Ochotnica Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Ochotnica Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie

Terminy równoznaczne

Ochotnica Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie

Powiązane terminy

Ochotnica Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie

2 Opis archiwalny results for Ochotnica Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie

2 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Zofii Wójciak

Relacja Zofii Wójciak, łączniczki Armii Krajowej, dotyczy dzieciństwa, służby ojca w wojsku w okresie I wojny światowej, życia na gospodarstwie w okresie przedwojennym i w okresie PRL, czasu II wojny światowej, aresztowań i wywózek na przymusowe prace do Niemiec, realiów wojennego życia w Ochotnicy i Nowym Targu, napaści Niemców i sowietów, wspomnienia tzw. Krwawej Wigilii, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Wójciak Zofia

Relacja Zofii Machoń

Relacja biograficzna Zofii Machoń dotyczy dzieciństwa, pracy w okresie przedwojennym, trudów życia w PRL, emigracji rodziny do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. Świadek odpowiada również na pytania z kwestionariusza "100 100-latkó na 100-lecie".

Machoń Zofia