Drukuj podgląd Close

Pokazano 59981 rekordów

Opis archiwalny
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

45612 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Rodzina Naglerów

[niezidentyfikowane osoby z rodziny Naglerów w Hołyniu w pow. kałuskim, woj. stanisławowskie - dziś Golin΄ na Ukrainie]

N.N.

Rodzina Naglerów

[zdjęcie rodziny Naglerów wykonane z okazji pierwszej komunii św. jednego z dzieci w Hołyniu w pow. kałuskim, woj. stanisławowskie - dziś Golin΄ na Ukrainie]

N.N.

Jan Żak

Portret współczesny świadka historii.

Kozłowski Marek

Adam Żarski

Portret współczesny świadka historii.

Kotwica Mateusz

Jan Dziduch

Portret współczesny świadka historii.

Kozłowski Marek

Maria Janczak

Portret współczesny świadka historii.

Kozłowski Marek

Maria Kujda

Portret współczesny świadka historii.

Kozłowski Marek

Scena teatralna w Poniewieżu

Widok sceny teatralnej w Poniewieżu na Litwie, prawdopodobnie w świetlicy polonijnej - scenografia przedstawiająca wnętrze bogatego domu, ze stołem, krzesłami neorokoko, bordiurami i obrazami na ścianach, przeszklonymi drzwiami wychodzącymi rzekomo na taras

Zitkaus J.

"Wesele" - występ teatru polonijnego

Scena z wystawienia sztuki Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" przez teatr polonijny w Kownie lub Poniewieży, pierwszy z prawej Aleksander Januszkiewicz, 17 osób niezydentyfikowanych

N.N.

Jan Paweł II podczas I pielgrzymki do Polski

Papież Jan Paweł II w niezidentyfikowanym miejscu, w otoczeniu asysty i pielgrzymów, filmowany przez dziennikarza, pierwszy od lewej prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński, czwarty od lewej arcybiskup krakowski Franciszek Macharski

Dziewański Janusz

Jan Paweł II w Nowym Targu

Papież Jan Paweł II w otoczeniu asysty na lotnisku w Nowym Targu chwilę przed mszą, tuż za papieżem sekretarz papieski ks. Stanisław Dziwisz

Dziewański Janusz

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji NZS

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 24-31 maja 1989 r. Główne postulaty strajkujących to: legalizacja NZS, zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, reforma zasad szkolenia i służby wojskowej, dymisja ministra szkolnictwa wyższego, nauki i techniki Jacka Fisiaka. N/z: widok na Halę Targową i pl. Nankiera z okratowanego okna budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego podczas strajku.

Luśnia Tomasz

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji NZS

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 24-31 maja 1989 r., budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne postulaty strajkujących to: legalizacja NZS, zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, reforma zasad szkolenia i służby wojskowej, dymisja ministra szkolnictwa wyższego, nauki i techniki Jacka Fisiaka. N/z: zapasy żywnościowe strajkujących studentów.

Luśnia Tomasz

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji NZS

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 24-31 maja 1989 r. Główne postulaty strajkujących to: legalizacja NZS, zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, reforma zasad szkolenia i służby wojskowej, dymisja ministra szkolnictwa wyższego, nauki i techniki Jacka Fisiaka. N/z: wywieszone hasła i flagi na budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Luśnia Tomasz

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji NZS

Strajk studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 24-31 maja 1989 r. Główne postulaty strajkujących to: legalizacja NZS, zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, reforma zasad szkolenia i służby wojskowej, dymisja ministra szkolnictwa wyższego, nauki i techniki Jacka Fisiaka. Strajkujących studentów wspierała kadra naukowa uczelni oraz przedstawiciele opozycji politycznej.

Luśnia Tomasz

Uroczyste nadanie stopnia doktora

Jan Wrabec otrzymuje stopień doktora nauk humanistycznych z rąk rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Mariana Orzechowskiego; uroczystość odbyła się w Auli Leopoldyńskiej UWr, na zdjęciu oprócz ww. trzech niezidentyfikowanych profesorów; wszyscy ujęci na zdjęciu ubrani w tradycyjne togi i birety

N.N.

Spotkanie towarzyskie nauczycieli szkół ukraińskiej i polskiej [w Białym Borze]

Nauczyciele szkół ukraińskiej i polskiej, prawdopodobnie w Białym Borze (z relacji świadek nie wynika to dokładnie), zebrani na spotkaniu towarzyskim, podczas spożywania posiłku w niezidentyfikowanym wnętrzu; druga od lewej Eugenia Koziej (Kowalczyk), czwarty od lewej prawdopodobnie Oleksy Kotyński, piąta prawdopodobnie Stefania Szulhan

Gawan Jan

Dzieci z okolic Lubaczowa

Dzieci ukraińskie w Lubaczowie - z lewej Janina Łytwyn, z prawej Eugenia Kowalczyk (Koziej)

N.N.

Chór "Wierchowyna"

Występ chóru "Wierchowyna" założonego przez ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła", członkowie chóru w strojach ludowych, w pierwszym szeregu kobiety, w drugim mężczyźni, przed chórem dyrygent. Autorem fotografii być może jest Jan Gawan (wg świadka niejaki Galan)

N.N.

Chór "Wierchowyna" podczas akademii poświęconej Tarasowi Szewczence

Występ chóru "Wierchowyna" założonego przez ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła" podczas akademii poświęconej Tarasowi Szewczence; członkowie chóru w strojach ludowych, w pierwszym szeregu kobiety, w drugim mężczyźni, stoją na scenie, na tle portretu Tarasa Szewczenki i dat jego urodzin i śmierci Autorem fotografii być może jest Jan Gawan (wg świadka niejaki Galan)

N.N.

Rodzina ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła"

Rodzina Rozalii Maciupy kilka lat po przesiedleniu w Pieniężnicy; w górnym rzędzie od lewej: Rozalia Maciupa, Josyf Maciupa, siostra Rozalii Maciupy; w dolnym rzędzie od lewej: prawdopodobnie Adam Maciupa, matka Josyfa Maciupy, prawdopodobnie Wołodymyr Maciupa; w środku na pierwszym planie córka Rozalii Maciupy

N.N.

Żałobnicy nad zmarłym

Rodzina Rozalii Maciupy zgromadzona w mieszkaniu wokół jej zmarłego mężą Josyfa; zmarły leży ze złożonymi na brzuchu rękami, owiniętymi różańcem, z wetkniętym weń świętym obrazkiem; obok zmarłego palą się dwie świece.

N.N.

Wołodymyr Brelyk

Portret krewnego Rozalii Maciupy, Wołodymyra Brelyka (z relacji świadek nie wynika jednoznacznie rodzaj pokrewieństwa)

N.N.

Pogrzeb Josyfa Maciupy

Uroczystości żałobne wśród ukraińskich przesiedleńców z Akcji "Wisła" - prawdopodobnie moment wyprowadzenia trumny z domu i formowania konduktu; z prawej modlitwę czyta ksiądz Jarosław Madzelan, duszpasterz parafii Biały Bór; obok niego w czerni wdowa Rozalia Maciupa

N.N.

Josyf Brelyk na Syberii

Josyf Brelyk, brat Rozalii Maciupy, przesiedlony w 1946 r. z Wańkowej (pow. leski, woj. podkarpackie) na Syberię (okolice Irkucka), przed chatą syberyjską. Josyf Brelyk początkowo przebywał na Syberii, później pozwolono mu wyjechać do Ukraińskiej SRR.

N.N.

Josyf Brelyk z rodziną

Josyf Brelyk, brat Rozalii Maciupy, wywieziony w 1946 r. z Wańkowej (pow. leski, woj. podkarpackie) do ZSRR, z rodziną na Syberii; obok Josyfa Brelyka stoi jego żona, siedzą teściowa i siostra żony. Josyf Brelyk początkowo przebywał na Syberii, później pozwolono mu wyjechać do Ukraińskiej SRR.

N.N.

Krzysztof Bruczkowski

Portret Krzysztofa Bruczkowskiego, profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, z lat młodzieńczych, podczas gry na skrzypcach.

N.N.

Kwartet smyczkowy "Varsovia"

Portret zbiorowy muzyków kwartetu smyczkowego "Varsovia"; od lewej: Wojciech Walasek (wiolonczela), Krzysztof Bruczkowski (II skrzypce), Bronisław Bruczkowski (I skrzypce), Artur Paciorkiewicz (altówka).

N.N.

Muzycy kwartetu "Varsovia" w Warszawie

Członkowie kwartetu smyczkowego "Varsovia" na ulicy w Warszawie; od lewej: Bronisław Bruczkowski, Artur Paciorkiewicz, Wojciech Walasek, Krzysztof Bruczkowski; w tle zaparkowane samochody i napis "Sofia".

N.N.

Kwartet "Varsovia" z królową Hiszpanii Zofią

Członkowie kwartetu smyczkowego "Varsovia" wręczają królowej Hiszpanii Zofii niezidentyfikowane pamiątki, prawdopodobnie w Palacio de la Zarzuela w Madrycie; od lewej: królowa Zofia (Sophia Margarethe Victoria Frederika von Schleswig-Holstein-Sönderborg-Glücksburg), Bronisław Bruczkowski, Artur Paciorkiewicz, Wojciech Walasek, Krzysztof Bruczkowski.

N.N.

Pochód pierwszomajowy

Przed gmachem Urzedu Wojewódzkiego na placu Powstańców Warszawy. W tle Muzeum Narodowe.

N.N.

Liceum Administracji przy ul. Komuny Paryskiej

Budynek Liceum Administracji Gospodarczej przy ulicy komuny Paryskiej. Zbudowany w latach 1876-1877 na podstawie projektu Roberta Mende. Dziś miesci się w nim Szkoła Podstawowa nr 2 im. majora Henryka Sucharskiego.

N.N.

Polskie zakonnice z Tengeru

Portret zbiorowy czwórki zakonnic, prawdopodobnie z zakonu nazaretanek, obecnych w obozie dla polskich uchodźców w Tengeru. Pierwsza z lewej u góry siostra Maria Bronig (lub: Bronia). Z relacji świadek nie wynika jasno, czy były to zakonnice obecne w Afryce na misji, czy przybyłe wraz z uchodźcami wywiezionymi na Syberię (w 1941 r. wywieziona z Wilna siostry nazaretanki z domów wileńskiego i grodzieńskiego)

N.N.

W centrum nad Odrą

Halina Kozdroń (z lewej) z towarzyszką na bulwarze nad Odrą (dziś Bulwar Xawerego Dunikowskiego); w tle katedra pw. św. Jana Chrzciciela i budynek kurii archidiecezji wrocławskiej.

N.N.

Nad Odrą z widokiem na katedrę

Trójka osób na brzegu Odry w centrum Wrocławia (dzisiejszy Bulwar Xawerego Dunikowskiego), pierwsza z prawej Halina Kozdroń; w tle częściowow widoczna katedra św. Jana Chrzciciela.

N.N.

Halina Kozdroń z towarzyszką i małpą

Halina Kozdroń (z lewej) z towarzyszką i małpą w niezidentyfikowanym miejscu, prawdopodobnie we Wrocławiu. Halina Kozdroń w czasie II Wojny Światowej przebywała w obozie dla polskich uchodźców w Tengeru (Afryka) - stamtąd prawdopodobnie pochodzi małpka.

N.N.

Zdjęcie z małym lwem

Dwóch mężczyzn i chłopiec bawią się z małym lwem. Zdjęcie wykonano najprawdopodobniej w obozie dla polskich uchodźców w Tengeru. Chłopcem jest niejaki Adam, zaadoptowany w trakcie podróży z Kazachstanu do Afryki przez rodzinę Ireny Szpindor. Jednym z mężczyz być może jest wuj I. Szpindor, Leopold Schmidt.

N.N.

Polscy uchodźcy w obozie w Tengeru

Grupa opiekunek dzieci z sierocińca w polskim obozie dla uchodźców w Tengeru wraz z dwójką dzieci; pierwsza i druga z lewej oraz pierwsza z prawej należały do rodziny Ireny Szpindor, która to rodzina zaadoptowała chłopca widocznego na zdjęciu.

N.N.

Polscy uchodźcy z obozu w Tengeru

Grupa opiekunek dzieci z sierocińca w polskim obozie dla uchodźców w Tengeru wraz z dwójką dzieci; od prawej stoją 3 członkinie rodziny Ireny Szpindor, starsza kobieta w środku jest teściową jednej z nich; rodzina ta zaadoptowała widoczne na zdjęciu dzieci.

N.N.

Aktorzy teatru dziecięcego w Tengeru

Dwoje dzieci z obozu dla polskich uchodźców w Tengeru w strojach przeznaczonych do odegrania przedstawienia teatralnego; w tle zabudowania i niewyraźny kontur góry, być może Meru.

N.N.

Uwolnić więźniów politycznych

Marsz zorganizowany przez NZS i Solidarność jako protest przeciwko uwięzieniu liderów KPN (Tadeusza Jandziszaka, Leszka Moczulskiego, Tadeusza Stańskiego i Romualda Szeremietiewa). W marszu uczestniczyli między innymi: Władysław Frasyniuk, Włodzimierz Biały i Rafał Guzowski. Manifestacja rozpoczęła się mszą w katedrze, a nastepnie podążyła przez rynek i okrężną trasą ruszyła w kierunku ulicy Mazowieckiej. Zdjęcie manifestacji wykonane na wrocławskim rynku.

Wróblewski Stanisław

Uwolnić więźniów politycznych

Marsz zorganizowany przez NZS i Solidarność jako protest przeciwko uwięzieniu liderów KPN (Tadeusza Jandziszaka, Leszka Moczulskiego, Tadeusza Stańskiego i Romualda Szeremietiewa). W marszu uczestniczyli między innymi: Władysław Frasyniuk, Włodzimierz Biały i Rafał Guzowski. Manifestacja rozpoczęła się mszą w katedrze, a nastepnie podążyła przez rynek i okrężną trasą ruszyła w kierunku ulicy Mazowieckiej.  

Wróblewski Stanisław

Prawda w TV

Maciek i Tomek Wróblewscy stojący ponad napisem "Prawda w TV".

Wróblewski Stanisław

Demonstracja sierpniowa

Starcia mieszkańców Wrocławia z oddziałami milicji z okazji manifestacji "Solidarności" w drugą rocznice podpisania porozumień sierpniowych. 50 tysięcy wrocławian wyszło z domów na pokojową manifestację, która szybko przerodziła się w regularną bitwę uliczną. Z jednej strony - nieuzbrojeni cywile, kontra regularne siły milicji i wojska uzbrojone w ciężki sprzęt i ostrą amunicję. Na zdjęciu Most Grunwaldzki.

Wróblewski Stanisław

Demonstracja sierpniowa

Starcia mieszkańców Wrocławia z oddziałami milicji z okazji manifestacji "Solidarności" w drugą rocznice podpisania porozumień sierpniowych. 50 tysięcy wrocławian wyszło z domów na pokojową manifestację, która szybko przerodziła się w regularną bitwę uliczną. Z jednej strony - nieuzbrojeni cywile, kontra regularne siły milicji i wojska uzbrojone w ciężki sprzęt i ostrą amunicję. Na zdjęciu Most Grunwaldzki.

Wróblewski Stanisław

Demonstracja sierpniowa

Starcia mieszkańców Wrocławia z oddziałami milicji z okazji manifestacji "Solidarności" w drugą rocznice podpisania porozumień sierpniowych. 50 tysięcy wrocławian wyszło z domów na pokojową manifestację, która szybko przerodziła się w regularną bitwę uliczną. Z jednej strony - nieuzbrojeni cywile, kontra regularne siły milicji i wojska uzbrojone w ciężki sprzęt i ostrą amunicję. Zdjęcie wykonane na Placu Grunwaldzkim.

Wróblewski Stanisław

Demonstracja sierpniowa

Starcia mieszkańców Wrocławia z oddziałami milicji z okazji manifestacji "Solidarności" w drugą rocznice podpisania porozumień sierpniowych. 50 tysięcy wrocławian wyszło z domów na pokojową manifestację, która szybko przerodziła się w regularną bitwę uliczną. Z jednej strony - nieuzbrojeni cywile, kontra regularne siły milicji i wojska uzbrojone w ciężki sprzęt i ostrą amunicję. Na zdjęciu Most Grunwaldzki.

Wróblewski Stanisław

Demonstracja sierpniowa

Starcia mieszkańców Wrocławia z oddziałami milicji z okazji manifestacji "Solidarności" w drugą rocznice podpisania porozumień sierpniowych. 50 tysięcy wrocławian wyszło z domów na pokojową manifestację, która szybko przerodziła się w regularną bitwę uliczną. Z jednej strony - nieuzbrojeni cywile, kontra regularne siły milicji i wojska uzbrojone w ciężki sprzęt i ostrą amunicję. Na zdjęciu Most Grunwaldzki.

Wróblewski Stanisław

Demonstracja sierpniowa

Starcia mieszkańców Wrocławia z oddziałami milicji z okazji manifestacji "Solidarności" w drugą rocznice podpisania porozumień sierpniowych. 50 tysięcy wrocławian wyszło z domów na pokojową manifestację, która szybko przerodziła się w regularną bitwę uliczną. Z jednej strony - nieuzbrojeni cywile, kontra regularne siły milicji i wojska uzbrojone w ciężki sprzęt i ostrą amunicję. Na zdjęciu Most Grunwaldzki.

Wróblewski Stanisław

Demonstracja sierpniowa

Starcia mieszkańców Wrocławia z oddziałami milicji z okazji manifestacji "Solidarności" w drugą rocznice podpisania porozumień sierpniowych. 50 tysięcy wrocławian wyszło z domów na pokojową manifestację, która szybko przerodziła się w regularną bitwę uliczną. Z jednej strony - nieuzbrojeni cywile, kontra regularne siły milicji i wojska uzbrojone w ciężki sprzęt i ostrą amunicję. Na zdjęciu Most Grunwaldzki.

Wróblewski Stanisław

Benin Pisula

Portret współczesny Świadka Historii.

Kowalska Danuta

Wyniki 1 do 100 z 59981