Showing 59981 results

Archival description
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

45612 results with digital objects Show results with digital objects

Dowód osobisty nr 1672

Dowód osobisty nr 1672, potwierdzający członkostwo w Straży Obywatelskiej miasta Breslau z 1920 roku. W lewym dolnym rogu pieczęć miasta powiatowego Breslau.

Kreisstadt Breslau Stadt

Legitymacja Straży Obywatelskiej

Legitymacja członkowska Straży Obywatelskiej miasta Breslau z fotografią portretową Ernsta Straussa i jego własnoręcznym podpisem oraz z pieczęcią miasta powiatowego Breslau.

Kreisstadt Breslau Stadt

Świadectwo chrztu

Świadectwo chrztu Eugenii Czajkowskiej, córki Antoniego i Anny z Czeremszyńskich

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego w Kleparowie

Świadectwo służbowe

Pismo potwierdzające, że inżynier Jan Fertsch pracował od 15.10.1928 r. do 31.12.1929 r. w Kopalni Węgla Kamiennego Kleofas w Katowicach.

Giesche Spółka Akcyjna

Rodzina Sulimów

Od lewej: Marianna Sulima (z d. Szczepankowska), Tadeusz Sulima, Jan Sulima, Stanisław Sulima.

N.N.

Poświadczenie o odbyciu kursu ogrodniczego

Poświadczenie dla Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej, nauczycielki szkoły powszechnej w Uhrynowie o odbyciu kursu ogrodniczego w Towarzystwie Gospodarskim Wschodniej Małopolski.

Komitet Towarzystwa Gospodarskiego Wschodniej Małopolski

Dowód osobisty

Dowód osobisty wydanay na nazwisko Kazimierz Trzeciak przez Starostwo Oszmiańskie, Oszmiany, Rzeczpospolita Polska (obecnie Białoruś) 28.08.1923. Dokument zaopatrzony we wkładkę: Personalausweis nr 4038 wydany przez Der Amtsvorsteher der Gemeinde Grauschischki/Komisaryczny Wójt Gminy Graużyszki, Graużyszki 2.11.1941.

Starostwo Oszmiańskie Rzeczpospolita Polska

I Komunia w Pabianicach

Pierwsza Komunia w Pabianicach w 1924 roku. Druga od lewej w środkowym rzędzie Henryka Kalicka.

N.N.

Wypis z ksiąg metrykalnych

Wypis z ksiąg metrykalnych dot. rodziny Wojciecha Dobrzańskiego do celów reklamacji z wojska sporządzony w urzędzie parafialnym obrządku łacińskiego w Zubrzy dziś dzielnica Lwowa, Zubrza 1.02.1924.

Urząd parafialny obrządku łacińskiego w Zubrzy

Franciszek Kominek

Portret pośmiertny Franciszka Kominka (10.04.1873-04.09.1925), ojca kard. Bolesława Kominka, wykonany w Radlinie (obecnie Radlin II w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego).

N.N.

Zenka Chaberowska

Zdjęcie portretowe Zenki Chaberowskiej, uczennicy Gimnazjum im. Królowej Jadwigii w Pabianicach.

N.N.

Helena Lubińska

Przyjęcie po uroczystości komunii Heleny Lubińskiej w ogrodzie w Gniewie.

N.N.

Jan Woźniak

Zdjęcie portretowe Jana Woźniak (ojca Jerzego Woźniaka)

N.N.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawione na nazwisko Leon Stawecki przez Urząd Katastralny w Kościanie, Kościan 8.05.1926.

Urząd Katastralny w Kościanie

Kontrakt kupna- sprzedaży

Kontrakt kupna- sprzedaży realności objętej hipoteką miasta Lwowa o numerze 2423 o cenie 7000 zł. Sprzedającym jest Jan Moszczyński a nabywcami Sabina z Czajkowskich Przybylska i Adolf Czajkowski.

Wojciech Mayer- Notariusz we Lwowie

Zaświadczenie

Pismo potwierdzające, że inżynier Jan Fertsch pracował od 16.02.1923 r. do 31.06.1926 r. w charakterze zastępcy kierownika kopalni.

Spółka Galicyjska Kopalń - Francuska Spółka Akcyjna

Helena Lubińska

Helena Lubińska na koniu. Fotografia wykonana w Pierzchowicach w 1927 roku.

N.N.

Prymicja ks. Bolesława Kominka

Portret zbiorowy uczestników prymicji ks. Bolesława Kominka (siedzi w drugim rzędzie ósmy od prawej) wykonany przed niezyidentyfikowanym budynkiem w Radlinie (dzisiaj Radlin II w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego).

N.N.

Ksiądz Bolesław Kominek z matką i rodzeństwem

Ks. Bolesław Kominek (siedzi trzeci od lewej) z matką Katarzyną (siedzi druga od lewej) i rodzeństwem przed domem rodzinnym w Radlinie (dzisiaj Radlin II w granicach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego) w dwa dni po prymicji.

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, na zboczu góry; Teofil Niedziewicz, stoi, pierwszy z lewej.

N.N.

Tauba i Gizela Grűnberg

Gizela Fudem z d. Grűnberg (z prawej) z siostrą, Taubą, na fotografii odnalezionej przez ich kuzynkę w 1945 r. w ruinach getta na łódzkich Bałutach;

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, walka bokserska w plenerze; Teofil Niedziewicz, stoi, drugi z lewej.

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, w plenerze; Teofil Niedziewicz, drugi rząd, pierwszy z prawej.

N.N.

Lwowiacy

Łyczakowska ferajna, Lwów 1928-1935. Młodzi mężczyźni, mieszkańcy Łyczakowa - dzielnicy Lwowa, przed wejściem do jaskini; Teofil Niedziewicz, stoi, drugi z prawej

N.N.

Poświadczenie

Dokument poświadczający, że inżynier Jan Fertsch pracuje od 1 czerwca 1926 r. jako kierownik ruchu w Zakładach Górniczych "Silesia" we wsi Dziedzice [obecnie Czechowice-Dziedzice].

Zakłady Górnicze "Silesia" Sp. Akcyjna

Rodzina Naglerów

[niezidentyfikowane osoby z rodziny Naglerów w Hołyniu w pow. kałuskim, woj. stanisławowskie - dziś Golin΄ na Ukrainie]

N.N.

Rodzina Naglerów

[zdjęcie rodziny Naglerów wykonane z okazji pierwszej komunii św. jednego z dzieci w Hołyniu w pow. kałuskim, woj. stanisławowskie - dziś Golin΄ na Ukrainie]

N.N.

Wołodymyr Brelyk

Portret krewnego Rozalii Maciupy, Wołodymyra Brelyka (z relacji świadek nie wynika jednoznacznie rodzaj pokrewieństwa)

N.N.

Karolina Woźniak

Zdjęcie portretowe Karoliny Woźniak, zd. Rząsa (matka Jerzego Woźniaka)

N.N.

Obóz klasowy

Dziewczynki na obozie dla młodzieży w okolicach Krakowa, 1930 rok. Piąta od lewej Henryka Kalicka.

N.N.

Results 201 to 300 of 59981