Zespół 5 - Materiały Federacji Rodzin Katyńskich

Portret rodzinny Rodzina na spacerze Blankiet recepty Zaświadczenie z Konsulatu ZSRR z Krakowa List Zbigniewa Szmidta do żony Janiny List Zbigniewa Szmidta do żony Janiny Koperta listowa List Zbigniewa Szmidta z obozu w Starobielsku Dowód zmiany miejsca zamieszkania Potwierdzenie otrzymania wiadomości Portret na kanapie Koperta z adresem Prośba o wszczęcie poszukiwań Prośba o wszczęcie poszukiwań do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Prośba o wszczęcie poszukiwań do Ambasady Polskiej w Moskwie Prośba o wszczęcie poszukiwań do Ambasady Polskiej w Moskwie Prośba o informacje dotyczące zaginionego męża Odpowiedź z Ambasady PRL w Moskwie Prośba o informacje dotyczące zaginionego męża Prośba o informacje dotyczące zaginionego męża Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża Odpowiedź Konsulatu ZSRR Odpowiedź adwokata Odpowiedź Polskiego Czerwonego Krzyża Pismo do Ambasady Polskiej w Moskwie Odpis listu Janiny Szmidt do  z Ambasady Polskiej w Moskwie Adam Maciej Dulębowski w mundurze List z Kozielska Potwierdzenie Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej Tłumaczenie przysięgłe potwierdzenia Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej Fotografia kolegów ze służby więziennej Para na spacerze List ze Starobielska Korespondencja do rodziców Korespondencja do rodziców Portret Wincentego Sosny Portret Kazimierza Kuzdrowskiego List do rodziców ze Stanisławowa List do rodziców ze Stanisławowa Kartka do rodziców ze Starobielska List do ojca z Kozielska Karta adresowa z Kozielska Edward Sztark w kwaterze wojskowej Edward Sztark w mundurze ułańskim Edward Sztark porucznik rezerwy Zdjęcie portretowe i haftowane godło wojsk lądowych Legitymacja urzędowa Kazimierza Połatyńskiego Portret Bronisława Sikory Dowództwo 9 Dywizji Piechoty Generał brygady Franciszek Sikorski Generał brygady Franciszek Sikorski List Franciszka Sikorskiego ze Starobielska List Franciszka Sikorskiego ze Starobielska Telegram z Regionu Archangielskiego Telegram z Uzbekistanu Depesza z Biura Pomocy Rodzinom Wojskowym Pogrzeb serca Marszałka Piłsudskiego Konstanty Peszyński z żoną major Konstanty Peszyński siedzący przy fontannie Portret Konstantego Peszyńskiego Stanisław Jabłoński z kolegami ze służby Portret Stanisława Jabłońskiego Potwierdzenie pocztowego przekazu Przeniesienie do rezerwy Porucznik Chołociński na tle tankietek TKS. Porucznik Chołociński przed wyjazdem na front Książeczka Wojskowa Portret Andrzeja Wawra Andrzej Wawer wraz z żoną Ksenią na spacerze Portret Tadeusza Osmolaka Portret i ryngraf Świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej Jan Maleszyk z córkami Kapitan Stanisław Głowacki Portret porucznika Władysława Błaszczakiewicza List Kazimierza Seweryna do żony Władysławy Portret Kazimierza Seweryna Legitymacja Odznaki Orderu Virtuti Militari V klasy Order Virtuti Militari V klasy Koperta z korespondencji wysłanej z niewoli obozu Kozielska Portret chorążego Feliksa Adamskiego Legitymacja delegacji Medal za udział w wojnie obronnej 1939 Guziki mundurowe, wzór 1928 Portret Stanisława Kucharzowa List Stanisława Kucharzowa z Kozielska Feliks Gaik wraz z rodziną Portret Feliksa Gaika w mundurze policyjnym List z Ostaszkowa Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921 Medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921 Korespondencja z Ostaszkowa Pociski hukowe 8mm

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP II-5

Tytuł

Materiały Federacji Rodzin Katyńskich

Data(y)

  • 1992-12-03 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Magazyn 012, regał 22, półka 1.

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Język(i)

Blok nabytków

Powiązane tematy

Powiązane osoby i organizacje

Powiązane gatunki

Powiązane miejsca