Pokazano 282 rekordów

Opis archiwalny
Zbiory archiwalne instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów prawnych
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

206 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Teczka nr 1: Polonia Wrocławska 1900-1939

Lista jednostek:

 1. Maszynopis „ Polonia w okresie Hitlera”
 2. Druk „ Kościół katolicki odegrał ważną rolę…”, str. 1Rękopis z notatkami „ mat. Do Historii Polaków od k. XIX w.”
 3. Rękopis „ I- 1928r.-charakterystyka środowiska Polaków przed 1918r.”
 4. „ Dawna Polonia Wrocławska” broszura, str. 17
 5. „ Wrocław do XX w. Ślady polskości”
 6. „ Miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu”
 7. „ Wykaz miejsc stałych spotkań Polaków we Wrocławiu”
 8. „Miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu ok. 1900- 1939”
 9. „ Działalność organizacji polskich we Wrocławiu do 1939r.”
 10. „ Miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu od początku XX w. do 1939r.”
 11. „ Budynki, lokale, tereny rekreacyjne i inne miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu”
 12. Rękopis „ I- 1918r. charakterystyka środowiska Polaków przed 1918r.”, str.4
 13. Maszynopis „ 60 lat od wybuchu II wojny światowej”, str.3
 14. Maszynopis „ Gdy mówimy o polskiej przeszłości Wrocławia”, str.7
 15. Maszynopis „ działalność kierownicza i inspiratorska Odz. Wr. ZPwN…”, str.2
 16. Maszynopis „ Miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu w latach ok. 1900 do 1939…” str.6
 17. Maszynopis „ W okresie międzywojennym wrocławskie środowisko Polaków…”, str.1
 18. Maszynopis „ Uniwersytet Wrocławski był zawsze ważnym ogniwem…”, str.1
 19. Rękopis ( notatki ) dwie ponumerowane jako 4 i 5 oraz jedna nieoznaczona „ – osobno Kościół w życiu Pol…”
 20. Maszynopis „ W sierpniu 1922r. /27.VIII./ odbył się w Berlinie zjazd…”
 21. Maszynopis „ Trudno jest ustalić dziś liczbę Polaków w Niemczech…”
 22. Maszynopis ks. Józef Sikora w niedzielę, 17 września 1939r…”( na odwrocie rękopis), str.1
 23. Rękopis „ Michał Czudowski…”, str.1
 24. Maszynopis „ Niech orły górą płyną- w dolinie rośnie kwiat…”, na odwrocie ręczna notatka ur. 1926 p. Bolesław Małek…”
 25. Maszynopis „ Polacy we Wrocławiu w okresie międzywojennym…”
 26. Maszynopis „ Dziś jest już grupa bardzo nieliczna…”
 27. Maszynopis „ Długoletnia polityka germanizacyjna zrobiła swoje…”
 28. Maszynopis „ Dzieje Polaków we Wrocławiu w okresie międzywojennym…”
 29. Maszynopis „ To co odróżniało Wrocław od innych środowisk…”
 30. Maszynopis „ Tej całej akcji uczynienia z Wrocławia centrum…”
 31. Maszynopis „ Może na zakończenie choć kilka słów o człowieku…”
 32. Maszynopis „ Mówił on w imieniu ludzi prostych…”
 33. Maszynopis „ Studenci: 1924r…’
 34. Maszynopis „ W Jerutkach w pow. Szczytnowskim…”
 35. Maszynopis „ W tym miejscu stał DOM POLSKI…”
 36. Maszynopis „ W tym miejscu stał …”
 37. Rękopis „ Miejsca spotkań, Domy…”
 38. Rękopis „ O czym: Polonia- studenci…”, str.3
 39. Rękopis 1868 Tow. Przem.Pol, str.5
 40. Rękopis „ Zwrócić uwagę na: wzory…”
 41. Ulotka „ Rodło 1922-1972
 42. Rękopis „ W okresie międzywojennym we Wrocławiu…”
 43. Ulotka „ Prawdy, które mogą służyć nam wszystkim”
 44. Ulotka „ Polonia wrocławska w latach 1919-1945
 45. Maszynopis „ W aktach Rady Narodowej w Poznaniu…”
 46. Maszynopis „ Rada Naczelna Związku Polaków w Niemczech w roku 1927…”
 47. Rękopis ołówkiem „ Dolny Śląsk należał do ziem polskich, które…”
 48. Maszynopis „ Kalendarium ważniejszych wydarzeń w życiu Polaków- obywateli niemieckich w latach 1919- 1939”, str. 9
 49. Rękopis „ Prawdy Polaków 6 marca 1938r…”
 50. Rękopis „ dla Rozmaitości”
 51. Rękopis „ na pocz. ok 6 min. A. Zaremb.”
 52. Maszynopis „ Rota Ślązaków”
 53. Maszynopis „ 6 marca 1938 na Kongresie Polaków w Niemczech uchwalono pięć Prawd…”
 54. Maszynopis „ Zacytujmy fragment pisma Konsula Gen. RP w Opolu…”
 55. Maszynopis „ Pozostali ci którzy przecież świadomie dokonali wyboru…”
 56. Maszynopis „ Miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu…”, str.7
 57. Rękopis „ O wszystkim zadecydował listopad 1918r…”, str.6
 58. Rękopis notatek, str.7
 59. „ Gazeta Wrocławska”, 7 kwietnia 1914r.
 60. Ręcznie spisana notatka „ Polacy we Wrocł. k. XIX w- 1939
 61. Rękopis „ Kolejne dzieje z półkartki s. 3-8, ,str.1
 62. Ręcznie spisane notatki na fiszkach, str.6
 63. „Wspomnienia Czesława Adamczewskiego”, Rocznik Wrocławski, t. XIV
 64. Rękopis „ Co było- jubileusze w 1939r.”
 65. Rękopis ołówkiem z datami wydarzeń, str.4
 66. Maszynopis „ Dokumentacja do scenariusza krótkometrażowego…”, str.11
 67. Świadectwo szkolne ( fotokopia) na nazwisko Rudolfa Tauera z 21 listopada 1928r.
 68. „ Towarzystwo „ Mowa i Obyczaj Polski” w międzywojennym Wrocławiu, str.20
 69. Artykuł „ Towarzystwo Mowa i Obyczaj Polski w międzywojennym Wrocławiu”, Alicja Zawisza, Sobótka 1983r.
 70. Maszynopis „ Wstęp „ Do nich przyszła Polska”, str.17
 71. Maszynopis „ Dzieje i teraźniejszość dawnej Polonii Wrocławskiej”, str.24
 72. Maszynopis „ Piosenki Dawnej Polonii Wrocławskiej”- słowa Małgorzaty Wróbel, str.1
 73. Maszynopis „ Burza”, str.1
 74. Maszynopis „ Towarzystwo, Mowa i obyczaj w międzywojennym Wrocławiu”, str.20
 75. Karta katalogowa o nr inwentarzowym M/1985-1999, referat dot. młodzieży polskiej i prasy studentów i M.O.P.( 11 marzec 1934) – 2 egz.
 76. Karta katalogowa o nr inwentarzowym M/4/III 1, M/2518-2521 statut Towarzystwa MOP
 77. Karta katalogowa o nr inwentarzowym M/4/III 2 M/ 2529, rozliczenie ze zjazdu
 78. Karta katalogowa o nr inwentarzowym M/1783, pismo dot. powstania MOP we Wrocławiu
 79. Karta katalogowa o nr inwentarzowym M/1941-1984, referat dot. młodzieży polskiej
 80. Maszynopis „ Polacy, mianowicie w Niemczech,…”o nr M/1941-1984, str.2
 81. Maszynopis zalaminowany „ Statut Towarzystwa Mop ( Mowa i Obyczaj Polski ), str.5
 82. Rękopis na fiszce „ Ucz. XIV lic…”
 83. Rękopis na fiszce MiOP „ Mowa i obyczaj Polski…”
 84. Rękopis na fiszce „ Jubileusze w 2004r…”
 85. Rękopis „ miejsca do uczczenia tablicami w 2004r…”
 86. Rękopis „ Duszpasterze Polonii Wr. Do 1939r, str.7
 87. Zdjęcia drużyny ZHP na wycieczce pod Wrocławiem( ok. 1932r) i członków Zarządu Organizacji Polskiej we Wrocławiu 1930r.
 88. Zdjęcie Polonii Wrocławskiej na majówce pod Wrocławiem w (1932r.) i zdjęcie dzieci ze szkółki polskiej we Wrocławiu w 1926r.
 89. Zdjęcia zespołu artystycznego Domu Polskiego „ Tańce Polskie” w (1932r.) i drużyny ZHP im. B. Chrobrego w (1927r.)ł
 90. Zdjęcia dokumentów: legitymacji członka związku Akademików Górnośląskich Pawła Nantki ( 1933-1939) i legitymacja członka Związku Polaków w Niemczech Anny Zarembowicz ( 1927- 1939)
 91. Zdjęcia pierwszej strony Dziennika Berlińskiego i zdjęcie symbolu Rodła ( 1922)
 92. Zdjęcia Heleny Adamczewskiej ( 1918- 1919) i Towarzystwa Młodzieży Polskiej ( 1932)

Teczka: Sekcja Ludzi ze Znakiem "P"- Dokumenty Antoniego Postrach

Seria: Sekcja Ludzi ze Znakiem „P”- Dokumenty Antoniego Postrach

Lista jednostek:

 1. Maszynopis Antoniego Postracha do Ministerstwa Skarbu w Warszawie z 31 marca 1937r. ( odpis)
 2. Maszynopis Dyrekcji Ceł w Mysłowicach do Antoniego Postracha z 26 stycznia 1934r.
 3. Maszynopis Ministerstwa Skarbu do Antoniego Postracha rewidenta skarbowego w Urzędzie Celnym I kl. w Bytomiu
 4. Maszynopis Ministerstwa Skarbu do Antoniego Postracha z 18 września 1947r.
 5. Maszynopis Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie do Antoniego Postracha z 25 lipca 1947r.
 6. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego z 29 marca 1947r.
 7. Maszynopis Państwowego Urzędu Emerytalnego w Warszawie do Antoniego Postracha z 19 marca 1947r.
 8. Maszynopis Państwowego Zakładu Emerytalnego do Antoniego Postracha z 28 lutego 1947r.
 9. Maszynopis Antoniego Postracha do Ministerstwa Skarbu z 9 września 1946r. ( odpis)
 10. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego przy Ministerstwie Skarbu w Warszawie z 18 grudnia 1946r.
 11. Rękopis „ Do Dyrekcji Ceł w Mysłowicach…”z dnia 19 stycznia 1937r.
 12. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie z 4 lutego 1947r.
 13. Maszynopis ( na charakterystycznym zielonym papierze) Antoniego Postracha do Gł. Zarządu Zw. Weteranów Powstań Śląskich z 1 września 1946r.
 14. Maszynopis Dyrekcji Ceł w Mysłowicach do Antoniego Postracha z 13 kwietnia 1934r.
 15. Maszynopis Urzędu Celnego w Suminie do Antoniego Postracha zwalniającego go z dotychczasowych obowiązków z 31 sierpnia 1934r.
 16. Maszynopis Dyrekcji Ceł do Antoniego Postracha przenoszące go do służby w Urzędzie Celnym w Bytomiu z 25 sierpnia 1934r.
 17. Maszynopis Dyrekcji Ceł do Antoniego Postracha z 15 marca 1937r.
 18. Maszynopis Państwowego Zakładu Emerytalnego do Antoniego Postracha z 22 grudnia 1947r.
 19. Maszynopis Antoniego Postracha do Ministerstwa Skarbu, Wydziału Emerytur i Rent z 3 grudnia 1947r.
 20. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego z 6 stycznia 1948r, str.2
 21. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego z 15 marca 1948r.
 22. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie z 28 marca 1948r.
 23. Maszynopis Dyrekcji Ceł w Gliwicach do Antoniego Postracha z 30 lipca 1946r.
 24. Maszynopis Antoniego Postracha do Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego Oddz. Chorzów z 3 września 1948r.
 25. Maszynopis z życiorysem Antoniego Postracha, podpisany jego nazwiskiem, str.1
 26. Maszynopis Dyrekcji Ceł do Podkomisarza Straży Celnej Antoniego Postracha z 4 listopada 1924r, str.2
 27. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie z 17 sierpnia 1948r.
 28. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego z 1 czerwca 1949r.
 29. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie z 14 września 1948r.
 30. Maszynopis Antoniego Postracha do Zarządu Grupy Miejscowej Związku Weteranów Powstań Śląskich w Siemianowicach z 27 listopada 1946r.
 31. Maszynopis Ministerstwa Skarbu do Antoniego Postracha z 10 maja 1937r.
 32. Maszynopis Państwowego Zakładu Emerytalnego do Antoniego Postracha z 4 października 1948r.
 33. Maszynopis Państwowego Zakładu Emerytalnego do Antoniego Postracha z 21 lutego 1948r.
 34. Maszynopis Państwowego Zakładu Emerytalnego do Antoniego Postracha z 15 września 1947r.
 35. Maszynopis Antoniego Postracha do Ministerstwa Skarbu, Departamentu Ogólnego, Wydział Administracyjny z 24 lipca 1947r.
 36. Maszynopis Antoniego Postracha do Ministerstwa Skarbu z 9 września 1946r.
 37. Rękopis „ Zakład Ubezpieczeń Społecznych…” z 16 stycznia 1954r.
 38. Maszynopis (na charakterystycznym różowym papierze) Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego w Warszawie z 14 lipca 1951r.
 39. Maszynopis Antoniego Postracha do Państwowego Zakładu Emerytalnego z 26 sierpnia 1948r.
 40. Maszynopis Naczelnej Rady Ludowej do Antoniego Postracha z 24 kwietnia 1922r.
 41. Maszynopis Dyrekcji Ceł do Antoniego Postracha z 9 grudnia 1924r.
 42. Maszynopis w języku niemieckim w skierowany do Antoniego Postracha z 23 grudnia 1940r. w sprawie świadectwa chrztu.
 43. Maszynopis Dyrekcji Ceł do Antoniego Postracha z 18 kwietnia 1929r.
 44. Maszynopis Państwowego Zakładu Emerytalnego do Antoniego Postracha z 7 sierpnia 1948r.
 45. Maszynopis „ Taufzeugnis” ( odpis), Breslau 17 kwiecień 1940r.
 46. Maszynopis Dyrekcji Ceł ( odpis) do Antoniego Postracha ( podkomisarza straży celnej) z 9 grudnia 1924r.
 47. Maszynopis do Dyrekcji Ceł w Mysłowicach z 15 maja 1931r.
 48. Kopia zaświadczenia z dnia 10 sierpnia 1921r.
 49. Rękopis „ Do Dyrekcji Ceł w Mysłowicach…”, podpisany Antoni Postrach, adiunkt celny, Urząd Celny I, Sumina
 50. Dokument Urzędu Celnego o nr 3382/31 do Antoniego Postracha, opatrzone notatką bardzo pilne z 21 kwietnia 1931r.
 51. Maszynopis „ Odpis z odpisu” M.p.10. sierpnia 1921. ( 2 egz.)
 52. Maszynopis „ Zaświadczenie” J. Dreyza, Dyrektor Banku Ludowego, Siemianowice 22.czerwiec 1946r.
 53. Pismo Dyrekcji Ceł nr 2319/27 do Antoniego Postracha, adiunkta celnego w Chałupkach z 31 lutego 1927r.
 54. Wycinek artykułu „Kartka z albumu” krótkim biogramem Antoniego Postracha
 55. Zaświadczenie z dn. 10 sierpnia 1921r. ( odpis z odpisu)
 56. Zaświadczenie Centrum Archiwum Wojskowego nr 5616D.A. z 30.11.1963r.
 57. Maszynopis „ Życiorys” , str.5
 58. Maszynopis do Dyrekcji Ceł w Mysłowicach z 3 lutego 1932r.
 59. Dokument Dyrekcji Ceł skierowany do Antoniego Postracha z 21 listopada 1927r.
 60. Rękopis pisma do Ministerstwa Skarbu, departament ogólny, wydział administracyjny, Sumina 3 kwietnia 1931r.
 61. Rękopis pisma do Dyrekcji Ceł , Mysłowice, 3 czerwca 1931r.
 62. Kserokopia artykułu nieoznaczonego pochodzenia, str.2
 63. Świadectwo chrztu Antoniego Postracha z 2 listopada 1946r.
 64. Maszynopis z prośbą Antoniego Postracha do Ministerstwa Skarbu z 23 lipca 1930r.
 65. Zaświadczenie Centralnego Archiwum Wojskowego ( odpis)
 66. Zaświadczenie M.p.dnia 10 sierpnia 1921. ( odpis z odpisu)
 67. Maszynopis „ Życiorys”, Siemianowice Śl. 2 listopada 1962r, str.4 ( 2 egz.)
 68. Maszynopis ,,Życiorys”, Siemianowice Śl. 1961r. str.3
 69. Maszynopis Dyrekcji Ceł w Mysłowicach do Antoniego Postracha, adiunkta celnego w Suminie z 26 stycznia 1934r. ( odpis)
 70. Rękopis pisma Dyrekcji Ceł w Mysłowicach do Urzędu Celnego, Mysłowice, 6 lipiec 1925r.
 71. Pocztówka wypisana na nazwisko Antona Postracha, Zakamenne 22 maja 1943r.
 72. Maszynopis „ Życiorys”,na odwrocie ręczna notatka „ Uchwała Rady Państwa…” str.2
 73. Kartka maszynopisu oznaczona u góry strony -2- , podpisana Antoni Postrach
 74. Maszynopis „ Życiorys”, str.3
 75. Maszynopis „ Związek Weteranów Powstań Śląskich” z 10 października 1946r.
 76. Zaświadczenie wydane przez Konsulat Jeneralny Rzeczpospolitej Polskiej na nazwisko Franciszki Postrach, Berlin 4 październik 1919r.

Teczka nr 16 ( Część I ): Zdjęcia z uroczystości jubileuszowych dawnej Polonii

Lista jednostek:

 1. Zdjęcia ze spotkań Polonii na imieninach u Alicji Zawiszy ( ul. Jemiołowa), Wrocław 3 lipiec 1971r. ( 2 zdjęcia)
 2. Zdjęcia z imienin u Franciszka Juszczaka, 17 wrzesień 1972r. ( 12 zdjęć)
 3. Zdjęcia ze spotkania w TMW z okazji przyjazdu ks. Matuszka, 17 lipiec 1974r. ( 10 zdjęć)
 4. Zdjęcie ze spotkania noworocznego 1971r. Msza Św. w kościele Św. Marcina, odprawiają: ks. Józef Matuszek i ks. Michał Czajkowski
 5. Zdjęcia ze spotkania dawnej Polonii Wrocławskiej w siedzibie spółdzielni „ Społem” przy ulicy Widok po otrzymaniu pierwszych odznaczeń państwowych 9 sierpnia 1958r. ( 6 zdjęć)
 6. Zdjęcia ze spotkania w Wojnowicach z okazji 40 lecia istnienia sekcji dawnej Polonii, 29-30 wrzesień 1996r.
 7. Zaproszenie na spotkanie noworoczne Dawnej Polonii Wrocławskiej z 19 stycznia 1969r.
 8. Zaproszenie na spotkanie noworoczne Dawnej Polonii Wrocławskiej z 14 stycznia 1968r.
 9. Zaproszenie na spotkanie noworoczne Dawnej Polonii Wrocławskiej z 23 stycznia 1977r.
 10. Zaproszenie na spotkanie noworoczne Dawnej polonii Wrocławskiej z 10 stycznia 1971r.
 11. Zdjęcia ze spotkanie noworocznego Polonii Wrocławskiej, 14 styczeń 1996r. ( 3 zdjęcia)
 12. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej, Wrocław 1994r. ( 2 zdjęcia)
 13. Zdjęcie ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej, Wrocław 1968r. ( 1 zdjęcie)
 14. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej, Wrocław 1989r. ( 2 zdjęcia)
 15. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej, Wrocław 24 styczeń 1988r. Polonii ( 2 zdjęcia)
 16. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej w Klubie Muzyki i Literatury, 1986r. ( 2 zdjęcia)
 17. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej, 22 stycznia 1984r. ( 7 zdjęć)
 18. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej w Klubie Muzyki i Literatury, 1985r. ( 7 zdjęć)
 19. Zdjęcia ze spotkania w Klubie Związków Twórczych, 1981r. ( 4 zdjęcia)
 20. Zdjęcia ze spotkania Polonii w 1983r. ( 3 zdjęcia)
 21. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Dawnej Polonii Wrocławskiej w stanie wojennym 1982r. ( 7 zdjęć)
 22. Zdjęcia ze spotkania noworocznego w 1980r. w Klubie Związków Twórczych ( 2 zdjęcia)
 23. Zdjęcia ze spotkania Polonii w 1998r
 24. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej w herbaciarni „ Herbowa” ( 2 zdjęcia)
 25. Zdjęcia ze spotkania noworocznego w klubie TPPR w 1971r. ( 5 zdjęć)
 26. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej 1969r. ( 2 zdjęcia)
 27. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej w 1970r. ( 2 zdjęcia)
 28. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej w DOW- w Sali kinowej OKD w 1975r. ( 1 zdjęcie)
 29. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej w Klubie Związków Twórczych, 22 styczeń 1978r.
 30. Zdjęcia ze spotkania noworocznego Polonii Wrocławskiej, siedziba TPPR przy pl. Teatralnym, styczeń 1967r. ( 10 zdjęć)
 31. Zdjęcia ze spotkań noworocznych dawnej Polonii Wrocławskiej w 1966r. ( 4 zdjęcia)
 32. Kartka maszynopisu oznaczona u góry strony liczbą 18
 33. Rękopis- notatka zawierająca spis nazwisk „ dr Józef Czechowicz- Gryfów Śl…”

Dowództwo 9 Dywizji Piechoty

Fotografia przedstawiająca dowództwo 9 Dywizji Piechoty z lat 1931-1932. Od prawej strony podpułkownik dyplomowany, szef sztabu 9 Dyw. - Adam Dzianott, drugi z prawej - pułkownik dyplomowany Stanisław Świtalski, ówcześnie jako dowódca piechoty dywizyjnej. Mężczyzna na pierwszym planie w środku to dowódca dywizji - generał brygady Franciszek Sikorski. Pierwszy z lewej stoi major - Franciszek Junker.

N.N.

Jadwiga Andrzejczuk - relacja

 • Krótki biogram i wspomnienia Jadwigi Andrzejczuk, w których opisuje losy swojej rodziny podczas II wojny światowej. Represje ze strony Sowietów, wywóz na Syberię, pracę przymusową i powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1978
 • Miejsca wydarzeń: Ochnówka, Włodzimierz Wołyński, Kostousowo, Swierdłowsk, Gozdów, Lublin, Wrocław.

Andrzejczuk Jadwiga

Teczka nr 10: Piosenki i wiersze

Lista jednostek:

 1. „ My Wrocławianie”, Wrocław 1974, str. 53
 2. „ Boże coś Polskę”, „ Rota”, fotokopia, w prawym górnym rogu nr 928
 3. „ Hymn związku S.S., fotokopia
 4. „ Wędrownik” tekst, fotokopia
 5. Maszynopis „ Hymn Ślązaków”
 6. Maszynopis „ Ukochany kraj”
 7. Maszynopis „ Polonia Wrocławska to Sokoli Ród…”, str. 3
 8. Maszynopis „ Ospały i gnuśny- zgrzybiały ten świat…”, str.3
 9. Maszynopis „ Hymn Ślązaków…”, str.1
 10. Maszynopis „ Dziatwo Droga- Kochana Młodzieży…”, Wrocław 6. Maj 1977,str.1
 11. Maszynopis „ Niebieskie tramwaje”, str.1
 12. Maszynopis „ Przy ulicy Nowej…”, str.1
 13. Maszynopis „ Na powitanie stolicy…”, str. 1
 14. Maszynopis „ słowa Małgorzaty Wróbel, na melodię Krakowiaczek jeden…”, str. 1
 15. Maszynopis „ Pieśń Rodła”, str. 1
 16. Maszynopis „ Małego Polaka w Niemczech”, str.1
 17. Maszynopis „ Ojczyzno droga, ziemio dla mnie święta…”, str. 1
 18. Maszynopis „ Tam nad Wisłą…”, str. 1
 19. Maszynopis „ Głęboka studzienka”, str.1
 20. Maszynopis „ Marsz skautów” z narysowanymi nutami, str. 1
 21. Maszynopis „ Wisło moja”, str.1
 22. Maszynopis „ Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, str.1
 23. Maszynopis na wąskiej fiszce „ Hasło Polaków w Niemczech…”, oznaczone nr 6
 24. Maszynopis na wąskiej fiszce „ Stańmy bracia…”, oznaczone nr 2
 25. Maszynopis „ Modlitwa harcerska…”, str. 1
 26. Kserokopia z tekstami piosenek, podpisana „ wieczornica- szk. 25, 18. Listopad 2004, str.8
 27. Rękopis „ Pieśń konfederatów” , str.2
 28. Maszynopis „ Poznań”, Maszynopis Maria Wicherkiewiczowa, str. 1
 29. Maszynopis „ Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, str.1
 30. Maszynopis „ Piosenki Dawnej Polonii Wrocławskiej- słowa Małgorzaty Wróbel, str.3,( 2 egz.)
 31. Maszynopis „ Do tych co przetrwali”, Stefan Chmielnicki, str.1
 32. Maszynopis „ Hymn Ślązaków /na mel. Jeszcze Polska…/, str.1
 33. Maszynopis „ Powitanie Warszawy przez uczestniczkę Dawnej Polonii Wr…”, str.3
 34. Maszynopis „ z hymnu Sokołów we Wrocławiu…”, str.1
 35. Maszynopis „ Gdzie dom jest mój”, str.2
 36. Maszynopis „ Pieśń o Monte Cassino” , str.1
 37. Maszynopis „ Rota Ślązaków”, str.1
 38. Maszynopis „ By podołać swym zadaniom…”, str.1
 39. Maszynopis „ Dostojni miłośnicy Miasta i Kraju”, Małgorzata Wróbel, str.2
 40. Maszynopis „ Ojczyzno droga, ziemio dla mnie swięta…”, str.2
 41. Maszynopis „ pieśni Polaków spod znaku Rodła- słowa Edmund Osmańczyk, str.2
 42. Maszynopis „ Wrażenia z wycieczki!”, str.1
 43. Maszynopis „ Nieudana wycieczka do Krakowa”, str.2
 44. Maszynopis „ z hymnu Sokołów we Wrocławiu”, str.1
 45. Maszynopis „ Burza”, str.1
 46. Maszynopis „ Okolicznościowa ballada uczestników wycieczki Dawnej Polonii…”,str.1
 47. Maszynopis „ melodia- jak płonie ognisko i szumią knieje” słowa: słowa M: Wróbel, str. 1
 48. Maszynopis „ Niech orły górą płyną- w dolinie rośnie kwiat…”, str.1
 49. Maszynopis „Małgorzata Wróbel- z okazji Spotkania Noworocznego Dawnej Polonii…”,str. 2
 50. Maszynopis „ Idzie Maciek bez wieś…”, str.1
 51. Maszynopis „ Pieśni rodłackie, słowa E. Osmańczyk, melodia Janowa Kaczmarkowa…”, str.2
 52. Maszynopis „ Rota Ślązaków”, str.1
 53. Maszynopis „ A za tego króla Jana, co to po łbach bił pogana…”, M.Konopnicka, str.1
 54. Maszynopis „ Odpowiedź”, Marian Hemar, str. 2
 55. Maszynopis „ Matka Boska katyńska” K. Iłłakowiczówna, str.1
 56. Maszynopis „ Niech orły górą płyną…” muzyka M. Kotarbiński, str.1
 57. Maszynopis : „Pieśń Rodła” E. Osmańczyk, w prawym polnym rogu napis str.261, str.1
 58. „ Głoś Rodła”, nr 1/ maj 2007, str.11

Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Zdzisław Głąb - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Głąb, w których opowiada o losach swoich i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Losy podczas wywózki rodziny na Syberię, mieszkania tam i warunków pracy. Opisuje także powrót do Polski w 1946 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1948
 • Miejsca wydarzeń: Wólka Piotrowska, Podgórna, Odessa, Posiołem Chołm, Wrocław

Głąb Zdzisław

Prośba o wszczęcie poszukiwań

Oficjalne pismo, w którym Janina Szmidt rozpoczyna poszukiwania swojego męża - Zbigniewa. Zbigniew Szmidt został powołany do wojska jako oficer rezerwy 1 września 1939 roku. Następnie trafił do obozu w Starobielsku, skąd po 5 kwietnia 1940 roku został wywieziony i zamordowany w lesie w Charkowie.

Szmidt Janina

Maria Emilianowicz - relacja

 • Relacja Emilii Emilianowicz, w której opisuje losy swojej rodziny podczas II wojny światowej, deportację wgłąb Związku Radzieckiego. Opowiada o ciężkich warunkach panujących na miejscu, a także o powrocie do kraju i dalszych losach w powojennej Polsce.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1950
 • Miejsca wydarzeń: Mogilice (woj. nowogródzkie), Kobierzyce, obłast archangielska.

Emilianowicz Maria

Prośba o wszczęcie poszukiwań do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Oficjalne pismo, w którym Janina Szmidt rozpoczyna poszukiwania swojego męża - Zbigniewa. Zbigniew Szmidt został powołany do wojska jako oficer rezerwy 1 września 1939 roku. Następnie trafił do obozu w Starobielsku, skąd po 5 kwietnia 1940 roku został wywieziony i zamordowany w lesie w Charkowie. Pismo skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Szmidt Janina

Teczka nr 11: Gazety z artykułami o Polonii

Lista jednostek:

 1. Artykuł " Wytrwali i wygrali", nieopisane pochodzenie
 2. " Nowiny codzienne" z 14 października 1972
 3. Artykuł " Czy aby kto o nas będzie pamiętał" z " Naszego Dziennika" z 6-7 marca 2004
 4. Artykuł " Być Polakiem" ze " Słowa Polskiego" z 25 października 1972
 5. Artykuł " Wrocław pamięta o Polonii" z " Wiadomości, tygodnika społeczno- politycznego" z 26 lipca 1970
 6. Artykuł " Z Rodłem w herbie" ze " Słowa Polskiego" z 18 sierpnia 1968
 7. Artykuł " W służbie Polonii i wyzwolonego miasta" w " Wieczorze Wrocławia" z 18 stycznia 1969
 8. Kserokopia czasopisma społeczno- kulturalnego " Śląsk" ze stycznia 2004, str.8
 9. Gazeta, nieopisanego pochodzenia, str.6

Prośba o wszczęcie poszukiwań do Ambasady Polskiej w Moskwie

Oficjalne pismo, w którym Janina Szmidt rozpoczyna poszukiwania swojego męża - Zbigniewa. Zbigniew Szmidt został powołany do wojska jako oficer rezerwy 1 września 1939 roku. Następnie trafił do obozu w Starobielsku, skąd po 5 kwietnia 1940 roku został wywieziony i zamordowany w lesie w Charkowie. Pismo skierowane do Ambasady Polskiej w Moskwie.

Szmidt Janina

Stefania Fenc - relacja

 • Wspomnienia Stefanii Fenc wysłuchane i spisane przez Edwarda Kruk. Relacja opowiada o losach rodziny Pani Stefanii podczas II wojny światowej. O deportacji wgłąb Związku Radzieckiego i pracy przymusowej na miejscu. następnie po amnestii i wcieleniu męża do armii opisuje ucieczkę z Syberii w kierunku Iranu, Indii docelowo do Afryki. Na końcu relacji znajdujemy opowieśc o powrocie do kraju i śmierci męża z powodu chorób i pobytu w Związku Radzieckim.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1950
 • Miejsca wydarzeń: Poznań, Obłast Swierdłowska, Uzbekistan,  Teheran (Iran), Bombaj (Indie), Neapol (Włochy), Żary, Wrocław

Fenc Stefania, Kruk Edward

Teczka nr 12: Dzieje sekcji TMW

Lista jednostek:

 1. Maszynopis „ Nie oddamy Niemcom ani jednego Polaka”, str.1
 2. Maszynopis „ Działacze organizacji polskich…”, opis 10 fotografii, str.1
 3. Kserokopie fotografii, str.10
 4. Ulotka „ Polonia wrocławska w latach 1919-1945, 2 egz.
 5. Maszynopis „Kościół w życiu Polaków we Wrocławiu w latach 1900- 1939 ( reprodukcje pamiątek Polonii Wrocławskiej…)”,str.1
 6. Maszynopis „ Kościół katolicki odegrał ważną rolę w życiu Polaków…”, podpisany Alicja Zawisza, str.1
 7. Maszynopis „ W okresie międzywojennym – duszpasterze Polaków byli często…”, str.2
 8. Kserokopia artykułu z Gazety Wyborczej „ Przeciw barbarzyńcom” z 3. Kwietnia 2002, str.1
 9. Karta katalogowa Muzeum Narodowego we Wrocławiu z fotografią z 1938r.
 10. Plan obchodów 70- rocznicy Kongresu w Berlinie Związku Polaków w Niemczech…” z odręczną notatką u dołu pisma
 11. Zaproszenie na konferencję w 70 rocznicę Związku Polaków w Niemczech z 6 marca 2008r.
 12. Kserokopia pisma do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 8 stycznia 2008r. str.2 wraz z załącznikiem protokołu, str. 1
 13. Maszynopis „Informacja o Sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej w TMW”, str.4
 14. Maszynopis „ Najstarsza w TMW Sekcja Dawnej Polonii Wrocławskiej przez kilkanaście lat…”z odręczną notatką u dołu
 15. Kserokopia maszynopisu „ Sekcja Dawnej Polonii Wrocławskiej” z 1994r, str. 3
 16. Maszynopis „ O Dawnej Polonii Wrocławskiej…” z 1994r z odręczną notatką u góry strony tytułowej str.2, ostatnia
 17. Maszynopis „ Sekcja Dawnej Polonii Wrocławskiej należy w TMW do najstarszych…”z 7. Września 2000r. podpisane przez Alicję Zawiszę, str.2
 18. Maszynopis „ Plan pracy na rok 2004…” z 15 grudnia 2003, str.1
 19. Maszynopis „ dla patriotyzmu Polaków…” z 1994, str.1
 20. Druk „ Sekcja Dawnej Polonii Wrocławskiej TMW…”str.2
 21. Druk „ Gdy Mowa Polska Znaczyła Przetrwanie w tym klasztorze franciszkanów…”,projekt tablicy pamiątkowej , Wrocław 2001
 22. Maszynopis „ Kościół w życiu Polaków we Wrocławiu 1900- 1939…”,TMW 2001r, str.1
 23. Rękopis „ Wystawy: Walka narodu…”, str.1
 24. Rękopis „ Polonia- to nie autochtoni…”, str. 2
 25. Maszynopis na fiszkach ( skrypt referatu), str.10
 26. Maszynopis na fiszkach ( fragment referatu oznaczone numerami 6 i 7), str.2
 27. Druk artykułu nt. Kościoła Katolickiego podpisany Alicja Zawisza, str.1
 28. Druk notatki „ Pierwszym duszpasterzem Polaków...”, str.1
 29. Druk „ W okresie międzywojennym duszpasterze…”, str.1
 30. Ulotka „ W maju 1945r. do nich przyszła Polska…”, ( 2 egz.)
 31. Znak Rodła
 32. Ulotka z naklejonym znakiem Rodła i prawdami Polaków, Wrocław 2000 ( oryginał)
 33. Ulotka ze znakiem Rodła i prawdami Polaków, Wrocław 2003
 34. Kartka z portretem ks. Teofila Brombosza, 1919
 35. Kartka „ W dowód wdzięczności i ku miłej pamięci ofiaruje ks. Roman Jałowy…”

Franciszka Burysz - relacja

 • Wspomnienia Franciszki Burysz, w których opisuje życie codzienne w rodzinnej wsi na dzień przed wybuchem II wojny światowej. Następnie opowiada o wywózce wraz z rodziną do kirowskiej obłasti. W relacji znajdują się informacje o zyciu codziennym na Syberii, warunkach tam panujących i o pracy, którą wykonywali deportowani. W tekście znajduje się także opis represji stosowanych przez NKWD.]
 • Zakres chronologiczny: 1928-1961
 • Miejsca wydarzeń: Majdan (woj. tarnopolskie), obłast kirowska, Rudniki, Iżewsk, Bełżec

Burysz Franciszka

Teczka nr 13: Tablice pamiątkowe

Lista jednostek:

1: Maszynopis " Komitet Organizacyjny XXVI Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu", str.1

 1. Kserokopia pisma skierowanego do biskupa Edwarda Janiaka z 19 grudnia 1996
 2. Maszynopis " Miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu...", str.5
 3. Maszynopis " Miejsca stałych spotkań Polaków we Wrocławiu od ok. 1900 do 1939r...", str.7
 4. Rękopis z nazwami ulic po polsku i niemiecku, str. 2
 5. Maszynopis " W tym miejscu stał dom Św. Wincentego" z 1997r, str.1
 6. Kserokopia projektu tablicy pamiątkowej ( 2 egz.)
 7. Kserokopia kosztorysu wykonania tablicy pamiątkowej
 8. Projekt tablicy pamiątkowej " W maju 1945r. do nich przyszła Polska"
 9. Projekt tablicy pamiątkowej " Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie"
 10. Maszynopis z projektami napisów na tablicach pamiątkowych, str. 1
 11. Maszynopis opatrzony nazwiskiem Alicji Zawiszy, str.1
 12. Projekt tablicy pamiątkowej " W maju 1945r. do nich przyszła Polska" z podaniem wymiarów u dołu karty.

Prośba o wszczęcie poszukiwań do Ambasady Polskiej w Moskwie

Oficjalne pismo, w którym Janina Szmidt rozpoczyna poszukiwania swojego męża - Zbigniewa. Zbigniew Szmidt został powołany do wojska jako oficer rezerwy 1 września 1939 roku. Następnie trafił do obozu w Starobielsku, skąd po 5 kwietnia 1940 roku został wywieziony i zamordowany w lesie w Charkowie. Pismo skierowane do Ambasady Polskiej w Moskwie.

Szmidt Janina

Prośba o informacje dotyczące zaginionego męża

Oficjalne pismo, w którym Janina Szmidt kontynuuje poszukiwania swojego męża - Zbigniewa. Zbigniew Szmidt został powołany do wojska jako oficer rezerwy 1 września 1939 roku. Następnie trafił do obozu w Starobielsku, skąd po 5 kwietnia 1940 roku został wywieziony i zamordowany w lesie w Charkowie. Pismo skierowane do Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji Ob. Popiela.

Szmidt Janina

Teczka nr 14: Artykuły o Polonii i wywiady z Alicją Zawiszą

Lista jednostek:

 1. „ Przystanąć przy człowieku”, wycinek artykułu „ Przystanąć przy człowieku” , nieopisane pochodzenie
 2. „ Gazeta Robotnicza”, wycinek artykułu „ Jak na spowiedzi …”z 22 maja 1995 (2 egz.)
 3. „ Gazeta Robotnicza”, wycinek artykułu „ Katalog archiwaliów” z 15 listopada 1983 ( 2 egz.)
 4. „ Wieczór Wrocławia”, wycinek artykułu „ Zaczęło się od pracy w hotelu” z 3 kwietnia 1970
 5. „ Gazeta Robotnicza”, wycinek artykułu „ Święto TMW ” z 25 września 1995
 6. „ Słowo Polskie”, wycinek artykułu „ Rośnie archiwum o Polonii wrocławskiej” z 15 listopada 1983
 7. „ Gazeta Robotnicza”, wycinek artykułu „ Pani Alicja przypomina” z 4 stycznia 1996
 8. Kserokopia artykułu ze „ Słowa Powszechnego”- „ Wręczenie nagrody im ks. Bolesława Domańskiego”
 9. Maszynopis z 7 maja 1970 „ Ze wspomnień pionierów…”, str. 3
 10. Kserokopia artykułu ze „Słowa Polskiego” z 1 grudnia 1982 „ Prace wrocławskiego ośrodka badawczego”
 11. Kserokopia artykułu z „ Ekspresu Wieczornego” z 5 sierpnia 1982 „ Walka o polskość na Dolnym Śląsku”
 12. Kserokopia artykułu z „ Gazety Robotniczej” z 15 listopada 1983 „ Polacy wśród Niemców”
 13. Kserokopia artykułu z „ Gazety Robotniczej” z 29 października 1982 „ Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie”
 14. Kserokopia artykułu z Tygodnika robotniczego z 20 lutego 1983 „ Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie”

Jakub Gordon - relacja

 • Wspomnienia Jakuba Gordon, w których opowiada o swojej młodości spędzonej w Wilnie, następnie o wywózce do ZSRR. Następnie opisuje ciężkie warunki pracy i dalszą podróż do Kazachstanu gdzie zaczął pracować w kopalni. W ostatniej części znajdujemy opowieść o powrocie do kraju i organizacji życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1978
 • Miejsca wydarzeń: Wilno, archangielska obłast, Kazachstan, Łódź, Wrocław

Gordon Jakub, Kruk Edward

Michał Hubacz - relacja

 • Wspomnienia Michała Hubacz, w których opisuje przymusową wywózkę z rodzinnej wsi Monasterz do Mołdawii. W relacji znajduje się szczegółowy opis podróży oraz warunków życia i pracy na miejscu. W końcowej części znajduje się opis powrotu do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1941-1947
 • Miejsca wydarzeń: Monasterz, Biała Góra, Surochów, Romanówka (woj. lubelskie), Tarutino (dawniej Mołdawia, aktualnie Ukraina), Rumunia, Wałbrzych, Wrocław, Oława.

Hubacz Michał

Odpowiedź z Ambasady PRL w Moskwie

Oficjalna odpowiedź pełnomocnika rządu ds. repatriacji z Ambasady PRL z Moskwy - Z. Opałki, w której Pani Janina Szmidt dowiaduje się, że jej mąż żyje i poznaje procedurę niezbędną do sprowadzenia go z powrotem do kraju, pomimo faktu, iż był jedną z ofiar zbrodni z wiosny 1940 roku.

Ambasada PRL w Moskwie

Teczka nr 15: Działalność sekcji

Lista jednostek:

 1. Kserokopia dokumentu podpisanego przez Bolesława Drobnera stwierdzającego, że Alicja Zawisza była członkiem pierwszej grupy pionierskiej
 2. Zdjęcia „Pogrzeb W. Sarapaty 10 lipiec 1975r”. ( 5 zdjęć)
 3. Zdjęcia „Pogrzeb Franciszka Juszczaka, Wrocław ( + 23. II 1976r.)” ( 12 zdjęć)
 4. Zdjęcia „Pogrzeb Czesława Adamczewskiego” ( 13 zdjęć)
 5. Zdjęcia „Pogrzeb Stanisławy Kurpiers” ( 7 zdjęć)
 6. Artykuł „ Z życia Towarzystwa Miłośników Wrocławia…”, Wrocławska Gazeta Domowa” z 8 lutego 2001r.
 7. Artykuł „ Polonijne spotkanie”, Wrocławska Gazeta Domowa z 18 stycznia 2000r.
 8. Artykuł „ Opłatek u Polonii Wrocławskiej”, Wieczór Wrocławia z 5 lutego 2001r.
 9. Zdjęcia „ Promocja książki Do nich przyszła Polska”, Ratusz, maj 1993r. i 70 lat Oddz. Wr. Zw. Polaków w Niemczech” ( 9 zdjęć)
 10. Pocztówki „ Poczta Harcerska Szczepu Szaniec- Wrocław” , 3 szt.
 11. Znaczki pocztowe „ Poczta Harcerska Szczepu Szaniec Wrocław”, szt.2
 12. Koperta „ 70 lat Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, Wrocław 5 maj 1983r.”
 13. Zdjęcia „odsłonięcie tablicy z prawdami Polaków, zebrania wyborcze, wystawy, odznaczenia” (19 zdjęć)
 14. Zdjęcia „ zebrania, sesje, odznaczenia” ( 7 zdjęć)
 15. Zdjęcia ze spotkań noworocznych, promocji książek ( 11 zdjęć)
 16. Zdjęcia „ Spotkanie z Edmundem Osmańczykiem”, (15 zdjęć)
 17. Zdjęcia „ Edmund Osmańczyk w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 15 luty 1985” ( 13 zdjęć)
 18. Zdjęcia z nadania doktoratu H.C. Edmundowi Osmańczykowi 6 maj 1988r. ( 4 zdjęcia)
 19. Zdjęcia z nadania doktoratu H.C. Prof. Pawłowi Nantce- Namirskiemu, 17 grudnia 1980r. ( 3 zdjęcia)
 20. Zaproszenie na uroczystość doktoratu H.C. prof. B. Jeżowskiej- Trzebiatowskiej i prof. Pawła Nantki- Namirskiemu 17 grudnia 1980r. ( 3 zdjęcia)
 21. Zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy im. Anny Jasińskiej, patronki Sz.P. nr 63
 22. Zdjęcie z Sz.p. nr 72 we Wrocławiu im. Władka Zarembowicza, 1984r.
 23. Zaproszenia dla Alicji Zawiszy na uroczystość nadania Sz.P. nr 25 imienia Franciszka Juszczaka w dniu 6 maja 1977r.
 24. Kserokopia artykułu „ Szkoła na Muchoborze otrzyma imię F. Juszczaka”, Gazeta Robotnicza, 10 maj 1977r.

Anna Czerwonko - relacja

 • Wspomnienia Anny Czerwonko z okresu swojej młodości w II Rzeczpospolitej, okres II wojny światowej. Wywózkę na Sybir wraz z rodziną z Januszkiewicz. Szczegółowo opisuje podróż, warunki podczas niej panujące i represje, którymi NKWD traktowało deportowanych. Z pobytu w Wołodarce dowiadujemy się o warunkach życia dorosłych i dzieci, o edukacji jaką można było otrzymać na miejscu w radzieckiej szkole. Następnie opisuje powrót do kraju i losy swojej rodziny aż do momentu śmierci ojca w 1987 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1939-1987
 • Miejsca wydarzeń: Januszkiewicze (woj. nowogródzkie), Łomża, Kokczetaw (Kazachstan), Akmolińsk (dziś Astana - Kazachstan), Workuta (Rosja), Wołodarka (Ukraina), Wrocław, Kowary.

Czerwonko Anna

Brygida Chodorska - relacja

 • Wspomnienia Brygidy Chodorskiej, w których opisuje swoje przeżycia od lat dziecięcych w przedwojennej Polsce, poprzez wywózkę do Kazachstanu, pracę i edukację na miejscu. W relacji znajdujemy opis pobytu w domach dziecka w ZSRR, warunki zycia na obczyźnie oraz pracę na miejscu. Następnie opisuje powrót do kraju i jak wyglądała organizacja życia po wojnie w PRL.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-1992
 • Miejsca wydarzeń: Suwałki, Czyżew, Andrzejewo, Raczki, Piezmog (ZSRR), Komi (Republika w ZSRR), Kotłas (ZSRR), Kowalewo, Gdańsk, Białystok, Wrocław.

Chodorska Brygida

Eugenia Czyljewicz - relacja

 • Wspomnienia Eugenii Czyljewicz, w których opisuje ona losy swoje i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Opisuje ze szczegółami moment deportacji do ZSRR i do Kazachstanu. Pracę w tartaku i warunki panujące na miejscu. Następnie szczegółowo opisuje swój pobyt w więzieniu za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. W końcowej części relacji opisuje powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Borów (woj. wołyńskie), Kotłas (ZSRR), Archangielsk (ZSRR), Buzułuk (ZSRR), Buchara (Uzbiekistan), Kalinin (dawniej Twer miasto w ZSRR), Wrocław

Czylewicz Maria

Maria Homerska - relacja

 • Wspomnienia Marii Homerskiej z okresu przedwojennego. Następnie opisuje losy swojej rodziny z okresu II wojny światowej. Przymusową deportację z Rzeczpospolitej na Syberię, warunki życia na miejscu, pracę przymusową. Opowiada o chorobach i niedoli na miejscu, a także o represjach ze strony NKWD. Następnie opisuje powrót do kraju i zamieszkanie w Dusznikach Zdrój, a także organizację życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1974
 • Miajsca wydarzeń: Husaki (woj. podlaskie), Połoneczka (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Nowogródek (Białoruś), Horodziej (Białoruś), Archangielsk (Rosja), Duszniki Zdrój.

Homerska Maria

Stanisław Apanowicz - relacja

 • Krótki biogram i wspomnienia Stanisława Apanowicza, w których opisuje swoje losy podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Represje ze strony Sowietów, wywóz na Syberię, pracę przymusową i przyjazd do Polski.]
 • Zakres chronologiczny: 1944-1958.
 • Miejsca wydarzeń: Wilno, Moskwa, Stalingrad, Omsk, Saratowo, Jełszanka, Kutaisi.

Apanowicz Stanisław

Teczka nr 16 ( Część II ): Zdjęcia z uroczystości jubileuszowych dawnej Polonii

Lista jednostek:

 1. Zdjęcia z uroczystości w Sz.P. im. Polaków spod znaku Rodła we Wrocławiu (od grudnia 1972r.) i nadania szkole imienia ( 6 zdjęć)
 2. Zaproszenie dla Alicji Zawiszy na uroczystość wręczenia Sz.P. nr 59 sztandaru z 8 maja 1979r.
 3. Dyplom Aktu pamiątkowego nadania Sz.P. nr 59 im Polaków spod znaku Rodła z grudnia 1972r. ( 2 egz.)
 4. Zaproszenie dla Alicji Zawiszy na uroczystość z okazji dnia patrona Sz.p. nr 59 w dniu 18 grudnia 1990r.
 5. Zdjęcia „ 50 lat zaślubin Rodła z Wisłą” 4-6 VIII 1984r. Warszawa 4-6 sierpień 1984r. ( 17 zdjęć)
 6. Rękopis „ 50 lat Zaślubin Rodła z Wisłą 4-6 sierpień…”, str.8
 7. Maszynopis „ Wykaz osób 4-6 sierpień 1984r…”, str.1
 8. Czasopismo „ Hejnał Mariacki”, nr 10, październik 1984r.
 9. Artykuł „ 50- lecie Zaślubin Rodła z Wisłą”, Głos polski w RFN z 15 września 1984r.
 10. Zdjęcia ze zjazdu działaczy dawnych organizacji polskich na Dolnym Śląsku, Wrocław 11 grudzień 1966r. ( 4 zdjęcia)
 11. Zdjęcia ze zjazdu b. działaczy Związku Polaków w Niemczech z okazji 50- lecia powstania Związku, Opole 14-15 październik 1972r. ( 5 zdjęć)
 12. Zdjęcia z sesji naukowej „ 50 lat Związku Polaków w Niemczech” U.Wr. 6 październik 1972r. ( 3 zdjęcia)
 13. Zdjęcia z sesji nauczycieli- odczyt w Auli Leopoldina 1977r. ( 5 zdjęć)
 14. Zaproszenia na sesję popularno- naukową „ 60 lat szkolnictwa polskiego na Śląsku”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 29 wrzesień 1989
 15. Zdjęcia z odsłonięcia tablicy pamiątkowej w miejscu, gdzie znajdował się Dom Polski w latach 1928- 1938 – 10 maj 1981r. ul. Henryka Brodatego 21/23 ( 22 zdjęcia)
 16. Zdjęcia z odsłonięcia tablicy pamiątkowej na kościele Św. Marcina w 1983r. upamiętniającej polski kościół z lat 1921- 1939 ( 2 zdjęcia)
 17. Zdjęcia z Mszy Św. W kościele Św. Marcina 3 czerwca 2001r, obchody jubileuszu 80 lat Duszpasterstwa Polaków we Wrocławiu( 6 zdjęć)
 18. Zdjęcia z wręczenia Polonii Wrocławskiej medali „ Rodła”, Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, 20 września 1986r. ( 8 zdjęć)
 19. Dyplom TMW nadany z okazji X- lecia Towarzystwa Władysławowi Sentkowi z maja 1966r.
 20. Zdjęcia z wręczenia Polonii dyplomów i odznaczeń m.in. 50 lecie Zw. Polaków w Niemczech, Wrocław 1972r. ( otrzymanie krzyży Kawalerskich I Złotych…) 2 zdjęcia
 21. Zdjęcia z tzw. „ spotkań wtorkowych” dawnej Polonii Wrocławskiej w siedzibie T.M.W. w „ Jasiu” , a potem w „ Małgosi” ( od 1962r.) 13 zdjęć
 22. Zdjęcia z wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu „ Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie” i sesji dot. oświaty polskiej we Wrocławiu do 1939r. ( 4 zdjęcia)

Teczka: Materiały dot. innych członków rodziny Postrach ( Srebrzyckich)

 1. „ Tauf und Geburtsurkunde” na nazwisko Maria Wosnik, Bodland, 20 czerwiec 1942, podpisane nazwiskiem Springer
 2. „ Trau- Urkunde” na nazwisko Joannes Voznik, Bodland, 20 czerwiec 1942, podpisane nazwiskiem Springer
 3. Maszynopis „ Kochany Bracie!”, Praga 20 sierpień 1949r.
 4. Maszynopis „ Sehr geehrter Herr Doktor…”, Dzierżoniów, styczeń 1947
 5. „ Auszug aus dem Taufregister”, Wustewaltersdorf, nr 132, 7 maj 1942
 6. „ Auszug aus dem Taufregister”, Wustewaltersdorf, nr 151, 7 maj 1942
 7. „Trauungsschein”, 22 styczeń 1942
 8. „ Taufzeugnis” Anton Robert Johann, 17 kwiecień 1940r.
 9. „ Auszug aus dem Taufregister”, nr 100, 28 kwiecień 1942
 10. „ Auszug aus dem Trauregister”, Wustewaltersdorf ,nr 24, 7 maj 1942
 11. „ Geburts und Taufschein, 22 styczeń 1942
 12. Rękopis „Szanowny Panie!”, Bazany, 4 marzec 1966r.
 13. Rękopis „ Poświadczam niniejszem, że ob. Jadwiga…”, Wrocław 11 wrzesień 1945r, podpisany Dr. Stefan Kuczyński
 14. Maszynopis zaświadczenia P.U.R. we Wrocławiu z dnia 11 września 1945r.
 15. „ Trau- Urkunde”, Andreas Skalecz i Maria Wilczkowska, 21 maj 1942r.
 16. „ Trau und Geburtsurkunde”, Bodland, 21 maj 1942r.
 17. „ Traufschein”,Ratibor, 29 maj 1940
 18. „ Trauungsschein”, Ratibor, 29 maj 1940
 19. Obrazek Miłosiernego P. Jezusa
 20. Ręczni napisane zaświadczenie dla Jadwigi Postrach przez dr Jankowskiego, dyrektora I Państwowego Liceum i Gimnazjum we Wrocławiu
 21. Ręcznie napisane zaświadczenie na nazwisko Jadwigi Postrach, Wrocław, 11 wrzesień 1945, podpisane przez Józefa Krygiera, członka Zw. Polaków w Niemczech
 22. „ Tauf und Guburtsurkunde” Filip Postrach, 21 sierpień 1941
 23. „ Trauungsschein” Albrechtsdorf, 19 listopad 1941
 24. „ Trauungsschein” ,Rosenberg, 19 listopad 1941
 25. „ Totenschein”, Woitek Postrach, Rosenberg, 11 październik 1941
 26. „Totenschein”, Carolus Gottfried, Alberchtsdorf, 29 lipiec 1941
 27. „ Geburts- und Taufzeugnis”, Johann Anton Postrach, Albrechtsdorf, 19 lipiec 1942
 28. „ Auszug aus dem Tauregister”, 5 luty 1941
 29. Odręczna notatka „ Powstanie Śląskie…”
 30. Maszynopis „ Lieber Schwager…”, str.1
 31. Kserokopia na czarnym tle „ Abschrift…”, Rosenberg 4 lipiec 1933,
 32. Kserokopia na czarnym tle „ Auszug aus dem Trauregister”, Schweidnitz, 14 grudzień 1938
 33. Kserokopia na czarnym tle „ Abschrift”, 5 czerwiec 1934
 34. Maszynopis „ Kochany bracie”, Praga, 11 grudzień 1949
 35. „ Auszug aus dem Trauregister”, Reichenbach, 18 lipiec 1941
 36. „ Geburts und Trauzeugnis”, Rosenberg, 19 czerwiec 1942
Wyniki 1 do 100 z 282