Showing 2848 results

Archival description
Kościół katolicki
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

2755 results with digital objects Show results with digital objects

Świadectwo zgonu

Świadectwo zgonu Ludwika Dudzińskiego z dnia 14.01.1851 r. wystawione przez dziekana dekanatu Stryj - Jana Nepomucena Jaworskiego.

Jan Nepomucen Jaworski

Prymicja ks. Bolesława Kominka

Portret zbiorowy uczestników prymicji ks. Bolesława Kominka (siedzi w drugim rzędzie ósmy od prawej) wykonany przed niezyidentyfikowanym budynkiem w Radlinie (dzisiaj Radlin II w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego).

N.N.

Ksiądz Bolesław Kominek z matką i rodzeństwem

Ks. Bolesław Kominek (siedzi trzeci od lewej) z matką Katarzyną (siedzi druga od lewej) i rodzeństwem przed domem rodzinnym w Radlinie (dzisiaj Radlin II w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego) w dwa dni po prymicji.

N.N.

Rodzina Naglerów

[zdjęcie rodziny Naglerów wykonane z okazji pierwszej komunii św. jednego z dzieci w Hołyniu w pow. kałuskim, woj. stanisławowskie - dziś Golin΄ na Ukrainie]

N.N.

Tengeru - duszpasterze i dzieci

Portret zbiorowy - dziewczynki spośród polskich uchodźcow w Tengeru wraz z dwoma duszpasterzami - z lewej ksiądz doktor Jan Śliwowski (proboszcz osiedla), z prawej ksiądz kanonik Piotr Rogiński. Wśród dziewczynek pierwsza z prawej - Halina Kozdroń.

N.N.

Dom rodziny Poburków

Zdjęcie domu rodziny Poburków w Zubowie k. Trembowli [obecnie w tym budynku znajduję się kościół].

N.N.

Pierwsza komunia święta w parafii Kulin

Portret zbiorowy dzieci pierwszokomunijnych z parafii Kulin, prawdopodobnie przed kościołem, w tle rodzice, obok dzieci ksiądz Adam Dziedzic, pierwszy proboszcz parafii (1946-1953)

N.N.

Ruiny kościoła św. Wojciecha

Widok z pl. F. Dzierżyńskiego (obecnie pl. Dominikański) na ruiny kościoła św. Wojciecha. Z lewej strony widoczny zniszczony budynek przedwojennej Poczty Głównej (obecnie nie istnieje).

N.N.

Polskie zakonnice z Tengeru

Portret zbiorowy czwórki zakonnic, prawdopodobnie z zakonu nazaretanek, obecnych w obozie dla polskich uchodźców w Tengeru. Pierwsza z lewej u góry siostra Maria Bronig (lub: Bronia). Z relacji świadek nie wynika jasno, czy były to zakonnice obecne w Afryce na misji, czy przybyłe wraz z uchodźcami wywiezionymi na Syberię (w 1941 r. wywieziona z Wilna siostry nazaretanki z domów wileńskiego i grodzieńskiego)

N.N.

Na Wystawie Ziem Odzyskanych

Wystawa Ziem Odzyskanych, na zdjęciach u góry Zofia Gansiniec wraz z matką Olgą Przygodą, u dołu dzieci Zofii Radość Gansiniec i Orlan Gansiniec.

N.N.

Ks. Kazimierz Lagosz

Ks. Kazimierz Lagosz celebruje nabożeństwo bł. Czesława w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu

N.N.

Biskup Bolesław Kominek

Biskup Bolesław Kominek podczas uroczystości w kościele św. Wojciecha; (pierwszy z lewej) przeor o. Stanisław Hayto

N.N.

Results 1 to 100 of 2848