Showing 59981 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

45612 results with digital objects Show results with digital objects

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności gminy Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy]

Umowa dodatkowa dot. warunków pracy Leona Staweckiego przy robotach melioracyjnych na Kanale Królowej Bony we wsi Lachaczyce, pow. kobryński, Urząd Wojewódzki Poleski, Brześć n. B., 11.10.1936 r.

Urząd Wojewódzki Poleski

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej w pierwszym półroczu roku szkolnego 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Polska grupa teatralna w Poniewieżu

Portret zbiorowy członków polskiej grupy teatralnej w Poniewieżu, w dolnym rzędzie pierwszy z lewej Aleksander Januszkiewicz, pozostali niezidentyfikowani

N.N.

Stanisław Wiernik

Stanisław Wiernik z odznaczeniami wojskowymi (m.in. widoczna odznaka pamiątkowa Polskiej Organizacji Wojskowej), w mundurze.

N.N.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej za rok szkolny 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Dowód zarejestrowania nr 5/37

Dowód zarejestrowania nr 5/37 w Wojewódzkim Biurze (Ekspozyturze) Funduszu Pracy w Brześciu n. B. wydany przez Wójta Gminy Żabinka Powiatu Kobryńskiego na nazwisko Leon Stawecki, b.m., 13.10.1937. [Opatrzony również pieczęcią Ubezpieczalni Społecznej w Lesznie.]

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego semestru drugiej klasy przez Zbigniew Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne za pierwsze półrocze nauki w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego żeńskiej im. św. Zofii we Lwowie wydane na nazwisko Zofia Chęć, Lwów 22.12.1937.

Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego żeńska im. św. Zofii we Lwowie

Rodzeństwo

Rodzeństwo. Na zdjęciu: Bożena Grabowska (ur. 1925 r.) z trzema braćmi oraz znajomym Blegiem o imieniu Firmin de Schriwer (pierwszy z lewej) na schodach rodzinnego domu przu ul. Felińskiego 20 w Warszawie, 1938.

N.N.

Stanisław i Tadeusz Sulimowie

Tadeusz Sulima (z prawej) z bratem Stanisławem jako słuchacz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz i jego żona Kazimiera z synem Jerzym na spacerze, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz i jego żona Kazimiera z synem Jerzym, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Helena Lubińska

Fotografia portretowa Heleny Lubińskiej wykonana w 1938 roku w Gniewie.

N.N.

Helena Lubińska

Helena Lubińska z bratem Stefanem Bartkowskim w Gniewie 1938 roku. Fotografia wykonana po sztuce teatralnej.

N.N.

Fotografia

Fotografia przedstawiająca Antoniego Skibińskiego wykonana w atelier w Środzie Wielkopolskiej.

Delatyn

Teofil Niedziewicz i jego żona Kazimiera (pierwsi z lewej) z synem Jerzym (malec w czapce) w towarzystwie znajomych, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz (drugi z lewej) i jego żona Kazimiera (trzecie z prawej) z synem Jerzym (w wózku) w towarzystwie krewnych ze strony Teofila, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Protokół czynności

Odpis protokołu czynnności dot. podziału folwarku Poleniki, gm. Graużyska wydany dla Kazimierza Trzeciaka strona sprawy przez Komornika Sądu Grodzkiego w Oszmianie, okolice dzisiejszych Graużyszek, obw. grodzieński, Białoruś, 14.04.1938.

Komornik Sądu Grodzkiego w Oszmianie

Fotografia

Fotografia przedstawia grupę abiturientów Gimnazjum w Środzie Wielkopolskiej w 1938 r. Czwarty od prawej w górnym rzędzie stoi Antoni Skibiński.

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości Antoniego Skibińskiego wydane 17 maja 1938 r. uzyskane w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Środzie.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiej klasy Państwowego Ósmego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie przez Zbigniew Przybylskiego.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Rozliczenie

Rozliczenie zaopatrzenia emerytalnego dla Sabiny Przybylskiej wydane przez Izbę Skarbową we Lwowie

Izba Skarbowa we Lwowie

List

List przesłany do rodziny Jana Kaniowskiego od nieznanych osób.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia trzeciej klasy Ósmego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie przez Zbigniewa Przybylskiego.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza trzeciej klasy Państwowego Ósmego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie przez Zbigniewa Przybylskiego.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Internowani w obozie w Nagykanizsa

Teofil Niedziewicz nad Dunajem, Budapeszt 1939-42. Zdjęcie pochodzi z okresu internowania T. Niedziewicza w obozie w Nagykanizsa; w tym czasie pracował on jako kurier na linii Nagykanizsa-Budapeszt przy załatwianiu dokumentów dla internowanych żołnierzy polskich udających się do Wojska Polskiego we Francji.

N.N.

Praca przymusowa

Pocztówka wysłana do rodziny do Wielkopolski przez Gabrielę Janiak z miejscowości Gottmannsförde, Niemcy, gdzie G. Janiak przebywała w charakterze robotnika przymusowego w okresie II wojny światowej.

N.N.

Pomnik Chwały

Widok na fragment Pomnika Chwały - rzeźbę lwa trzymającego tarczę z godłem II Rzeczpospolitej oraz napisem "Tobie Polsko".

Results 501 to 600 of 59981