Paszkowski Władysław

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Paszkowski Władysław

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

18 grudnia 1905- 2 października 1982

Historia

Paszkowski Władysław, wieloletni Paszkowski Władysław, wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków województwa białostockiego, organizator pierwszego białostockiego muzeum. województwa białostockiego, organizator pierwszego białostockiego muzeum, odznaczony Krzżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974).

Miejsca

Białystok

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

Wojewódzki Konserwator Zabytków

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Kolany Olga, 2020-10-08

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie