Pokazano 45612 rekordów

Opis archiwalny
With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Zamek z Trembowli

Koleżanki Janiny Poburko na zamku w Trembowli. Na odwrocie dedykacja dla Janiny Poburko z domu Suszkiewicz.

N.N.

Dzieci

Po lewej Ryszard Kobylański. Wrocław

autor nieznany

Widok na Ostrów Tumski

Widok na Ostrów Tumski z okolic pl. Nowego Targu. Widoczne obiekty to Pałac Arcybiskupi i Katedra pw. Św. Jana Chrzciciela.

Arczyński Stefan

Wnętrze cerkwi grekokatolickiej w Białym Borze

Ołtarz i ściana szczytowa cerkwi grekokatolickiej w Białym Borze; na ścianie obraz Najświętszej Maryi Panny, po obu stronach mniejsze obrazy Jezusa i Maryi; na ołtarzu tabernakulum, przed ołtarzem tetrapod (miejsce przyjmowania sakramentów i sprawowania niektórych obrzędów w liturgii wschodniej); cerkiew kryta jest drewnianym stropem, w połowie wysokości ściany biegnie ozdobny fryz. Cerkiew w Białym Borze została urządzona w 1957 r. w budynku kaplicy cmentarnej, funkcjonowała tam do czasu wybudowania nowego budynku w l. 1992-1997.

N.N.

Ulica Letnia w Srebrnej Górze

widok na ulicę Letnią w Srebrnej Górze; po lewej fragment kamienicy przy ul. Letniej 26 [remontowanej przez Zakład Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze z przeznaczeniem na mieszkania pracownicze; dziś mieści się tam pensjonat "Sokółka"]; dalej luka po rozebranych kamienicach nr 25 i 24

N.N.

Jerzy Jędrzejczak

Jerzy Jędrzejczak (z lewej) stojący wraz z kolegą na rynku w Bielawie w 1957 r.

N.N.

Na mostku w Platerówce

Na mostku w Platerówce: Katarzyna z synem Antonim i córką Lucyną oraz siostra - Józefa Machalska z synem Markiem.

N.N.

Dni Wrocławia

Wrocławianie wewnątrz amfiteatru znajdującego się na wrocławskim Wzgórzu Partyzantów podczas Dni Wrocławia.

Arczyński Stefan

Książeczka wojskowa

Książeczka wojskowa oficera rezerwy, przeznaczonego do pomocniczej służby wojskowej na nazwisko Kazimiery Przybylskiej wydana 19 maja 1958 r. w Krakowie.

Wojskowa Komenda Rekrutacyjna w Krakowie

Indeks

Dokument wydany przez Politechnikę Wrocławską na nazwisko Eugenia Kaniowska (studentka Wydziału Architektury). Na stronie tytułowej pieczęć okrągła z orłem i napisem: "Politechnika Wrocławska we Wrocławiu". Na pozostałych stronach znajdują się wpisy potwierdzające zaliczenie poszczególnych ćwiczeń, wykładów i semestrów.

Politechnika Wrocławska

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; w pierwszym rzędzie piąty z lewej dyrektor zakładu, inż. Jerzy Klimaszewski

N.N.

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; piąty z prawej (pierwszy na prawo od drzewa) Henryk Sztaba, szósty - Henryk Ćwik

N.N.

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; na zdjęciu pracownicy zakładu (od lewej): Andrzej Uramowski (ekonomista), p. Przewoźniak (dmuchacz reklam neonowych), Czesław Głowacki (elektryk), Teresa Rebizant (pracownik administracyjny)

N.N.

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

przyjęcie z okazji oficjalnego otwarcia Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; w głębi kadru widoczny kościół św. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze

N.N.

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; drugi z prawej dyrektor zakładu, inż. Jerzy Klimaszewski

N.N.

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; drogą prowadzącą do zakładu idą jego pracownicy, wśród nich: Stefan Horowski (pierwszy z lewej) i Antoni Zieleń (czwarty z lewej); z prawej strony widoczny nieistniejący już dzisiaj budynek dworca kolejowego w Srebrnej Górze

N.N.

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; czwarty z lewej wiceprewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich, p. Adamcio

N.N.

Otwarcie ZPiUT "Społem" w Srebrnej Górze

uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji i Usług Technicznych "Społem" w Srebrnej Górze przy ul. Kolejowej 2; pierwszy z lewej dyrektor zakładu, inż. Jerzy Klimaszewski

N.N.

Zaświadczenie zwolnienia

Pismo potwierdzające, że Jan Kaniowski był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu od 16 września 1947 r. do 30 września 1958 r. w charakterze starszego księgowego.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Wrocław

Angaż

Angaż powołujący Zbigniewa Przybylskiego na stanowisko starszego asystenta na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie

Angaż

Angaż na stanowisko głównego księgowego w Spółdzielni Pracy Zegarmistrzowsko- Złotniczej "CZAS" w Koszalinie.

Spółdzielnia Pracy Zegarmistrzowsko- Złotnicza " Czas" w Koszalinie

Mianowanie

Mianowanie Antoniego Skibińskiego na stanowisko głównego księgowego w Spółdzielni "Czas" w Koszalinie.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Koszalinie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wymiarze urlopu Antoniego Skibińskiego.

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Koszalinie

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Dokument potwierdzający ukończenie przez Juliana Fercza Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta na Wydziale Filologicznym. Na dokumencie tytuł pracy magisterskiej ("Poglądy Mickiewicza na dramat w literaturze słowiańskiej") i ocena pracy dyplomowej. U dołu dokumentu ostateczny wynik egzaminu magisterskiego oraz uzyskany tytuł zawodowy (magister filologii polskiej), poniżej podpisy, Rektora i Dziekana, okrągła pieczęć tuszowa Uniwersytetu oraz miejsce i data wydania dokumentu (Wrocław, dn. 28.10.1958 r.).

Szkoła w Perlinie

Uczniowie i nauczyciel przed budynkiem szkoły podstawowej w Perlinie, 1958 rok.

N.N.

Spotkanie towarzyskie nauczycieli szkół ukraińskiej i polskiej [w Białym Borze]

Nauczyciele szkół ukraińskiej i polskiej, prawdopodobnie w Białym Borze (z relacji świadek nie wynika to dokładnie), zebrani na spotkaniu towarzyskim, podczas spożywania posiłku w niezidentyfikowanym wnętrzu; druga od lewej Eugenia Koziej (Kowalczyk), czwarty od lewej prawdopodobnie Oleksy Kotyński, piąta prawdopodobnie Stefania Szulhan

Gawan Jan

Wyniki 1901 do 2000 z 45612