Showing 8185 results

Archival description
Województwo dolnośląskie
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

6267 results with digital objects Show results with digital objects

Wspomnienia rodzinne

Historia Marii Bigosińskiej i jej krewnych od końca XIX w. do l. 80-tych XX w. Najwięcej miejsca autorka poświęca okresowi II wojny światowej (działalność AK w okolicach Częstochowy, łapanki, przymusowa praca, wejście armii czerwonej do miasteczka) oraz powojennemu Wrocławiowi.

Bigosińska Maria

Pocztówka

Kartka pocztowa - Gospodarstwo przy muzeum Riesengebirgsverein (Towarzystwo Karkonoskie) w Jeleniej Górze.

Schlesische Verbandedruckerai

Pocztówka

Kartka pocztowa - Widok z lotu ptaka na osiedle Dąbie we Wrocławiu.

Kunstverlag Carl Brinkmann

Jadwiga Andrzejczuk - relacja

 • Krótki biogram i wspomnienia Jadwigi Andrzejczuk, w których opisuje losy swojej rodziny podczas II wojny światowej. Represje ze strony Sowietów, wywóz na Syberię, pracę przymusową i powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1978
 • Miejsca wydarzeń: Ochnówka, Włodzimierz Wołyński, Kostousowo, Swierdłowsk, Gozdów, Lublin, Wrocław.

Andrzejczuk Jadwiga

Karta ewakuacyjna

recto: Karta ewakuacyjna [formularz wypełniany ręcznie] verso: [formularz wypełniany ręcznie pieczęcie]

Zubowski Piotr, Państwowy Urząd Repatriacyjny - Punkt etapowy w Oławie

Karta ewakuacyjna

recto: Karta ewakuacyjna [formularz wypełniany ręcznie] verso: [formularz wypełniany ręcznie pieczęcie]

Zubowski Piotr, Państwowy Urząd Repatriacyjny - Punkt etapowy w Oławie

Karta zaopatrzeniowa

Karta zaopatrzenia z 1981 roku, wystawiona na nazwisko Markowska. Zachowane osiem kuponów na kasze, płatki i ryż.

ZPO INTERMODA Wrocław

Karta zaopatrzeniowa

Karta zaopatrzenia z 1981 roku, wystawiona na nazwisko Markowska. Zachowane osiem kuponów na kasze, płatki i ryż.

ZPO INTERMODA Wrocław

Kronika harcerska 1946

Rok 1946 Harcerstwo we Wrocławiu
W kartę tytułową wklejona karta "Program. Imieniem Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa dziękuję Druhnie Danucie Kraterskiej za współpracę w przedstawieniu "Odnowione Tarcze", które się odbyło w dniach 6 i 7 maja 1947 r. we Wrocławiu"
Opisy zdjęć:

 • Wrocław, Światowy Kongres Intelektualistów, 1948, Przyjazd Pablo Picasso
 • Ognisko nad Odrą
 • Poświęcenie Sztandaru, Wrocław, Państwowe I Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne
 • Wielkie pranie i bieg na pionierkę, Oborniki Śląskie 15 VII [19]45 r.
 • Halina i Krysia, Oborniki Śląskie 15 VII [19]45 r.
 • Oborniki Śl[ąskie] 20 VII [19]45 r.
 • Karpacz 5 I [19]46 r.
 • Wrocław 29 VIII [19]46 r.
 • [Defilada] 1 Maja 1947 r., pl. Wolności [Wrocław]
 • [Defilada] 1 Maja 1947 r., ul. Nowowiejska [Wrocław]

Fotografia szkoły w Zwróconej

Stanisława Siekańska, jedna z pierwszych nauczycielek organizujacych polską szkołę w Procanch (Zwróconej), z córką Grażyną przed wejściem do budynku szkolnego, 1945-1947. Na tablicy nad wejściem widoczny napis: "Publiczna Szkoła Powszechna w Procanach, pow. Ząbkowice" - w 1947 roku wieś Procany została przemiananowana na Zwróconą.

N.N.

Relacja Janusza Nowaka

Janusz Nowak jako 12-latek przeniósł się w 1946 r. z Poznania do Wrocławia, gdzie jego ojciec pracował przy odbudowie Zakładów Taboru Kolejowego. W swojej relacji szczegółowo opisuje warunki życia w powojennym Wrocławiu oraz życie codzienne swojej rodziny zamieszkałej w blokach kolejowych przy ul. Mochanckiego: wyposażenie mieszkania, sposoby zdobywania żywności (uprawa ogrodu, hodowla świni w altanie, "szaber plac" na Placu Grunwaldzkim, dary UNRRA) i ubrań, oraz stosunki sąsiedzkie i koleżeńskie (zabawy podwórkowe). Relacja zawiera obszerne fragmenty dot. edukacji autora (szkoła powszechna, szkoła zawodowa przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, Technikum Budowy Wagonów, praca w warsztacie kolejowym) oraz szkolnego i towarzyskiego życia młodzieży ze środowiska kolejarskiego: wycieczki szkolne do Trzebnicy, Karpacza/Jeleniej Góry/zamku Chojnik, spływy po Odrze, harcerstwo (obóz letni pod Szamotułami - praca w polu), zabawy taneczne, relacje z młodzieżą należącą do ZMP. Autor pisze również o wczasach rodzinnych na Mazurach oraz odwiedzinach u krewnych w Wielkopolsce; opisuje też aresztowanie ojca w 1947 r. przez UB pod zarzutem sabotażu w zakładzie pracy oraz publiczną egzekucję w lipcu 1946 w Poznaniu Artura Greisera, byłego gubernatora Kraju Warty, której był świadkiem.
Zakres chronologiczny: 1945-1952
Miejsca wydarzeń: Poznań, Wrocław, Szamotuły, Giżycko

Nowak Janusz

Cykl: Dokumenty ze zbiorów Wojciecha Plebańskiego - Zaświadczenie = удостоверение

Zaświadczenie wydane w j. polskim i j. rosyjskim przez Zarząd Gminy w Gnichowicach pow. Wrocławskiego potwierdzające, że Piotr Plebański jest sołtysem wsi Bettlern dziś. Bielany, Gnichowice 03.09.1945. Dokument opatrzony okrągłą pieczęcią Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XIX Dolnego Śląska oraz odręcznym podpisem Komisarza Rządowego Rejonu Gnichowice, kpt. L. Syski; oryginalna pisownia nazwy miejscowości: Gnichowice.

Zarząd Gminy w Gniechowicach

Przekazanie sztandaru spawaczom z Pafawagu

Na pierwszym planie - sztandar spawaczy z Pafawagu z napisem "Wiara, nadzieja i miłość" oraz motywem religijnym; prawdopodobne miejsce wykonania fotografii - Wrocław; trzeci od prawej - Feliks Badowski.

N.N.

Urzędnicy gminy Gniechowice

niezidentyfikowane osoby, wśród nich pracownicy Zarządu Gminnego w Gniechowicach, w towarzystwie dwóch wojskowych gdzieś na terenie gminy Gniechowice [terytorium istniejącej w latach 1945-1954 gminy Gniechowice wchodzi dziś w skład gminy Kobierzyce];

N.N.

Cykl: Dokumenty ze zbiorów Wojciecha Plebańskiego - Prośba [dot. regulacji powierzchni gospodarstw rolnych]

Prośba mieszkańców gromady Bielany i Zieleniów, gm. Gniechowice do Powiatowego Urzędu Ziemskiego we Wrocławiu dot. regulacji powierzchni gospodarstw rolnych, ok. 1947 r. Niekompletne: zeskanowano tylko pierwszą stronę rękopisu

Mieszkańcy gromady Bielany i Zieleniów, gm. Gniechowice

Cykl: Dokumenty ze zbiorów Wojciecha Plebańskiego - Wezwanie [dot. odrobienia szarwarku melioracyjnego]

Wezwanie nr 193 wystawione przez Zarząd Gminy w Gniechowicach na nazwisko Daniel Słomka dot. odrobienia szarwarku melioracyjnego na rok 1947 z odręczną adnotacją Technika Powiatowego z Rejonowego Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych we Wrocławiu stwierdzającą wywiązanie się ze świadczenia w dniu 22.11.1947. Opatrzone pieczęciami Zarządu Gminy w Gniechowicach i odręcznym podpisem wójta oraz pieczęcią i odręcznym podpisem Technika Powiatowego z Rejonowego Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych we Wrocławiu.

Zarząd Gminy w Gniechowicach

Zaświadczenie

Zaświadczenie dot. zmiany miejsca Lucjana Borkowskiego wydane przez Sołtysa Gromady Polówek, gm. Królewszczyna okolice dzisiejszego Działoszyna, pow. zgorzelecki, 3.07.1947.

Sołtys Gromady Polówek

Zaświadczenie

Pismo potwierdzające, że Jan Kaniowski jest zatrudniony w Wojewódzkiej Dyrekcji Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu.

Wojewódzka Dyrekcja Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu

Pokwitowanie nr 0589814

Pokwitowanie nr 0589814 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 11.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Pokwitowanie nr 0590087

Pokwitowanie nr 0590087 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 11.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Pokwitowanie nr 0590150

Pokwitowanie nr 0590150 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 15.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Pokwitowanie nr 0590144

Pokwitowanie nr 0590144 dla Leona Staweckiego za uiszczenie opłaty za ruchomości poniemieckie wystawione przez Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu, 15.10.1947 [należność spłacana w ratach].

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Miliczu

Wystawa Ziem Odzyskanych

N/z: pawilon przemysłu chemicznego na Wystawie Ziem Odzyskanych, w okolicach Hali Stulecia we Wrocławiu.

Arczyński Stefan

Zaświadczenie

Pismo potwierdzające, że Jan Kaniowski był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim od dnia 6 września 1945 r. do 30 czerwca 1947 r.

Urząd Wojewódzki Wrocławski

Widok na plac Kościuszki

N/z: zniszczenia wojenne we Wrocławiu w okolicach placu Kościuszki i ulicy Świdnickiej. Ulica Stalingradzka (dziś Świdnicka) podczas budowy Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, w tle Powszechny Dom Towarowy (PDT, daw. Warenhaus Wertheim

Arczyński Stefan

Ks. Kazimierz Lagosz

Ks. Kazimierz Lagosz celebruje nabożeństwo bł. Czesława w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu

N.N.

Pierwsza żniwiarka dla Laskowic

pierwsza po II wojnie światowej żniwiarka dostarczona rolnikom z Laskowic [dziś: Jelcz-Laskowice; osoba, która przekazała fotografię, w czasie kiedy ją wykonano była pracownikiem Centralnego Biura Obrotu Maszynami w Jelczu]

N.N.

Legitymacja

Legitymacja uprawniająca do zakupu biletów ulgowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, wydana na nazwisko Fercz Julian.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

Europejka i Li-Szan-Fu

Lidia Tomaszewska i Henryk Tomaszewski jako Europejka i Li-Szan-Fu ze sztuki Czerwony Mak w reżyserii Zygmunta Patkowskiego.

Arczyński Stefan

Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym szkoły w Zwróconej

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Zwróconej, 1 maja 1952 r. Miejsce: Zwrócona lub Ząbkowice Śląskie - w 1952 roku, wg. szkolnej kroniki dostępnej online, uczniowie ze Zwróconej uczestniczyli w pochodzie pierwszomajowym w Ząbkowicach Śl. Na zdjęciu widoczne: kierowniczka Stanisława Siekańska (ostatni rząd, pierwsza z prawej) oraz nauczycielka matematyki, Teresa Gabrysz (ostatni rząd, trzecia z prawej)

N.N.

Indeks

Dokument wydany przez Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta na nazwisko Fercz Julian (studenta Wydziału Filologicznego). Na stronie tytułowej pieczęć okrągła z orłem i napisem: "Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta". Na pozostałych stronach znajdują się wpisy potwierdzające zaliczenie poszczególnych ćwiczeń, wykładów i semestrów.

Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z zakresu wiadomości objętych obowiązkiem samokształcenia ideologicznego

zaświadczenie o złożeniu przez Stanisławę Siekańską, kierowniczkę Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. dolnośląskie egazminu z zakresu wiadomości objętych obowiązkiem samokształcenia ideologicznego

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

Results 1 to 100 of 8185