środku wizerunki trzech przedmiotów [symbolizujacych zawody ?]: cyrkla, książki oraz kopalnianej wieży szybowej; w otoku napis: "Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu. Wrocławski Komitet Frontu Jedności Narodu".[Medal najprawdopodobniej nadany Walerii Skarplik.]

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu

Osuszanie bagien poleskich

Osuszanie bagien poleskich. Na zdjęciu: kobiety zatrudnione przy robotach melioracyjnych w rejonie Kobrynia, pow. kobryński, woj. poleskie, II RP (dziś. Kobryn, Białoruś), 1938.

N.N.

Medal 30-lecia Polski Ludowej

Awers: godło PRL; w otoku napis "XXX PRL. 1944-1974". Rewers: napis: "Walka-Praca-Socjalizm" wpisany w wieniec z liści dębowych. [Medal nadany Walerii Skarplik.]

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Medal 30-lecia Polski Ludowej

Awers: godło PRL; w otoku napis "XXX PRL. 1944-1974". Rewers: napis: "Walka-Praca-Socjalizm" wpisany w wieniec z liści dębowych. [Medal nadany Walerii Skarplik.]

Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Legitymacja Członka Brygady Pracy Socjalistycznej

Legitymacja nr 54/78 Członka Brygady Pracy Socjalistycznej wystawiona na nazwisko Halina Skarplik przez Wrocławskie Zakłady Drobiarskie z decyzją o przyznaniu Brązowej Odznaki Brygady Pracy Socjalistycznej, Wrocław 19.05.1978.

Wrocławskie Zakłady Drobiarskie

Legitymacja Członka Brygady Pracy Socjalistycznej

Legitymacja nr 6/78 Członka Brygady Pracy Socjalistycznej wystawiona na nazwisko Halina Skarplik przez Wrocławskie Zakłady Drobiarskie z decyzją o przyznaniu Brązowej Odznaki Brygady Pracy Socjalistycznej, Wrocław 19.05.1978.

Wrocławskie Zakłady Drobiarskie

Dyplom honorowy

Dyplom honorowy za zasługi położone w ogólnonarodowej akcji zbierania podpisów pod apelem Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju wydany na nazwisko Waleria Skarplik przez Polski Komitet Obrońców Pokoju, Warszawa maj 1950.

Polski Komitet Obrońców Pokoju

Dyplom

Dyplom uznania nadany Walerii Skarplik przez Miejską Radę Narodową w Miliczu za szczególne zasługi w zagospodarowywaniu miasta Milicza z okazji XX rocznicy wyzwolenia Dolnego Śląska, Milicz 22.01.1965.

Miejska Rada Narodowa w Miliczu

Żniwa na Polesiu

Żniwa na Polesiu. Na zdjęciu: chłop z kosą na polu. [Prawdopodobnie zdjęcie wykonano w okolicach Kobrynia, pow. kobryński, woj. Poleskie, II RP (dziś. Kobryn, Białoruś) ok. 1938 r.]

N.N.

Dyplom

Dyplom nadany Walerii Skarplik przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu za dwudziestoletnią pracę w Powiatowych Organach Administracji Państwowej, Milicz 22.07.1965.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Dyplom uznania

Dyplom uznania za aktywną pracę w Lidze Kobiet nadany Walerii Skarplik przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu, Wrocław 8.03.1968.

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu

Dyplom uznania

Dyplom uznania za pracę społeczną na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej nadany Walerii Skarplik przez Radę Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Warszawa 1968.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Dyplom

Dyplom za pracę dla dobra ziemi milickiej nadany Walerii Skarplik przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 22.07.1969.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Miliczu

Dyplom uznania

Dyplom za pracę na rzecz rozwoju spółdzielczości w Miliczu nadany Walerii Skarplik przezWojewódzkią Spółdzielnę Spożywców Społem we Wrocławiu Oddział w Miliczu, Milicz 8.04.1969.

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem

Dyplom uznania

Dyplom za zasługi w odbudowie i zagospodarowaniu Milicza nadany Walerii Skarplik przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Miliczu, Milicz 22.01.1970.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Miliczu

Dyplom uznania

Dyplom za pracę społeczną nadany Walerii Skarplik przez Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu, Wrocław 07.03.1972.

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu

Urzędnicy

Urzędnicy. Na zdjęciu: grupa urzędników administracji państwowej [najprawodpodobniej Zarządu Miejskiego w Miliczu], trzecia z prawej - Waleria Skarplik, referent podatkowy.

N.N.

Kobiety pracujące

Kobiety pracujące. Na zdjęciu: grupa kobiet [najprawdopodobniej urzędniczek]; pierwsza z prawej - Waleria Skarplik, pierwsza z lewej - Aleksandra Sikora.

N.N.

Żniwa

Żniwa. Na zdjęciu: grupa ludzi podczas pracy na polu przy kombajnie zbożowym doczepionym do ciągnika Zetor 25; Waleria Skarplik - kobieta w fartuchu stojąca z tyłu maszyny.

N.N.

List hipoteczny

List hipoteczny na sumę 1700 złotch w złocie obciążający nieruchomość w miejsc. Borek [pow. gostyński, woj. wielkopolskie] będącą własnością Stanisławy Grymińskiej wydany przez Sąd Powiatowy w Koźminie, Koźmin 6.12.1934. [Dokument skłąda sie z dwóch części: właściwego listu hipotecznego oraz wypisu z aktu zeznania przed notariuszem drem Zbigniewem Dulębą.]

Sąd Powiatowy w Koźminie

List hipoteczny

List hipoteczny na sumę 1700 złotch w złocie obciążający nieruchomość w miejsc. Borek [pow. gostyński, woj. wielkopolskie] będącą własnością Stanisławy Grymińskiej wydany przez Sąd Powiatowy w Koźminie, Koźmin 6.12.1934. [Dokument skłąda sie z dwóch części: właściwego listu hipotecznego oraz wypisu z aktu zeznania przed notariuszem drem Zbigniewem Dulębą.]

Sąd Powiatowy w Koźminie

Żniwa

Żniwa. Na zdjęciu: grupa ludzi przed bramą wjazdową do gospodarstwa Wierzchowice [PGR Okręg Wrocław, zespół Milicz], w pierwszym rzędzie w śroku siedzi Waleria Skarplik, 1952.

N.N.

Niania

Niania. Na zdjęciu: Halina Skarplik oraz trzy córki Stepana Zajonca [nauczyciela z Krotoszyna], którymi opiekowała się podczas wojny, najpierw w Krotoszynie a potem w Kłodzku.

N.N.

Pochód pierwszomajowy

Pochód pierwszomajowy. Na zdjęciu: przedstawiciele zakładów jajczarskichw Miliczu; Halina Skarplik (kobieta po lewej stronie) z córką Elżbietą (mała dziewczynka).

N.N.

Pochód pierwszomajowy

Pochód pierwszomajowy. Na zdjęciu: kolumna uczestników pochodu pierwszomajowego przed trubuną honorową, w tle wieża Kościoła Łaski; na pierwszym planie: Elżbieta Skarplik (dziewczynka w berecie) z mamą, Haliną Skarplik (w kapeluszu), Milicz 1.05.1957.

N.N.

Pochód pierwszomajowy

Pochód pierwszomajowy. Na zdjęciu: kolumna uczestników pochodu pierwszomajowego; na pierwszym planie: Halina Skarplik (w kapeluszu) z córką Elżbietą (dziewczynka w berecie), Milicz 1.05.1957.

N.N.

Pochód pierwszomajowy

Pochód pierwszomajowy. Na zdjęciu: kolumna uczestników pochodu pierwszomajowego; Halina Skarplik w białym żakiecie, Milicz 1950-1955.

Fotoamator Korbas L., Milicz, ul. Lagina 11

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet. Na zdjęciu: dyrektor zakładu jajczarskiego w Miliczu, Bronisław Taterka, wręcza kwiaty p. Lipińskiej, Milicz lata 50-60 XX w.

N.N.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawione na nazwisko Leon Stawecki przez Urząd Katastralny w Kościanie, Kościan 8.05.1926.

Urząd Katastralny w Kościanie

Arbeitsbuch

Arbeitsbuch nr 459/Krol 25053 wydany na nazwisko Waleria Skarplik przez Arbeitsamt Ostrowo, Krotoszyn 25.03.1943.

Arbeitsamt Ostrowo

Arbeitsbuch

Arbeitsbuch nr 459/Krol 25053 wydany na nazwisko Waleria Skarplik przez Arbeitsamt Ostrowo, Krotoszyn 25.03.1943.

Arbeitsamt Ostrowo

Arbeitsbuch

Arbeitsbuch nr 459/Krol 25053 wydany na nazwisko Waleria Skarplik przez Arbeitsamt Ostrowo, Krotoszyn 25.03.1943.

Arbeitsamt Ostrowo

Arbeitsbuch

Arbeitsbuch nr 459/Krol 25053 wydany na nazwisko Waleria Skarplik przez Arbeitsamt Ostrowo, Krotoszyn 25.03.1943.

Arbeitsamt Ostrowo

Quittungskarte

Quittungskarte nr 1 [karta kwitowa dot. ubezpieczenia zdrowotnego] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Krankenkasse Ostrowo Zweigstelle Krotoschin [kasa chorych], Krotoszyn 1943.

Krankenkasse Ostrowo Zweigstelle Krotoschin

Quittungskarte

Quittungskarte nr 1 [karta kwitowa dot. ubezpieczenia zdrowotnego] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Krankenkasse Ostrowo Zweigstelle Krotoschin [kasa chorych], Krotoszyn 1943.

Krankenkasse Ostrowo Zweigstelle Krotoschin

Lohnsteuerkarte

Lohnstuerkarte [karta podatkowa] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Der Bürgermeister der Stadt Krotoschin [burmistrz miasta Krotoschin], Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej], 1944-1945.

Der Bürgermeister der Stadt Krotoschin

Lohnsteuerkarte

Lohnstuerkarte [karta podatkowa] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Der Bürgermeister der Stadt Krotoschin [burmistrz miasta Krotoschin], Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej], 1944-1945.

Der Bürgermeister der Stadt Krotoschin

Nacht-Ausweis

Nacht-Ausweis [nocna przepustka] wydany na nazwisko Waleria Skarplik, Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej] 21.10.1944.

Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde

Nacht-Ausweis

Nacht-Ausweis [nocna przepustka] wydany na nazwisko Waleria Skarplik, Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej] 21.10.1944.

Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde

Kennkarte

Kennkarta [dowód tożamości] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Der Landrat Krotoschin [odpowiednik starosty powiatu], Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej] 24.01.1944.

Der Landrat Krotoschin

Kennkarte

Kennkarta [dowód tożamości] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Der Landrat Krotoschin [odpowiednik starosty powiatu], Krotoschin [nazwa Krotoszyna w okresie okupacji niemieckiej] 24.01.1944.

Der Landrat Krotoschin

Arbeitskarte

Arbeitskarta [karta pracy] wydana na nazwisko Waleria Skarplik przez Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde, Militsch [dziś. Milicz], 21.01.1944.

Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde

Zawiadomienie o odczycie

Zawiadomienie o planowanym odczycie lektora Komitetu Centralnego.

Rada Miejscowa Zakładowej Organizacji Związkowej, Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim

Wyniki 401 do 500 z 45612