Pokazano 1586 rekordów

Opis archiwalny
nauka With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Alfred Jahn

Zdjęcie portretowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Alfreda Jahna

Nowak Zbigniew

Jan Miodek

N/z Profesor Jan Miodek w trakcie spotkania.

Grotowski Marek

Sala Ćwiczeniowa

N/z sala ćwiczeniowa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu.

Nowak Zbigniew

Aula Leopoldina

N/z ornamenty Auli Leopoldyńskiej. Na pierwszym planie napis [Supremae Curia & Cesarea Proscholis Commissionis].

Nowak Zbigniew

Pracownia językowa

N/z mężczyzna przy stole mikserskim w pracowni językowej Instytutu Filologii Germańskiej.

Nowak Zbigniew

Relacja Zbigniewa Kwaśnego

Relacja Zbigniewa Kwaśnego, profesora nauk humanistycznych, specjalizującego się w demografii historycznej i historii gospodarczej, dotyczy przedwojennego i wojennego okresu dzieciństwa, przyjazdu do Wrocławia, okresu studiów, pracy na stanowisku asystenta Katedry Historii Gospodarczej, odwiedzin w niemieckich archiwach, nawiązywania do lwowskich korzeni w Instytucie Historii, kontaktów z profesorami Maleczyńskim, Czaplińskim i Inglotem, a także działalności Towarzystwa Miłośników Historii.

Kwaśny Zbigniew

30-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego

N/z publiczność oglądająca plansze wystawy. Pierwszy mężczyzna od lewej Marian Barski, druga osoba od prawej Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska.

Nowak Zbigniew

Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

N/z: dr Teresa Suleja (z lewej), prof. Grzegorz Strauchold (w najniższym środkowym rzędzie ławek), prof. Marek Winiarczyk (w drugim środkowym rzędzie, pierwszy z prawej), Ewa Kłapcińska (z trzecim środkowym rzędzie ławek, pierwsza z prawej); w czwartym środkowym rzędzie ławek od lewej: prof. Adam Galos, prof. Edward Czapiewski, prof. Grażyna Pańko, prof. Marek Czapliński; piąty rząd od lewej: NN, ks. prof. Józef Pater, NN, dr Przemysław Wiszewski. W rzędzie ławek przy oknie siedzą: dr Joanna Dufrat i dr Lucyna Harc (w pierwszym rzędzie), prof. Wiesław Suder (w drugim rzędzie), dr Tomasz Głowiński (w trzecim rzędzie), prof. Grzegorz Hryciuk i dr Aleksander Srebrakowski

Pater Mieczysław

List pochwalny

List pochwalny wystosowany przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód" do Teodora Niedziewicza  z wyrazami uznania z okazji zajęcia I. miejsca we współzawodnictwie przy budowie Politechniki Wrocławskiej w kategorii najlepsza brygada kamieniarska, 1953-1954. We wcześniejszych dokumentach mowa o kamieniarzu Teofilu Niedziewiczu - być może zmienił imię na Teodor.

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód"

Prof. Czesław Radzikowski ze studentami

prof. Czesław Radzikowski (pierwszy z prawej) - kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu - wraz ze studentami

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Radzikowski ze studentami

prof. Czesław Radzikowski (pierwszy z lewej) - kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu - wraz ze studentami

Kokurewicz Stanisław

Zaproszenie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia na uroczystość wręczenia nagród 40-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Zaproszenie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia na uroczystość wręczenia nagród 40-lecia Ryszardowi Badurze, Wacławowi Kasprzakowi, Hugonowi Kowarzykowi i Kazimierzowi Urbankowi, mającej się odbyć 10.06.1985 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia

Prof. Czesław Radzikowski ze studentami

prof. Czesław Radzikowski (na pierwszym planie pierwszy z prawej) - kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu - wraz ze studentami

Kokurewicz Stanisław

Kryterium zaufania polemika z SZSP

Odpowiedź Roberta Rychlickiego z Komisji Informacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej na ulotki Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, podważająca wiarygodność deklaracji SZSP

Rychlicki Robert

Prof. Czesław Radzikowski

prof. Czesław Radzikowski, kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Informacja o fałszywym numerze Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej"

Informacja o rozpowszechnianiu na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 29.01.1979 fałszywego siódmego numeru Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej" Studenckiego Komitetu Solidarności, podpisanego imionami członków SKS i szkalującego innego członka, Leszka Budrewicza. Informacja o tym, że prawdziwy biuletyn rozprowadzany jest nie anonimowo, a przez kolporterów i wezwanie do wykrycia sprawców fałszerstwa, wśród których są według autorów ulotki pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Cetwiński i Kamil Różewicz. Inc.: Dnia 29 I 79r. na terenie szeregu obiektów Uniwersytetu Wr. rozpowszechniano...

Studencki Komitet Solidarności

Studencki Komitet Solidarności o zawieszeniu w prawach studenta autorów informacji o fałszywym numerze "Podaj dalej"

Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności ws. zawieszenia w prawach studenta Wiktora Grotowicza, Jacka Malca, Jerzego Ochmana, Renaty Otolińskiej i Mariusza Wilka przez Komisję Dyscyplinarną Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego ws. znieważenia dwóch pracowników UWr, mających rozpowszechniać fałszywy numer "Podaj dalej", która to decyzja obarczona być miała błędami proceduralnymi i wezwanie do ponownego rozważenia sprawy przez władze Uniwersytetu; w prawym dolnym rogu dopisek ołówkiem 150 - od 10:00 - 14:00

Studencki Komitet Solidarności

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (w pierwszym rzędzie drugi od lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Studencki Komitet Solidarności o zawieszeniu w prawach studenta autorów informacji o fałszywym numerze "Podaj dalej"

Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności ws. zawieszenia w prawach studenta Wiktora Grotowicza, Jacka Malca, Jerzego Ochmana, Renaty Otolińskiej i Mariusza Wilka przez Komisję Dyscyplinarną Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego ws. znieważenia dwóch pracowników UWr, mających rozpowszechniać fałszywy numer "Podaj dalej", która to decyzja obarczona być miała błędami proceduralnymi i wezwanie do ponownego rozważenia sprawy przez władze Uniwersytetu; u góry dopisane długopisem: 2

Studencki Komitet Solidarności

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi w środku), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (na pierwszym planie z lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; na pierwszym planie z prawej przypuszczalnie prof. Mieczysław Klimowicz (ówczesny prorektor UWr., przewodniczący uroczystości)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Radzikowski

prof. Czesław Radzikowski (pierwszy z prawej), kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Kokurewicz Stanisław

Studencki Komitet Solidarności do studentów i pracowników naukowych uczelni warszawskich

Informacja o powstaniu i celach Towarzystwa Kursów Naukowych oraz szczegółowa relacja o szykanach Służby Bezpieczeństwa wobec uczestników kursów - przerywania wykładów, obelgach rzucanych wobec prelegentów, niszczeniu mienia w mieszkaniu, w którym odbywał się wykład, pobiciu próbujących dostać się na wykład ludzi

Studencki Komitet Solidarności

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi w środku), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uczestnicy uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu, historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Literatura jako wyraz świadomości społecznej

Program cyklu wykładów pt. Literatura jako wyraz świadomości społecznej, prowadzonych przez Tomasza Burka, najprawdopodobniej w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, z zarysowaną problematyką wykładów - napięciem pomiędzy postawami i strukturami społecznymi jako tworzywem kolejnych dzieł literackich

Burek Tomasz

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uczestnicy uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (1892-1976), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Literatura jako wyraz świadomości społecznej

Program cyklu wykładów pt. Literatura jako wyraz świadomości społecznej, prowadzonych przez Tomasza Burka, najprawdopodobniej w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, z zarysowaną problematyką wykładów - napięciem pomiędzy postawami i strukturami społecznymi jako tworzywem kolejnych dzieł literackich

Burek Tomasz

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi w środku), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; na pierwszym planie doc. dr Bogdan Siciński w trakcie odczytywania życiorysu naukowego prof. Krzyżanowskiego

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi z lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; z prawej przy pulpicie prof. Czesław Hernas

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (na pierwszym planie z lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; na pierwszym planie z prawej prof. Czesław Hernas wręczający dyplom prof. Krzyżanowskiemu

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Radzikowski ze studentami

prof. Czesław Radzikowski (pierwszy z prawej) - kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu - wraz ze studentami

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Radzikowski ze studentami

prof. Czesław Radzikowski (pierwszy z prawej) - kierownik Zakładu Immunologii Nowotworów przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu - wraz ze studentami

Kokurewicz Stanisław

List pochwalny

List pochwalny wystosowany przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód" do Teodora Niedziewicza z wyrazami uznania z okazji zajęcia I. miejsca we współzawodnictwie przy budowie Politechniki Wrocławskiej w kategorii najlepszy kamieniarz, 1953-1954. We wcześniejszych dokumentach mowa o kamieniarzu Teofilu Niedziewiczu - być może zmienił imię na Teodor.

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód"

Zaproszenie na koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80

Studenci Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na uroczysty koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80 który odbędzie się dnia 5 października 1979 r. o godz. 17.00 a Auli Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1) życzymy dobrej zabawy zatarta pieczęć okrągła, tusz fioletowy, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Rady Uczelnianej Politechniki Wrocławskiej

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego

Pismo z informacją o przeniesieniu Juliana Fercza z dniem 1 czerwca 1957 r. z zajmowanego dotychczas stanowiska (opracowanie księgozbioru) na etat kontraktowego bibliotekarza.

Edward Marczewski

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na wschód, widać wieże Katedry Świętego Jana Chrzciciela, wieża Kościoła Świętego Wojciecha, a także kościół Uniwersytecki. [Budowę gmachu Uniwersytetu zakończono w 1739 roku, częściowo zniszczony podczas II wojny odrestaurowany został na przełomie XX i XXI wieku.]

Matyńska Barbara

Prof. Czesław Hernas

prof. Czesław Hernas (1928-2003), historyk literatury, w latach 1971-1985 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Hernas

prof. Czesław Hernas (1928-2003), historyk literatury, w latach 1971-1985 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Hernas

prof. Czesław Hernas (1928-2003), historyk literatury, w latach 1971-1985 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Hernas

prof. Czesław Hernas (1928-2003), historyk literatury, w latach 1971-1985 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kokurewicz Stanisław

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na południe widoczny kościół św. Marii Magdaleny. [Budowę gmachu Uniwersytetu zakończono w 1739 roku, częściowo zniszczony podczas II wojny odrestaurowany został na przełomie XX i XXI wieku.]

Matyńska Barbara

Komunikat do Koleżanek i Kolegów Studentów Wrocławia

Informacja o decyzjach podjętych na spotkaniu przedstawicieli Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych; podjęto decyzje o kontynuowaniu protestu wokół dotychczasowych postulatów, niepodejmowaniu samodzielnych dodatkowych akcji a także działań z użyciem przemocy, utrzymywaniu kontaktu między Komitetami; podano informację o liczbie protestujących na poszczególnych uczelniach: UWr - ok. 3000; PWr - ok. 4000, AM - ok. 1200, WSR - ok. 1500, PWSSP - ok. 160

Przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni wrocławskich

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na południowy-zachód. Widoczne są: wieża ratusza na rynku i kościół Świętej Elżbiety. [Budowę gmachu Uniwersytetu zakończono w 1739 roku, częściowo zniszczony podczas II wojny odrestaurowany został na przełomie XX i XXI wieku.]

Matyńska Barbara

Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska

Zdjęcie Profesor Bogusławy Jeżowskiej - Trzebiatowskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w laboratorium chemicznym. W tle urządzenie Jesmeesr.

Nowak Zbigniew

Moja życiowa przygoda z techniką

Życiorys Zenona Wysłoucha, zatytułowany "Moja przygoda z techniką", w którym opisuje swoje studia, oraz pracę jako inżynier-konstruktor maszyn budowlanych i drogowych. Opisuje szczegółowo projekty realizowane przez zakłady pracy, w których pracował, między innymi w Pafawagu i Fadromie. Zagłębia się w szczegóły inwestycji, przy których pracował. Z relacji możemy dowiedzieć się jak wyglądały metody działania, konstrukcji jego projektów. Dowiadujemy się także sporo o zyciu codziennym w PRL, stosunkach na linii państwo-obywatele. Zakres chronologiczny 1948-1994

Wysłouch Zenon

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Widok z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na północ. Widoczne z tej perspektywy są: Odra, Most Uniwersytecki, pomnik "Powodzianka" i w oddali gmach hotelu Plaza. [Budowę gmachu Uniwersytetu zakończono w 1739 roku, częściowo zniszczony podczas II wojny odrestaurowany został na przełomie XX i XXI wieku.]

Matyńska Barbara

Książeczka legitymacyjna 1948/1949

Indeks Urszuli Smalcówny; ostatni wpis 18.10.1952; na s. 2 i 3 identyczny tekst w języku łacińskim i polskim, informujący o wpisie U. Smalcówny na Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu; pieczęć okrągła uczelni

Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu

Wieża ciśnień przy alei Wiśniowej

Wrocławska wieża ciśnień przy alei Wiśniowej, zbudowana w latach 1903-1904 na podstawie projektu Karla Klimma. Służyła zarówno jako podest dla zbiornika wody jak i celom turystycznym od początku swojego istnienia. W końcu lat 90 poddana została konserwacji i w środku umieszczono restaurację.

Matyńska Barbara

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

Kompleks Wrocławskiego Obserwatorium Astronomicznego w Pakru Szczytnickim powstał w latach 20 i 30 XX wieku. Zbudowany wraz z Pawilonem Południkowym na zlecenie ówczesnych dyrektorów Obserwatorium: Alexandra Wilkensa i Ericha Schönberga. W budynku z kopułą mieści się refraktor, używany jest on do dnia dzisiejszego.

Matyńska Barbara

Telefon Porad Językowych

inauguracja działalności Telefonu Porad Językowych w bibliotece Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej przy pl. bp. Nankiera 15; od lewej: Franciszek Nieckula, Bogdan Siciński, Jan Miodek i niezidentyfikowana osoba

Kokurewicz Stanisław

Telefon Porad Językowych

inauguracja działalności Telefonu Porad Językowych w bibliotece Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej przy pl. bp. Nankiera 15; od lewej: Franciszek Nieckula, Bogdan Siciński, Jan Miodek i niezidentyfikowana osoba

Kokurewicz Stanisław

Telefon Porad Językowych

inauguracja działalności Telefonu Porad Językowych w bibliotece Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej przy pl. bp. Nankiera 15; od lewej: Franciszek Nieckula, Bogdan Siciński i Jan Miodek

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Instytut Śląski w Opolu - Upoważnienie

Dyrekcja Instytutu Śląskiego w Opolu upoważnia dra Władysława Świrskiego do zebrania materiału dotyczącego rozmieszczenia ludności na Opolszczyźnie; dwie pieczęcie Instytutu Śląskiego w Opolu - tekstowa i okrągła, pieczęć dyrektora IŚ, doc. dra Romana Lutmana, podpis dyrektora

Instytut Śląski w Opolu

Polska Akademia Nauk - Upoważnienie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk upoważnia dra Władysława Świrskiego do badań socjologicznych wśród pracowników PGR na Ziemiach Zachodnich; pieczęć tekstowa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, podpis dyrektora, prof. dra Jana Szczepańskiego

Polska Akademia Nauk

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Jerzy Preś

prof. dr hab. Jerzy Preś - w czasie, kiedy wykonano zdjęcie, docent doktor, prorektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Przyrodniczy)

Kokurewicz Stanisław

Wyniki 1 do 100 z 1586