Showing 59981 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

45612 results with digital objects Show results with digital objects

Uchwał Sądu w Podhajcach

Uchwała Sądu Grodzkiego w Podhajcach dotycząca zezwolenia na odpisanie z realności Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej części parcel gruntu i utworzenie dla nich nowego ciała hipotecznego i intabulację do tego wpisu hipotecznego na rzecz Stefana Wyrsty.

Sąd Grodzki w Podhajcach

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego semestru trzeciej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.

Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Zofii Strzałkowskiej

Dowód ubezpieczeniowy

Dowód ubezpieczeniowy dot. ubezpieczenia nieruchomości Wiktora Waśniewskiego od pożaru wydany przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektor Wojewódzki w Słonim, Słonim 30.06.1933.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie zezwalająca na intabulację w stanie biernym realności Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej i ustanowienia prawa zastawu dla kaucji do wysokości 19500 zł służącej na zabezpieczenie obowiązków względem pretensji zapisem tym objętych na rzecz Miejskiej Kasy Oszczędności we Lwowie.

Sąd Okręgowy we Lwowie

Potwierdzenie urodzenia

Potwierdzenie urodzenia Juliana Fertscha, syna Jana i Marii z d. Stupnicka, wydane przez Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie

Odpis

Dokument informujący o wyznaczeniu inżyniera Jan Fertsch na zastępcę kierownika działu robót górniczych w Kopalni "Foch" na czas choroby lub urlopu kierownika.

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim nr 118 im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Cmentarz Obrońców Lwowa

Widok z oddali na Cmentarz Obrońców Lwowa. Od lewej znajdują się: Pomnik Chwały [uroczyście odsłonięty 11 listopada 1934 r.], katakumby, Kaplica Obrońców Lwowa [wybudowana w 1924 r.].

N.N.

Spacer po Warszawie

Henryka Kalicka (z lewej) z przyjaciółką Aleksandrą z d. Kotlicką Dobrzyńską, Warszawa 1934

N.N.

Polacy w Breslau

Fotografia rodzinna z okazji pięćdziesiątej rocznicy ślubu, Breslau 6.05.1934 rok.

N.N.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

List hipoteczny

List hipoteczny na sumę 1700 złotch w złocie obciążający nieruchomość w miejsc. Borek [pow. gostyński, woj. wielkopolskie] będącą własnością Stanisławy Grymińskiej wydany przez Sąd Powiatowy w Koźminie, Koźmin 6.12.1934. [Dokument skłąda sie z dwóch części: właściwego listu hipotecznego oraz wypisu z aktu zeznania przed notariuszem drem Zbigniewem Dulębą.]

Sąd Powiatowy w Koźminie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza piątej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Wycieczka klasowa do Warszawy

Wycieczka klasowa do Warszawy, uczennic Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. Kuca Henryka Kalicka.

N.N.

Tauba i Gizela Grűnberg z kuzynką

Gizela Fudem z d. Grűnberg (w środku), z siostrą Taubą (z prawej) i kuzynką na fotografii odnalezionej w1945 r. w ruinach getta na łódzkich Bałutach;

N.N.

Wycieczka klasowa do Warszawy

Wycieczka klasowa do Warszawy, uczennic Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. Druga od lewej w dolnym rzędzie Henryka Kalicka.

N.N.

Wycieczka klasowa do Wilna

Uczennice gimnazjum im. Królwej Jadwigi w Pabianicach na tle panoramy Wilna. Trzecia od prawej Henryka Kalicka.  

N.N.

Wycieczka klasowa do Wilna

Wycieczka klasowa uczennic gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach w 1935 roku. Uczennice przed Ostrą Bramą w Wilnie. Czwarta od lewej Henryka Kalicka.  

N.N.

Spacer po Warszawie

Henryka Kalicka (z lewej) z przyjaciółką Aleksandrą z d. Kotlicką Dobrzyńską, Warszawa 1934

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz (pierwszy z prawej) i jego żona Kazimiera (druga z lewej) w towarzystwie znajomych na ganku wynajętego domu w Delatynie, II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Delatyn

Teofil Niedziewicz (pierwszy z prawej) i jego żona Kazimiera (z lewej) w towarzystwie znajomego, Delatyn II poł. lat 30. XX w. W latach 1935-1939 Teofil Niedziewicz pracował w Sądzie Grodzkim w Delatynie.

N.N.

Świadectwo

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w kopalniach "Święty Jacek" w Chorzowie, "Foch" oraz "Piotr-Paweł" w Knurowie od 21.06.1931 r. do 1.04.1935 r.

Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku

Poświadczenie

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w kopalniach "Hillebrand" od 01.11.1930 r. do 01.04.1931 r.

Wirek Kopalnie Spółka Akcyjna - Chebzie Śląsk

Poświadczenie

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w Zakładach Górniczych "Silesia" we wsi Dziedzice [obecnie Czechowice-Dziedzice] w okresie od 01.06.1926 r do 30.09.1928 r.

Zakłady Górnicze "Silesia" Sp. Akcyjna

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia przez Zbigniewa Przybylskiego Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim we Lwowie im. Stanisława Sobińskiego.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo urodzenia i chrztu

Świadectwo chrztu Zbigniewa Przybylskiego wystawione przez Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie.

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Państwowym Szpitalu Powszechnym we Lwowie

Sara Grűnberg z synem Mojżeszem

fotografia matki i brata Gizeli Fudem, z d. Grűnberg, odnaleziona w 1945 r. przez jej kuzynkę w ruinach getta na łódzkich Bałutach;

N.N.

Mojżesz Grűnberg

fotografia brata Gizeli Fudem z d. Grűnberg, Mojżesza (ur. w 1928 r.), odnaleziona przez jej kuzynkę w 1945 r. w ruinach getta na łódzkich Bałutach

N.N.

Odpis

Dokument informujący o awansie inżyniera Jana Fertscha na stanowisko "Senjora kopalni".

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie

"Wesele" - występ teatru polonijnego

Scena z wystawienia sztuki Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" przez teatr polonijny w Kownie lub Poniewieży, pierwszy z prawej Aleksander Januszkiewicz, 17 osób niezydentyfikowanych

N.N.

Franciszek Zadruga

Franciszek Zadruga [zamordowany w 1940 r. w Miednoje] w mundurze starszego posterunkowego policji w Skale Podolskiej;

N.N.

Wycieczka szkolna w Zakopanem

Uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego im. Augusta Witkowskiego w Skażysku-Kamiennej na wycieczce w Zakopanem. Na werandzie trzeci od lewej stoi Tadeusz Sulima.

N.N.

Korpus Kadetów w Rawiczu

Uroczystość w Korpusie Kadetów nr 2 w Rawiczu. Kadeci stoją na placu ćwiczeń w sześciu dwuszeregach, przed nimi dowódca z szablą, obok nich orkiestra; na drugim planie budynki Korpusu. W 1936 r. połączono Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu z Korpusem Kadetów nr 2 w Chełmnie, tworząc jeden Korpus Kadetów nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Korpus Kadetów nr 1 znajdował się we Lwowie.

N.N.

Wyciąg hipoteczny

Wyciąg hipoteczny stanu posiadania własności i ciężarów realności Uhrynów przy Sądzie Grodzkim w Podhajcach.

Urząd Ksiąg Gruntowych w Podhajcach

Brama Korpusu Kadetów w Rawiczu

Trzech kadetów stoi w bramie wejściowej na teren Korpusu Kadetów nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, zdjęcie zrobiono w zimie, widoczne pokrycie śniegiem. W 1936 r. połączono Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu z Korpusem Kadetów nr 2 w Chełmnie, tworząc jeden Korpus Kadetów nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Korpus Kadetów nr 1 znajdował się we Lwowie.

N.N.

Results 401 to 500 of 59981