Showing 59981 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

45612 results with digital objects Show results with digital objects

Geneza Orędzia Milenijnego

Wycinek prasowy z: "Gazeta Niedzielna" nr 19, 8 maja 1966 r. zawierający kazanie abp Bolesława Kominka wygłoszone w katedrze wrocławskiej dnia 6 lutego 1966 r.

Kominek Bolesław

List abpa Bolesława Kominka

List od siostry Klary ze zgromadzenia Franciszkanek N[ajświętszego] S[akramentu] w Kłodzku skierowany do arcybiskupa Bolesława Kominka z podziękowaniem za wystąpienia w obronie ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego oraz orędzia polskich biskupów.

Kominek Bolesław

Informacja ściśle wewnętrzna

Notatki z odczytu lektora KC PZPR prof. dr Kryglewicza na temat "Podstawowe problemy między Państwem a Kościołem w obecnej sytuacji". W trakcie wystąpienia omówił on szkodliwość orędzia biskupów polskich do niemieckich, wskazał jego autorów oraz adresatów, przedstawił antypaństwowe działania hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, a następnie dokonał krótkiej charakterystyki papieża Pawła VI.

Kominek Bolesław

Status Ecclesiae in Lettonia in die 1.XI.1961

Dokument opisujący stan Kościoła na Łotwie na dzień 1.11.1961 r. W piśmie wyszczególniono pozycję Seminarium Duchownego, kościołów w Rydze oraz ogólnej sytuacji Kościoła Katolickiego w byłej bałtyckiej republice radzieckiej w ramach ZSRR.

kościół katolicki

Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina

Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina - praca seminaryjna ks. Andrzeja Woźnickiego powstała w Lublinie w 1960 r. Zawiera omówienie poglądów czołowych myślicieli anglosaskich na historyczne teorie kultury - Arnolda Toynbee i Pitirima Aleksandrowicza Sorokina.

kościół katolicki

List Jacquesa Martina do arcybiskupa Kominka

List Jacquesa Martina (1882-1973) francuskiego filozofa, teologa i myśliciela politycznego oraz świeckiego uczestnika Soboru Watykańskiego II do arcybiskupa Kominka. Martin informuje o przesłaniu książki z notatkami swojej żony Raïssy Maritain (1883-1960) - francuskiej poetki i mistyczki za poleceniem duchownego Antoniego Marylskiego (1894-1973). Filozof prosi o wspomnienie swojej osoby i błogosławieństwo.

kościół katolicki

List z Orchard Lake

List z Orchard Lake do ks. Prałata. (nieznanego z imienia i nazwiska) uczestnika II Soboru watykańskiego na temat Polonii amerykańskiej oraz kleru amerykańskiego polskiego pochodzenia. Informacje i komentarze dotyczące seminariu duchownego w Orchard Lake.

  • Orchard Lake - miejscowość w Stanach Zjednoczonych w stanie Michigan, siedziba seminarium duchownego Polonii amerykańskiej

kościół katolicki

List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła

List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła (stowarzyszenia misyjnego założonego w 1955 r. we Francji z myślą o robotnikach) do pracowników Świata zachęcający do poparcia ruchu księży-robotników. List opatrzony podpisem Jacquesa Loewa (1908-1999) misjonarza i założyciela ruchu.

kościół katolicki

List do arcybiskupa Kominka

List Stefana Dropiowskiego (1931-1989) esperantysty, do arcybiskupa Kominka z propozycją dołączenia do Światowego Kongresu Esperatystów.

kościół katolicki

List do biskupa Kominka

List komentujący artykuł wydany w Gazecie Tygodniowej (21.08.1938) pt. "Sylwetka Arcypasterza" autorstwa Leonarda Świderskiego (1903-1991) byłego duchownego Kościoła Katolickiego i współpracownika służb bezpieczeństwa PRL. Artykuł miał na celu kompromitację duchowieństwa oraz w szczególności, biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka (1895-1963).

kościół katolicki

List Waltera Karlbergera do ks. Franciszka Sedlaczka

List Waltera Karlbergera do ks. Franciszka Sedlaczka proboszcza parafii w Dębowcu (Województwo Śląskie, Powiat Cieszyński, Gmina Dębowiec) w sprawie przeniesienia audycji religijnych do programu II Österreichischer Rundfunk - austriackiego nadawcy radiowo-telewizyjego. Notatki odręczne w dolnej części listu.

kościół katolicki

Fragment "Kroniki dni oblężenia"

Fragment "Kroniki dni oblężenia" księdza Paula Peikerta (1884-1949), proboszcza parafii św. Maurycego we Wrocławiu z dn. 14.03.1945 wraz komentarzem - w dolnej części listu.

kościół katolicki

List do biskupa Kominka

List ks. Zygmunta Kuzaka do biskupa Kominka określający położenie domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej we Wrocławiu.

kościół katolicki

Results 1 to 100 of 59981