Pokazano 2755 rekordów

Opis archiwalny
Kościół katolicki With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Chór dziecięcy

N/z chór dziecięcy na spotkaniu z świętym Mikołajem.

Nowak Zbigniew

Młoda para

N/z młoda para w kościele pw. Św. Antoniego na wrocławskich Karłowicach.

Nowak Zbigniew

Świadectwo zgonu

Świadectwo zgonu Ludwika Dudzińskiego z dnia 14.01.1851 r. wystawione przez dziekana dekanatu Stryj - Jana Nepomucena Jaworskiego.

Jan Nepomucen Jaworski

Rzeźba gotycka drewniana

N/z drewniana rzeźba gotycka z XV wieku. Rzeźba przedstawia zdjęcie z krzyża Jezusa Chrystusa.

Nowak Zbigniew

Akt zgonu

Wyciąg z ksiąg metrykalnych zgonów kościoła parafialnego w Starym Sączu.

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para stojąca przed ołtarzem pw. Św. Jacka na wrocławskich Swojczycach.

Nowak Zbigniew

Młoda para

N/z młoda para w trakcie kościelnej ceremonii ślubnej w Kościele Świętej Rodziny.

Nowak Zbigniew

250 - lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Podkamieńskiej

Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha; (od prawej) o. Zdzisław Kostecki, o. Józef Kostecki, o. Szczepan Jaroszewski, o. Józef Burda, o. Włodzimierz Kucharek, o. Michał Mroczkowski, o. Jan Dominik Piaseczny, o. Sadok Maćkowiak, o. Urban Szeremet, o. Mateusz Bogucki

N.N.

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Ksiądz z Hostią przed ołtarzem

N/z ksiądz w ornacie liturgicznym stojący z Hostią przed ołtarzem na świeżym powietrzu. Napis za nim [Przez Maryję do Jezusa].

Nowak Zbigniew

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para z proboszczem stojąca przed ołtarzem kościoła pw. Karola Boromeusza we Wrocławiu

Nowak Zbigniew

Młoda Para

N/z młoda para przed kościołem pw. Św. Jacka na wrocławskich Swojczycach.

Nowak Zbigniew

Widok na ołtarz główny

Widok na ołtarz główny przygotowany na msze św. dla świata pracy na Zaspie w Gdańsku, podczas III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Ołtarz autorstwa Mariana Kołodzieja.

Szachnowski Jerzy

Prymicja ks. Bolesława Kominka

Portret zbiorowy uczestników prymicji ks. Bolesława Kominka (siedzi w drugim rzędzie ósmy od prawej) wykonany przed niezyidentyfikowanym budynkiem w Radlinie (dzisiaj Radlin II w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego).

N.N.

Zdjęcie pamiątkowe

N/z rodzinne zdjęcie pamiątkowe wykonane w mieszkaniu po sakramencie Chrztu świętego rodziców chrzestnych z dzieckiem.

Nowak Zbigniew

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para przed ołtarzem z księdzem w kościele pw. Św. Antoniego na wrocławskich Karłowicach.

Nowak Zbigniew

Status Ecclesiae in Lettonia in die 1.XI.1961

Dokument opisujący stan Kościoła na Łotwie na dzień 1.11.1961 r. W piśmie wyszczególniono pozycję Seminarium Duchownego, kościołów w Rydze oraz ogólnej sytuacji Kościoła Katolickiego w byłej bałtyckiej republice radzieckiej w ramach ZSRR.

kościół katolicki

Arcybiskup Bolesław Kominek

Na pierwszym planie arcybiskup Bolesław Kominek. Na drugim planie czwarty od lewej ks. Alojzy Swoboda. Miejsce nieznane.

N.N.

Ludzie idący na spotkanie z papieżem

Tłum ludzi idący na uroczystą msze św. z udziałem Jana Pawła II na Zaspie w Gdańsku. W tle bloki mieszkalne specjalnie udekorowane na przyjazd papieża.

Szachnowski Jerzy

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para z proboszczem stojąca przed ołtarzem pw. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para z proboszczem przed ołtarzem pw. Św. Jacka na wrocławskich Swojczycach.

Nowak Zbigniew

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para z proboszczem stojąca przed ołtarzem pw. Św. Jacka na wrocławskich Swojczycach.

Nowak Zbigniew

Młoda para

N/z młoda para przed kościołem pw. Św. Jacka na Swojczycach wchodząca do samochodu FSO Warszawa w tle Jelcz 043.

Nowak Zbigniew

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

msza św. odprawiona na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; w jasnym garniturze Władysław Frasyniuk, po jego lewej ręce Eugeniusz Szumiejko

N.N.

Uroczystości Millenium w Kościele św. Wojciecha

Biskupi uczestniczący w obchodach milenijnych w kościele św. Wojciecha, (pierwszy z lewej) bp Czesław Falkowski, (trzeci od prawej, trzymający kwiaty) bp Jerzy Modzelewski, (czwarty od prawej, trzymający biret) bp Wilhelm Pluta

N.N.

Pocztówka

Kartka pocztowa - Kościół NMP Węgierskiej Pani w Keszthely, Węgry.

Kepzomuveszeti Alap Kiadovallalata, Budapest

Zaproszenie na mszę rocznicową na Akademii Rolniczej

Na czarnym tle z białym asymetrycznym krzyżem dotykającym brzegów tła zaproszenie na mszę świętą w kościele św. Wawrzyńca z okzaji 5-tej rocznicy pierwszej mszy świętej na Akademii Rolniczej. W ramiona krzyża wpisane czerwonym flamastrem skróty: NZS, AR

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Papież Jan Paweł II

Papież Jan Paweł II w geście pozdrowienia, pod fotografią przedrukowany jego podpis Jan Paweł II, papież; na odwrocie Pamiątka pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II w dniu 21 czerwca 1983 r. do Wrocławia; pieczęć okrągła, z tuszu fioletowego, wizerunek papieża w stroju pontyfikalnym, w legendzie częściowow zatarty napis + Papież Jan Paweł II we Wrocławiu + 21 czerwca 1983

N.N.

Wrocławski Komitet Pomocy Społecznej apeluje o pomoc dla opozycjonistów

Wezwanie do opieki nad uczestnikami oddolnych inicjatyw społecznych mających zwiększyć zakres swobód demokratycznych powstałych po 13 grudnia, prawdopodobnie 1981 r., oraz wyliczenie sposobów pomocy: ukrywanie, wsparcie finansowe, informowanie Polskiego Czerwonego Krzyża o zatrzymanych, ułatwianie młodzieży zatrudnienia na terenie Wrocławia, organizowanie aptek osiedlowych, podejmowanie pracy w szpitalach, PCK i innych instytucjach niosących pomoc bliźnim

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Akademickie wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w katedrze

Akademickie wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w katedrze 23-28.III.1981, cytat z Jana Pawła II, pytania zachęcające do uczestnictwa w rekolekcjach, wykaz poruszanych tematów, podpis C.O.D.A rysunek greckiej litery omega z opisanym wyrazem "ewangelia", logo Ruchu Światło-Życie i krzyżujące się słowa: prawda wyzwolenie

Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego

Komunikat o mszy za twórców Związku Harcerstwa Polskiego

Zawiadomienie o mszy św. w intencji zmarłych twórców harcerstwa Andrzeja i Olgi Małkowskich oraz zmarłych harcerek i harcerzy byłych Chorągwi Dolnośląskich w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w 70. rocznicę istnienia Związku Harcerstwa Polskiego, dnia 08.05.1988 r. o godz. 18:30, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej ks. Adama Dyczkowskiego

N.N.

Ludzie idący na spotkanie z papieżem

Tłum ludzi idący na uroczystą msze św. z udziałem Jana Pawła II na Zaspie w Gdańsku. W tle bloki mieszkalne specjalnie udekorowane na przyjazd papieża.

Szachnowski Jerzy

Dni skupienia oo. prowincjałów w 1961 r.

W pierwszym rzędzie od lewej stoją: bp Andrzej Wronka (?), prymas Stefan Wyszyński i bp Bolesław Kominek. W dalszych rzędach prowincjałowie męskich zgromadzeń zakonnych. Fotografię wykonano przed bazyliką na Świętej Górze w m. Głogówko.

N.N.

Zdjęcie pamiątkowe

N/z zdjęcie pamiątkowe wykonane w mieszkaniu po sakramencie Chrztu świętego rodzicówch z dzieckiem.

Nowak Zbigniew

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para z proboszczem przed ołtarzem pw. Św. Jacka na wrocławskich Swojczycach.

Nowak Zbigniew

Sakrament małżeństwa

N/z panna młoda obok taksówki Fiat 125p przy kościele pw. Św. Antoniego na wrocławskich Karłowicach.

Nowak Zbigniew

Eucharystia

N/z młoda para przed ołtarzem przyjmująca Eucharystię w kościele pw. Św. Jacka na Swojczycach.

Nowak Zbigniew

Sakrament małżeństwa

N/z młoda para z proboszczem stojąca przed ołtarzem pw. Św. Jacka na wrocławskich Swojczycach.

Nowak Zbigniew

Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina

Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina - praca seminaryjna ks. Andrzeja Woźnickiego powstała w Lublinie w 1960 r. Zawiera omówienie poglądów czołowych myślicieli anglosaskich na historyczne teorie kultury - Arnolda Toynbee i Pitirima Aleksandrowicza Sorokina.

kościół katolicki

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

uroczyste obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej; drugi od lewej (w głębi) Piotr Bednarz, trzeci arcybiskup Henryk Gulbinowicz, obok Władysław Frasyniuk

N.N.

Odpis z aktu zaślubionych

Odpis aktu małżeństwa Józefa Szymańskiego i Marianny Łobody, zawartego w dn. 16.05.1921, w obecności świadków Stanisława Kolasy i Józefa Łobody; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice na odwrocie podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka --- Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika

Parafia rzymsko-katolicka

Odpis z aktu urodzonych

Odpis aktu urodzenia Heleny Szymańskiej, urodzonej 16.02.1921, rodzice: Józef i Marianna Szymańscy, chrzestni: Andrzej Wołosz i Józefa Łoboda; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice u dołu dokumentu podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika; na odwrocie późniejszy dopisek długopisem: Niedziela

Parafia rzymsko-katolicka

Wyniki 1 do 100 z 2755