filatelistyka

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

filatelistyka

Terminy równoznaczne

filatelistyka

Powiązane terminy

filatelistyka

32 Opis archiwalny results for filatelistyka

32 results directly related Exclude narrower terms

500 lat górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na obchody pięćsetlecia górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku (25.09.1978 r.); na kopercie 2 znaczki pocztowe upamiętniające lot w kosmos Mirosława Hermaszewskiego (27.06.1978 r.), znaczek poczty lotniczej oraz pieczątka okolicznościowa

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniający Stanisława Dubois wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniający Aleksandra Zawadzkiego wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

Partia - młodzież 1948-1978

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na Krajową Wystawę Filatelistyczną "Partia - młodzież 1948-1978" stanowiącą element obchodów 30-lecia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; na kopercie znaczek pocztowy z upamiętniającyJuliana Leńskiego wydany z okazji 30-lecia PZPR

Polski Związek Filatelistów

XV Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej Lądek '79

zaproszenie na XV Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej Lądek '79 wystosowane do Józefa Wieczorka - pracownika "Gazety Robotniczej"; na kopercie znaczek pocztowy upamiętniający 35. rocznicę powstania tzw. Ludowego Wojska Polskiego

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu

XIII Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na XIII Festiwal Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej w Lądku-Zdroju; na kopercie 2 znaczki pocztowe przedstawiające statki kosmiczne "Apollo" i "Sojuz"

Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina, stempel okolicznościowy oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR

okolicznościowa kartka pocztowa wydana z okazji IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w dniach 14-20.07.1981 r. w Warszawie; na kartce cytat z W. Lenina oraz wydrukowany znaczek pocztowy

Poczta Polska

Pałac Kultury i Nauki

widokówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; na stronie korespondencyjnej stempel okolicznościowy IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w Sali Kongresowej PKiN w dniach 14-20.07.1981 r.

Krajowa Agencja Wydawnicza

5 lat ery kosmicznej

okolicznościowa koperta wykonana przez Koło Polskiego Związku Filatelistów przy Okręgowym Klubie Oficerskim we Wrocławiu z okazji piątej rocznicy wyniesienia na orbitę okołoziemską satelity Sputnik 1 (04.10.1957 r.); na kopercie 2 znaczki pocztowe wydane z okazji pierwszego lotu człowieka w kosmos (12.04.1961 r.) - na jednym ze znaczków wizerunek Jurija Gagarina

Koło Polskiego Związku Filatelistów przy Okręgowym Klubie Oficerskim we Wrocławiu

20-rocznica wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych

znaczek pocztowy wydany z okazji 20. rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski; na znaczku godło PRL oraz herby miast: Szczecina, Olsztyna, Koszalina, Zielonej Góry, Gdańska, Wrocławia (herb używany w latach 1948-1990) i Opola; znaczek odklejony z listu wysłanego z Gryfowa Śląskiego 24.08.1965 r.

Poczta Polska

Józefowi Piłsudskiemu... w rocznicę odzyskania niepodległości poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy okolicznościowy w formie bloku, z podobizną Józefa Piłsudskiego na tle szaroniebieskiego obrysu granic II Rzeczpospolitej; znaczek o wartości 80zł, u dołu znaczka napis Poczta Solidarność Walcząca u góry bloku napis Wrocław 1984 pod znaczkiem napis Józefowi Piłsudskiemu / 1867 1935 / Pierwszemu Marszałkowi Polski / w rocznicę odzyskania / niepodległości / 11 listopada 1918 r

Solidarność Walcząca

80. rocznica powstania Związku Walki Czynnej - poczta Solidarności Walczącej

Dwa znaczki pocztowe okolicznościowe, ząbkowane, zblokowane z dodatkowym polem, koloru niebieskiego nadrukowane na białym polu; pierwszy znaczek z podobiznami Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego na dodatkowym złotym tle, z wartością 150 zł i podpisem Twórcy ZWC 1908 / Poczta Solidarność Walcząca; drugi znaczek, na złotym polu skrzyżowane szabla i karabin, o wartości 100 zł, nad rysunkiem napis Czerwiec 1908 / 80-ta rocznica / powstania pod rysunkiem ZWC / Związek Walki Czynnej / Poczta Solidarność Walcząca; w polu dodatkowym, umieszczonym nad znaczkami, napis "Utworzenie ZWC w roku 1908 było faktem ogromnego historycznego znaczenia. Przez akt ten zapoczątkowana została ostatnia zwycięska faza walki Polaków o niepodległe państwo"

Solidarność Walcząca

Rejestracja NSZZ "Solidarność" - poczta Solidarność

Znaczek pocztowy, barwy czerwonej, o wartości 60zł, podpisany RKW Toruń 1984, rysunek w ramce: wizerunek trójki sędziów, asymetrycznie przekreślony napisem Rejestracja NSZZ Solidarność u góry ramki napis Poczta Solidarność u dołu 10 listopada 1980

NSZZ Solidarność

Józef Piłsudski - 70. rocznica odzyskania niepodległości - poczta Solidarności Walczącej

Dwa znaczki pocztowe, pierwszy z podobizną Józefa Piłsudskiego i orłem legionowym w lewym górnym rogu, przy lewej krawędzi wartość znaczka: 100zł; przy prawej krawędzi napis: Józef Piłsudski; pod wizerunkiem marszałka daty narodzin i śmierci: 1867-1935; podpis Poczta Solidarności Walczącej;drugi znaczek: mapa II Rzeczpospolitej, w lewym dolnym rogu orzeł w koronie, wartość znaczka: 50 zł i tekst 70-ta rocznica odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 1918 - 1988

Solidarność Walcząca

Znaczek-cegiełka na sanatorium dla dzieci wiejskich w Rabce

Znaczek pocztowy ze schematycznym rysunkiem barwy biało-zielonej, na rysunku jeden z nowoczesnych budynków sanatorium w Rabce na tle gór, w lewym górnym rogu znaczek Spółdzielni Kółek Rolniczych - schematyczny kłos z literami KR wpisanymi w literę S; przy dolnej krawędzi napis czarną czcionka Na Sanatorium dla Dzieci Wiejskicj w Rabce w prawym górnym rogu wartość znaczka - 200zł

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

11 XI 1918 - KORAK - 1970 strajk znaczek poczty podziemnej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, trójpolowy, pola dziurkowane u góry i dołu, przypominają taśmę filmową: w polu pierwszym barwy zielonej napis Bóg Honor Ojczyzna 11 XI 1918 pod spodem schematyczna podobizna Józefa Piłsudskiego; w polu drugim, czarnym, napisy KORAK / SNKPP / DSKPN / PZPR? w polu trzecim, czerwonym, białe przestrzeń z napisem, w którym cyfra 7 ma formę krzyża 1970 Grudzień pod białą przestrzenią napis Strajk Jelenia Góra 22I1981 wartość znaczka: 2,50zł; wzdłuż prawej krawędzi znaczka napis Polska w prawym górnym rogu liczba: 27

NSZZ Solidarność

Święty Jerzy o niepodległość Ukrainy... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku pomnik Świętego Jerzego z soboru św. Jura we Lwowie, w lewym górnym rogu herb Ukrainy - trójząb - zamalowany barwami żółtą i niebieską, obok niebieską czcionką wartość znaczka: 70zł; pod herbem żółty znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka tekst w jęz. polskim i ukraińskim Św. Jerzy o niepodległość Ukrainy prosimy ciebie patronie nasz / CBЯTИЙ ЮPİЙ O CAMOCTİЙHY YKPAЇHY ПPOCИMO TEƂE ПOKPOBИTEΛЮ HAШ znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Polsce - z Matką Bożą Częstochowską

Solidarność Walcząca

Święty Jerzy o niepodległość Ukrainy... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku pomnik Świętego Jerzego z soboru św. Jura we Lwowie, w lewym górnym rogu herb Ukrainy - trójząb - zamalowany barwami żółtą i niebieską, obok niebieską czcionką wartość znaczka: 70zł; pod herbem żółty znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka tekst w jęz. polskim i ukraińskim Św. Jerzy o niepodległość Ukrainy prosimy ciebie patronie nasz / CBЯTИЙ ЮPİЙ O CAMOCTİЙHY YKPAЇHY ПPOCИMO TEƂE ПOKPOBИTEΛЮ HAШ u dołu napis Poczta Solidarności Walczącej Wrocław 1985  znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Boską Ostrobramską - i Polsce - z Matką Boską Częstochowską

Solidarność Walcząca

O niepodległość Ojczyzny... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku wizerunek Maryi z Dzieciątkiem z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z lewej strony godło Polski - orzeł w koronie - zamalowany barwami białą i czerwoną; u góry czerwoną czcionką wartość znaczka - 60 zł - i znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka napis O niepodległość Ojczyzny / Prosimy Cię Królowo Polski u dołu napis Poczta Solidarności Walczącej Wrocław 1985  znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Ukrainie - ze św. Jerzym

Solidarność Walcząca

O niepodległość Ojczyzny... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku wizerunek Maryi z Dzieciątkiem z obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z lewej strony godło Polski - orzeł w koronie - zamalowany barwami białą i czerwoną; u góry czerwoną czcionką wartość znaczka - 60 zł - i znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka napis O niepodległość Ojczyzny / Prosimy Cię Królowo Polski u dołu napis Poczta Solidarności Walczącej Wrocław 1985  znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Ukrainie - ze św. Jerzym

Solidarność Walcząca

O niepodległość Litwy... Poczta Solidarności Walczącej

Podziemny znaczek pocztowy z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej i Pogoni przekreślonej barwami Litwy oraz napisami w dwóch językach: O niepodległość Litwy prosimy cię Matko Boska Ostrobramska / Švenčiausioji Aušros Vartu Dievo Motina - išmelsk laisvés ir nèpriklausomybés Lietuvaimarka znaczka: 90zł znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Polsce - z Matką Bożą Częstochowską - i Ukrainie - ze św. Jerzym

Solidarność Walcząca

Józefowi Piłsudskiemu... w rocznicę odzyskania niepodległości poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy okolicznościowy w formie bloku, z podobizną Józefa Piłsudskiego na tle szaroniebieskiego obrysu granic II Rzeczpospolitej; znaczek o wartości 80zł, u dołu znaczka napis Poczta Solidarność Walcząca u góry bloku napis Wrocław 1984 pod znaczkiem napis Józefowi Piłsudskiemu / 1867 1935 / Pierwszemu Marszałkowi Polski / w rocznicę odzyskania / niepodległości / 11 listopada 1918 r

Solidarność Walcząca

Święty Jerzy o niepodległość Ukrainy... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku pomnik Świętego Jerzego z soboru św. Jura we Lwowie, w lewym górnym rogu herb Ukrainy - trójząb - zamalowany barwami żółtą i niebieską, obok niebieską czcionką wartość znaczka: 70zł; pod herbem żółty znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka tekst w jęz. polskim i ukraińskim Św. Jerzy o niepodległość Ukrainy prosimy ciebie patronie nasz / CBЯTИЙ ЮPİЙ O CAMOCTİЙHY YKPAЇHY ПPOCИMO TEƂE ПOKPOBИTEΛЮ HAШ znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Polsce - z Matką Bożą Częstochowską

Solidarność Walcząca

5 lat ery kosmicznej

Koperta okolicznościowa na 5-lecie ery kosmicznej (wystrzelenie Sputnika 1).

Koło Polskiego Związku Filatelistów przy Okręgowym Klubie Oficerskim we Wrocławiu

Pałac Kultury i Nauki

widokówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie; na stronie korespondencyjnej stempel okolicznościowy IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbywającego się w Sali Kongresowej PKiN w dniach 14-20.07.1981 r.

Krajowa Agencja Wydawnicza