Showing 1508 results

Archival description
wrocławskie uczelnie wyższe
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

1476 results with digital objects Show results with digital objects

List pochwalny

List pochwalny wystosowany przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód" do Teodora Niedziewicza z wyrazami uznania z okazji zajęcia I. miejsca we współzawodnictwie przy budowie Politechniki Wrocławskiej w kategorii najlepszy kamieniarz, 1953-1954. We wcześniejszych dokumentach mowa o kamieniarzu Teofilu Niedziewiczu - być może zmienił imię na Teodor.

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód"

List pochwalny

List pochwalny wystosowany przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód" do Teodora Niedziewicza  z wyrazami uznania z okazji zajęcia I. miejsca we współzawodnictwie przy budowie Politechniki Wrocławskiej w kategorii najlepsza brygada kamieniarska, 1953-1954. We wcześniejszych dokumentach mowa o kamieniarzu Teofilu Niedziewiczu - być może zmienił imię na Teodor.

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód"

Indeks

Dokument wydany przez Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta na nazwisko Fercz Julian (studenta Wydziału Filologicznego). Na stronie tytułowej pieczęć okrągła z orłem i napisem: "Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta". Na pozostałych stronach znajdują się wpisy potwierdzające zaliczenie poszczególnych ćwiczeń, wykładów i semestrów.

Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego

Pismo z informacją o przeniesieniu Juliana Fercza z dniem 1 czerwca 1957 r. z zajmowanego dotychczas stanowiska (opracowanie księgozbioru) na etat kontraktowego bibliotekarza.

Edward Marczewski

Indeks prof. Krzysztofa Migonia

Pierwsza strona indeksu Krzysztofa Migonia, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, wraz z pieczęcią Uniwersytetu i zdjęciem posiadacza

Uniwersytet Wrocławski, Kacprzak Joanna

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Dokument potwierdzający ukończenie przez Juliana Fercza Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta na Wydziale Filologicznym. Na dokumencie tytuł pracy magisterskiej ("Poglądy Mickiewicza na dramat w literaturze słowiańskiej") i ocena pracy dyplomowej. U dołu dokumentu ostateczny wynik egzaminu magisterskiego oraz uzyskany tytuł zawodowy (magister filologii polskiej), poniżej podpisy, Rektora i Dziekana, okrągła pieczęć tuszowa Uniwersytetu oraz miejsce i data wydania dokumentu (Wrocław, dn. 28.10.1958 r.).

Krzysztof Bruczkowski

Portret Krzysztofa Bruczkowskiego, profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, z lat młodzieńczych, podczas gry na skrzypcach.

N.N.

prof. Stanisław Bac

Prof. Stanisław Bac, założyciel Wydziału Melioracji Wodnych we Wrocławiu, w swoim gabinecie przy ul. Norwida. W tle widać przedwojenne szafki na dokumenty.

N.N.

Krzysztof Bruczkowski

Portret Krzysztofa Bruczkowskiego, profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, z lat młodzieńczych, podczas gry na skrzypcach.

N.N.

Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej. Na zdjęciu: mgr. inż. Jan Kmita, pierwszy z prawej specjalista od budowy mostów, późniejszy rektor Politechniki Wrocławskiej, ur. 1922, zm. 2015 podczas obrony swojej pracy doktorskiej, Wrocław 6.10.1960.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Wrocławskiej Akademii Medycznej prowadzone przez Wiktora Brossa.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, wśród studentek Radość Gansiniec.

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Wrocławskiej Akademii Medycznej prowadzone przez Wiktora Brossa.  

N.N.

Ćwiczenia z anatomii

Ćwiczenia z anatomii na Wrocławskiej Akademii Medycznej prowadzone przez Wiktora Brossa.  

N.N.

Alfred Jahn

Zdjęcie portretowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Alfreda Jahna

Nowak Zbigniew

Alfred Jahn

Zdjęcie portretowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Alfreda Jahna

Nowak Zbigniew

Alfred Jahn

Zdjęcie portretowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Alfreda Jahna

Marek Grotowski

Alfred Jahn

Zdjęcie portretowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Alfreda Jahna

Nowak Zbigniew

Alfred Jahn

Zdjęcie portretowe Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Alfreda Jahna

Grotowski Marek

Uroczyste nadanie stopnia doktora

Jan Wrabec otrzymuje stopień doktora nauk humanistycznych z rąk rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Mariana Orzechowskiego; uroczystość odbyła się w Auli Leopoldyńskiej UWr, na zdjęciu oprócz ww. trzech niezidentyfikowanych profesorów; wszyscy ujęci na zdjęciu ubrani w tradycyjne togi i birety

N.N.

Aula Leopoldina

N/z trakt główny Auli po lewej i prawej stronie ławy,

Grotowski Marek

Aula Leopoldina

N/z ornamenty Auli Leopoldyńskiej. Na pierwszym planie napis [Supremae Curia & Cesarea Proscholis Commissionis].

Nowak Zbigniew

Aula Leopoldina

N/z trakt główny Auli po lewej i prawej stronie ławy,

Grotowski Marek

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27; drugi od lewej dziennikarz Mieczysław Zawadowski

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) przed Gmachem Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) przed Gmachem Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) w Gmachu Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) przed Gmachem Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27; obok "malucha" zaparkowany samochód GAZ-24 Wołga

Kokurewicz Stanisław

Prezentacja Fiata 126

prezentacja Fiata 126 (był to egzemplarz włoski - produkcję tego modelu w Polsce rozpoczęto dopiero w czerwcu 1973 r.) przed Gmachem Głównym Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27

Kokurewicz Stanisław

Telefon Porad Językowych

inauguracja działalności Telefonu Porad Językowych w bibliotece Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej przy pl. bp. Nankiera 15; od lewej: Franciszek Nieckula, Bogdan Siciński, Jan Miodek i niezidentyfikowana osoba

Kokurewicz Stanisław

Telefon Porad Językowych

inauguracja działalności Telefonu Porad Językowych w bibliotece Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej przy pl. bp. Nankiera 15; od lewej: Franciszek Nieckula, Bogdan Siciński i Jan Miodek

Kokurewicz Stanisław

Telefon Porad Językowych

inauguracja działalności Telefonu Porad Językowych w bibliotece Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej przy pl. bp. Nankiera 15; od lewej: Franciszek Nieckula, Bogdan Siciński i Jan Miodek

Kokurewicz Stanisław

Telefon Porad Językowych

inauguracja działalności Telefonu Porad Językowych w bibliotece Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej przy pl. bp. Nankiera 15; od lewej: Franciszek Nieckula, Bogdan Siciński, Jan Miodek i niezidentyfikowana osoba

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi w środku), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uczestnicy uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu, historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi z lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; z prawej przy pulpicie prof. Czesław Hernas

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (w pierwszym rzędzie drugi od lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi w środku), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (siedzi w środku), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; na pierwszym planie doc. dr Bogdan Siciński w trakcie odczytywania życiorysu naukowego prof. Krzyżanowskiego

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (na pierwszym planie z lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; na pierwszym planie z prawej prof. Czesław Hernas wręczający dyplom prof. Krzyżanowskiemu

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (na pierwszym planie z lewej), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1; na pierwszym planie z prawej przypuszczalnie prof. Mieczysław Klimowicz (ówczesny prorektor UWr., przewodniczący uroczystości)

Kokurewicz Stanisław

Doktorat honoris causa dla prof. Juliana Krzyżanowskiego

uczestnicy uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Julianowi Krzyżanowskiemu (1892-1976), historykowi literatury i badaczowi folkloru, w Auli Leopoldyńskiej w Gmachu Głównym UWr. przy pl. Uniwersyteckim 1

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Dr inż. Leszek Krzyżanowski

doc. (później profesor) dr inż. Leszek Krzyżanowski (1926-2005), w latach 1968-1971 kierownik Instytutu Organizacji i Ekonomiki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Wrocławskiej, w latach 1971-1981 prorektor ds. dydaktycznych tejże uczelni

Kokurewicz Stanisław

Prof. Czesław Hernas

prof. Czesław Hernas (1928-2003), historyk literatury, w latach 1971-1985 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kokurewicz Stanisław

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Prof. Teodor Kramer

prof. dr hab. Teodor Kramer (1926-2014), w czasie, gdy wykonano zdjęcie dyrektor Instytutu Handlu i Usług Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (dziś Uniwersytet Ekonomiczny)

Kokurewicz Stanisław

Results 1 to 100 of 1508