Drukuj podgląd Close

Pokazano 335 rekordów

Opis archiwalny
Pater Mieczysław With digital objects
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich
Pismo od Związku Młodzieży Polskiej
Pismo od Związku Młodzieży Polskiej
Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX
Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX
Pismo z redakcji "Studiów Śląskich
Pismo z redakcji "Studiów Śląskich
Pismo z Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
Pismo z Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
Terminarz szkoleń ideologicznych
Terminarz szkoleń ideologicznych
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo służbowe do Adama Galosa
Pismo służbowe do Adama Galosa
Pismo z Federacji Związków Zawodowych Górników
Pismo z Federacji Związków Zawodowych Górników
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo z Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Pismo z Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie
Pismo z Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Życiorys Leonarda Smołki
Życiorys Leonarda Smołki
List od Sławomira Kalembki
List od Sławomira Kalembki
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Kartka z życzeniami wielkanocnymi
Kartka z życzeniami wielkanocnymi
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Podziękowanie za udział w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Podziękowanie za udział w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Korespondencja w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie na wyjazdową sesję Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na wyjazdową sesję Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo do Dyrekcji Instytutu Historycznego
Pismo do Dyrekcji Instytutu Historycznego
Zaproszenie na spotkanie opłatkowe
Zaproszenie na spotkanie opłatkowe
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Zaproszenie na konferencję "Niemcy w polityce międzynarodowej w latach 1933-1938"
Zaproszenie na konferencję "Niemcy w polityce międzynarodowej w latach 1933-1938"
Zawiadomienie o odczycie
Zawiadomienie o odczycie
Pismo do Rady do Spraw Nauki PAX
Pismo do Rady do Spraw Nauki PAX
Pocztówka z Kampinoskiego Parku Narodowego
Pocztówka z Kampinoskiego Parku Narodowego
Pismo do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
List od Jolanty Babiuch
List od Jolanty Babiuch
List z Wydawnictwa św. Krzyża
List z Wydawnictwa św. Krzyża
Pismo z Klubu Inteligencji Katolickiej z Opola
Pismo z Klubu Inteligencji Katolickiej z Opola
Pocztówka z życzeniami Wielkanocnymi
Pocztówka z życzeniami Wielkanocnymi
Pocztówka z pozdrowieniami
Pocztówka z pozdrowieniami
Pismo z Akademii Teologii Katolickiej
Pismo z Akademii Teologii Katolickiej
Pismo ze stowarzyszenia PAX
Pismo ze stowarzyszenia PAX
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Pismo w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Pismo w sprawie Kaliskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Karta z życzeniami
Karta z życzeniami
List dołączony do tłumaczenia
List dołączony do tłumaczenia
Upomnienie o konieczności zapłaty składki członkowskiej
Upomnienie o konieczności zapłaty składki członkowskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Rezygnacja z pełnionej funkcji
Rezygnacja z pełnionej funkcji
Odpowiedź na rezygnację
Odpowiedź na rezygnację
Pismo z instytutu wydawniczego PAX
Pismo z instytutu wydawniczego PAX
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Potwierdzenie rezygnacji z pełnionej funkcji
Potwierdzenie rezygnacji z pełnionej funkcji
Pamiątka spotkania Duszpasterstwa Akademickiego Maksymilian
Pamiątka spotkania Duszpasterstwa Akademickiego Maksymilian
Zaproszenie na spotkanie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na spotkanie Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie do udziału w IV sesji plenarnej Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie do udziału w IV sesji plenarnej Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
List od Mirosława Fazana
List od Mirosława Fazana
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Zaproszenie do wzięcia udziału w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Program spotkania synodalnego w dekanacie Bolesławiec Wschód
Program spotkania synodalnego w dekanacie Bolesławiec Wschód
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Wiadomość do członków Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Wiadomość do członków Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu PRL
Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu PRL
Kartka z gratulacjami
Kartka z gratulacjami
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Pismo ze Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej
Koperta po korespondencji z Księgarni św. Jacka
Koperta po korespondencji z Księgarni św. Jacka
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Pismo od Henryka Gulbinowicza
Podziękowanie za udział w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Podziękowanie za udział w Kaliskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej
Kartka z gratulacjami
Kartka z gratulacjami
Pismo z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Pismo z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Pismo do Josefa Joachima Menzela
Pismo do Josefa Joachima Menzela
Pismo ze stowarzyszenia PAX
Pismo ze stowarzyszenia PAX
Zaproszenie na posiedzenie komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie komisji do spraw świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
List od ojca Leopolda
List od ojca Leopolda
Informacja o wynagrodzeniu
Informacja o wynagrodzeniu
Korespondencja z Księgarni św. Jacka
Korespondencja z Księgarni św. Jacka
Pismo z Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego
Pismo z Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego
Pismo z Niemiec
Pismo z Niemiec
Odpis pisma do Księdza Biskupa Janusza Narzyńskiego
Odpis pisma do Księdza Biskupa Janusza Narzyńskiego
Notka przypominająca
Notka przypominająca
Kartka pocztowa
Kartka pocztowa
Pismo z Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie
Pismo z Uniwersytetu Fryderyka Schillera w Jenie
Pismo z Księgarni św. Jacka
Pismo z Księgarni św. Jacka
Pismo do Adama Galosa
Pismo do Adama Galosa
Pismo do Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Pismo do Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Kartka od ojca Leopolda
Kartka od ojca Leopolda
Pismo z redakcji Zeszytów Prasoznawczych
Pismo z redakcji Zeszytów Prasoznawczych
Pismo z księgarni św. Jacka
Pismo z księgarni św. Jacka
Kartka od ojca Leopolda
Kartka od ojca Leopolda
Wyniki 1 do 100 z 335