Pokazano 335 rekordów

Opis archiwalny
Pater Mieczysław With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

N/z: dr Teresa Suleja (z lewej), prof. Grzegorz Strauchold (w najniższym środkowym rzędzie ławek), prof. Marek Winiarczyk (w drugim środkowym rzędzie, pierwszy z prawej), Ewa Kłapcińska (z trzecim środkowym rzędzie ławek, pierwsza z prawej); w czwartym środkowym rzędzie ławek od lewej: prof. Adam Galos, prof. Edward Czapiewski, prof. Grażyna Pańko, prof. Marek Czapliński; piąty rząd od lewej: NN, ks. prof. Józef Pater, NN, dr Przemysław Wiszewski. W rzędzie ławek przy oknie siedzą: dr Joanna Dufrat i dr Lucyna Harc (w pierwszym rzędzie), prof. Wiesław Suder (w drugim rzędzie), dr Tomasz Głowiński (w trzecim rzędzie), prof. Grzegorz Hryciuk i dr Aleksander Srebrakowski

Pater Mieczysław

Pismo służbowe do Adama Galosa

Pismo do Kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej XX w. z prośbą o wypełnienie "listy problemów" przedstawionej przez Dziekana Wydziału - prof. W. Kortę.

Pater Mieczysław

Projekt pisma do Ministerstwa DDR

Projekt pisma autorstwa Mieczysława Patera skierowanego do Ministerrat der Deutschen Demokratichen Republik, Ministerium des Inners Staatliche Archivverwaltung Abteilung Auswertung w Poczdamie.

Pater Mieczysław

Pismo od Henryka Gulbinowicza

Pismo od Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Henryka Gulbinowicza z osobistym podziękowaniem za udział w IX Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.

Gulbinowicz Henryk.

Projekt pisma do Ministerstwa DDR

Projekt pisma autorstwa Mieczysława Patera skierowanego do Ministerrat der Deutschen Demokratichen Republik, Ministerium des Inners Staatliche Archivverwaltung Abteilung Auswertung w Poczdamie.

Pater Mieczysław

List od Andrzeja Brożka

List od Andrzeja Brożka z informacją o odroczeniu wyjazdu do USA i jego planowanej obecności na konferencji w Turawie.

Brożek Andrzej

Pismo do Dyrekcji Instytutu Historycznego

Pismo od pracowników zakładów Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku, z prośbą o zwołanie nadzwyczajnego spotkania celem ustosunkowania się do wyników prac Wydziałowych Komisji Oceniających. Część podpisów nieczytelna.

Fras Zbigniew

Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego

Pismo do Dyrektora Instytutu Historycznego informujące o decyzjach jakie zapadły podczas zebrania pracowników Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI - XVIII w. Pozostałe podpisy nieczytelne.

Rok Bogdan

Zawiadomienie o odczycie

Zawiadomienie o planowanym odczycie lektora Komitetu Centralnego.

Rada Miejscowa Zakładowej Organizacji Związkowej, Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim

Pismo od Henryka Gulbinowicza

Pismo od Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Henryka Gulbinowicza zaproszeniem do wzięcia udziału w sesji naukowej związanej z przygotowaniem obchodów Tysiąclecia Diecezji Wrocławskiej.

Gulbinowicz Henryk.

Odpowiedź na rezygnację

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w zastępstwie Ministra Edukacji Narodowej na Rezygnację Mieczysława Patera z pełnionej dotychczasowej funkcji głównego koordynatora Resortowego Programu Badań Podstawowych III 36.

Królikowski Czesław

Potwierdzenie rezygnacji z pełnionej funkcji

Pismo, w którym Rektor Uniwersytetu - Mieczysław Klimowicz potwierdza rezygnację Mieczysława Patera z pełnionej dotychczasowej funkcji głównego koordynatora Resortowego Programu Badań Podstawowych III 36 i wyznacza na jego następcę Wojciecha Wrzesińskiego.

Klimowicz Mieczysław

Pismo ze stowarzyszenia PAX

Pismo ze stowarzyszenia PAX dotyczące konferencji na temat problemów nauki i szkolnictwa wyższego, która miała miejsce 20 stycznia 1980 roku.

Czajkowski Zbigniew

Pismo z Niemiec

Pismo z Ministerrat Der Deutschen Demokratischen Republik Ministerium Des Innern, Staatliche Archivverwaltung.

Ministerrat Der Deutschen Demokratischen Republik Ministerium Des Innern

Pismo do Adama Galosa

Prośba o zorganizowanie szkolenia ideologicznego.

Rada Miejscowa Zakładowej Organizacji Związkowej, Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim

Wyniki 1 do 100 z 335