Pokazano 28 rekordów

Opis archiwalny
Jan Paweł II
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

9 rekordów z cyfrowym obiektem Pokaż wyniki z obiektami cyfrowymi

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, pracownika Politechniki Wrocławskiej, opozycjonistki, członkini komisji zakładowej NSZZ Solidarność na Politechnice Wrocławskiej, członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Relacja dotyczy działalności w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy jezuickiej parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu, postaw członków Duszpasterstwa, a także wrocławskich księży, niemieckiej pomocy materialnej dla wrocławian, działaności opozycyjnej, strajku sierpnia '80, zakładanie związków zawodowych na Politechnice Wrocławskiej, pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej, „karnawału Solidarności”, papieskiej pielgrzymki w 1987 roku oraz wizyty Jana Pawła II na grobie ks. Popiełuszki. W relacji pojawiają się też wątki z okresu okupacji niemieckiej i działalności w ruchu oporu.

Biegańska Cecylia

Relacja Jolanty Wojtowicz

Relacja Jolanty Wojtowicz, nauczycielki w Zespole Szkół Włókienniczo-odzieżowych, przemianowanych na Liceum nr. VII, a następnie w liceum nr. XV we Wrocławiu. Relacje dotyczy studiów na filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1979-1984, strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, stanu wojennego i jego konsekwencjach dla życia studenckiego, pracy w zawodzie nauczyciela.

Wojtowicz Jolanta

Krzysztof Rutkowski - relacja

Relacja księdza rzymskokatolickiego pracującego na terenie archidiecezji wrocławskiej dot. osoby kard. Bolesława Kominka oraz okoliczności i konsekwencji wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zakres chronologiczny: lata 60. i 70. XX w.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Rzym (Włochy), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Hamburg (Niemcy), Koln (Niemcy), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Świeżew, Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Rutkowski Krzysztof ks.

Relacja Wiktora Kuchty

Relacja Wiktora Kuchty dotyczy studiów na Politechnice na Wydziale Mechanicznym oraz na Uniwersytecie, na Wydziale Prawa w latach osiemdziesiątych, realiów życia studenckiego, strajków 1980 roku, wprowadzenia stanu wojennego, strajków we Wrocławiu, pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej.

Kuchta Wiktor

Tadeusz Kuczyński - relacja

Relacja repatrianta z Wilna, mieszkańca Złotoryi, wieloletniego działacza sportowego dot. przesiedleń, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką, rosyjską oraz organizacji życia sportowego w Złotoryi (tenis). Zakres chronologiczny: 1938 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Usowo (Litwa), Wilno (Litwa), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kuczyński Tadeusz

Relacja Aleksandra Gleichgewichta

Obszerna, dwuczęściowa relacja Aleksandra Gleichgewichta, działacza opozycji demokratycznej w PRL, współpracownika KOR, współzałożyciela wrocławskiego SKS, redaktora naczelnego "Solidarności Dolnośląskiej", redaktora Radia "S", internowanego w stanie wojennym. Relacja biograficzna Aleksandra Gleichgewichta dotyczy historii rodziny, żydowskich korzeni, działalności opozycyjnej, powstania SKS we Wrocławiu, kontaktów z KORem i wpływu Jacka Kuronia na młodych działaczy opozycji, aresztowania na czas strajku w sierpniu 1980 roku, tworzenia się Solidarności na Dolnym Śląsku, powstania redakcji Biuletynu, a także Radio Solidarność, internowania, emigracji do Norwegii, próby powrotu do Polski na początku lat 90-tych, ponownego wyjazdu do Norwegii. Druga część relacji to moderowana pytaniami część, w której świadek dopowiada i komentuje wydarzenia z współczesnej perspektywy, a także opowiada o najnowszych wydarzeniach w jego życiu takich jak odbudowanie Gminy Żydowskiej we Wrocławiu oraz zaangażowaniu w życie tej społeczności nie tylko ze względów religijnych ale mocniej ze względów kulturowych.

Gleichgewicht Aleksander

Relacja Juliusza Januszewskiego

Relacja Juliusza Januszewskiego, nauczyciela historii w Liceum Ogolnokształcącym nr VIII. Relacja dotyczy realiów życia studenckiego w latach 80. na Politechnice Wrocławskiej oraz na Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, stosunków studentów z kadrą naukową, studenckich działań antykomunistycznych, pobicia przez ZOMO, okresu stanu wojennego, wizyty Jana Pawła II we Wrocławiu w 1983 roku oraz towarzyszących jej nastrojów społecznych.

Januszewski Juliusz

List od Engelberta Plassmanna

List napisany przez Engelberta Plassmanna do Juliana Fercza w którym opisuje m.in. nastroje swoich rodaków podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Niemczech w roku 1980 r.

Plassmann Engelbert

Relacja Adama Jezierskiego

Relacja Adama Jezierskiego, profesora nauk chemicznych oraz rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy studiów na wydziale Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, kariery naukowej, zdobywania kolejnych stopni naukowych i stanowisk na Uniwersytecie, perspektyw rozwoju oraz badań naukowych.

Jezierski Adam

Ewa Krzywicka-Blum - relacja

Relacja prof. Ewy Krzywickiej-Blum dot. II wojny światowej, historii rodziny, edukacji na ziemiach zachodnich, studiów matematycznych i pracy na Uniwersytecie Wrocławskim, poszukiwania własnej ścieżki badań naukowych, studiów geodezyjnych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wieloletniej pracy nad kartografią i tematyką z nią związaną.   Zakres chronologiczny: 1933 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Wiedeń (Austria), Moskwa (Rosja), Laski (woj. mazowieckie)

Krzywicka-Blum Ewa

Relacja Marii Tarasewicz

Relacja biograficzna Marii Tarasewicz dotyczy życia w majątku Leonardowo, życia towarzyskiego w majątkach na Ziemi Wileńskiej, pobytu Marszałka Piłsudskiego w Miadziole, wybuchu II wojny światowej, represji, którym poddawani byli Polacy z Ziemi Wileńskiej po zajęciu tych terenów w 1939 przez ZSRR, pracy w kołchozie, trudów życia na terenie Republiki Białoruskiej, okoliczności przyjazdu do Polski w 1958 i życia w Łodzi zaróno w okresie PRL jak i po 1989 roku. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza do projektu "100 100-latków na 100-lecie".

Tarasewicz Maria

Liliana Pauletta Sztor-Marciniak - relacja

Relacja Liliany Sztor-Marciniak dot. historii rodziny (polskich emigrantów we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym), II wojny światowej, życia codziennego Polaków we Francji, relacji z Francuzami, poglądów socjalistycznych, przyjazdu do Polski po zakończeniu II wojny światowej, osadnictwo na ziemiach zachodnich, pracy, działalności w organizacjach społecznych między innymi na rzecz walki z alkoholizmem.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Lille (Francja, Paryż (Francja), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Dąbrowica (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Boguszów-Gorce (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Świebodzice (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie)

Sztor-Marciniak Liliana

Alex Lauterbach - relacja

Relacja Alexa Lauterbacha dot. życia codziennego, edukacji i pracy rodziny żydowskiej w Krakowie przed wybuchem II wojny światowej, ucieczki we wrześniu '39 r., przedostania się do Moskwy, zdobycia nikaraguańskich paszportów, podróży pociągiem oraz statkiem do Japonii a docelowo do Stanów Zjednoczonych, organizacji życia po wojnie, prowadzeni biznesu (od czasów pradziadka), relacji Polaków z Żydami, przyjęcia wojennych emigrantów w USA, rodzinnych historii na temat braci oraz dalszych krewnych oraz dobroczynności na rzecz bibliotek w Polsce.   Zakres chronologiczny: 1920 – 2014.   Miejsca wydarzeń: Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Białystok (woj. podlaskie), Stanisławów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Moskwa (Rosja), Kijów (Ukraina), Władywostok (Rosja), Tokio (Japonia), Wiedeń (Austria), San Francisco (Stany Zjednoczone Ameryki), Los Angeles (Stany Zjednoczone Ameryki), Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki), Pittsburgh (Stany Zjednoczone Ameryki), Drohobycz (Ukraina), Borysław (Ukraina), Paryż (Francja),  Nikaragua

Luterbach Alex

Relacja Ewy Olszewskiej

Relacja Ewy Olszewskiej absolwentki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Relacja dotyczy dzieciństwa w częstochowskiej dzielnicy Raków, realiów nauki w szkole podstawowej w latach 70., czasów licealnych, stanu wojennego w Częstochowie, studiów i pracy we Wrocławiu, studentów zagranicznych we Wrocławiu oraz realiów Wrocławia lat 80.

Olszewska Ewa

Wizyta papieża Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.

Przybycie papieża do Gdańska podczas trzeciej pielgrzymki do Polski. 12 maja o 14.45 Jan Paweł II przyjechał na Zaspę, gdzie miał przewodniczyć w mszy św. pontyfikalnej. Był to główny i zarazem ostatni punkt wizyty w Gdańsku. Na spotkanie przybyło milion osób (najwięcej w historii miasta). Wysłuchali oni homilii poświęconej pracy. Papież odleciał helikopterem o 18.05 na lotnisko w Rębiechowie, skąd udał się samolotem do Częstochowy. Rozchodzący się tłum po mszy św. został gwałtownie rozpędzony przez ZOMO.

Aleksander Dowgiałło-Wierbil - relacja

Relacja Aleksandra Dowgiałło-Wierbila, dotycząca wywiezienia na Syberię, pobytu w kołchozie w okolicach Irkucka, pracy jako kontroler wydajności, następnie repatriacji i próbach znalezienia sobie stałego miejsca zamieszkania oraz pracy w biurze inżyniera strzałowego w kopalni w Jastrzębiu; świadek wspomina też lata swojego wczesnego dzieciństwa, śmierć rodziców, życie w domu dziecka w Wilnie w czasie II Wojny Światowej; najwięcej uwagi poświęca epizodowi syberyjskiemu, organizacji wywozu, pracy w kołchozie, życiu codziennemu, relacjom z napotkanymi ludźmi a także szczegółom przyrodniczym; pozostałe części relacji również nasycone są szczegółami.   Zakres chronologiczny: 1936-1970   Miejsca wydarzeń: Vilnius (Wilno, Litwa), Surgieliszki (?, Litwa), okolice Irkucka (Syberia, ZSRR), Gdańsk (woj. pomorskie), Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie), Kuźnica Żelichowska (pow.czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Katowice (woj. śląskie), Wieluń (woj. łódzkie)

Dowgiałło-Wierbil Aleksander

Relacja Bogdana Zdrojewskiego

Relacja Bogdana Zdrojewskiego, Prezydenta Wrocławia w latach 1990-2001, posła i senatora, przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Relacja dotyczy powodzi w 1997 roku, mylących informacji agend rządowych o stanie wód i zagrożenia powodziowego, podjęcia przygotowań do nadejścia fali powodziowej i obrony miasta, działań samorządu, służb mundurowych i miejskich oraz pomocy mieszkańców miasta, oczyszczania miasta i strategii rozwojowej podjętej wówczas dla Wrocławia.

Maj Ewa

Relacja Zygmunta Staszewskiego

Relacja Zygmunta Staszewskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym, pracownika Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu, twórcy Sekcji Energetycznej Solidarności na Dolnym Śląsku, delegata na pierwszy zjazd Solidarności, wykładowcy New York University. Relacja dotyczy działaności opozycyjnej oraz działaności Polonijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Staszewski Zygmunt

Relacja Doroty Simonides

Relacja biograficzna Doroty Simonides profesor nauk humanistycznych, folklorystki, posłanki na Sejm PRL VIII kadencji oraz senator w latach 1990–2005, odznaczonej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Bronisława Komorowskiego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za wkład w pojednanie polsko-niemieckie.

Simonides Dorota

Grażyna Pytlak- relacja

Grażyna Pytlak, działaczka opozycyjna od 1976 r., członek NSZZ "Solidarność" od września 1980 r. Opisuje w relacji środowisko demokratyczne w Gorzowie Wlk. zajmujące się m.in. produkcją czasopism drugoobiegowych (Solidarność Gorzowska, Feniks, Echo). W dalszej części wspomina swój udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność". Dodatkowo opisuje reakcje społeczeństwa na wybór kard. Karola Wojtyły na papieża, zamach na Jana Pawła II oraz na śmierć prymasa Stefana Wyszyńskiego.   Zakres chronologiczny: 1968-1990   Miejsca wydarzeń: Gorzów Wlk. (woj. lubuskie,), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Gdańsk (woj. pomorskie), Puławy (woj. lubelskie), Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie), Bolemin (woj. lubuskie)

Pytlak Grażyna

Dawid Ringel - relacja

Relacja polskiego Żyda dot. jego losów podczas II wojny światowej, osiedlenia się, życia i pracy w powojennym Wrocławiu oraz funkcjonowania wrocławskiej społeczności żydowskiej.   Zakres chronologiczny: 1941-2010.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bytom (woj. śląskie), Kielce (woj. świętokrzyskie)

Ringel Dawid

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy dzieciństwa (działalności w AK, tajnych kompletów), założenia NSZZ "Solidarność" na Politechnice Wrocławskiej ,wyborów czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 roku, związanych z nimi nastrojami społecznymi, wizyt Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy w parafii przy Alei Pracy, francuskiej pomocy materialnej i uroczystości ku czci Jerzego Popiełuszki we Francji, losów Władysława Ossowskiego, kongresu eucharystycznego w 1997 roku.

Biegańska Cecylia

Stanisław Michnowski - relacja

Stanisław Michnowski, geofizyka i członek Sodalicji Mariańskiej, opisuje życie ojca pod zaborem rosyjskim, opowiada o dziadku, powstańcu styczniowym, oraz o mentalności pokolenia swoich rodziców, życie w okresie XX-lecia międzywojennego, rozwój przemysłu i politykę II Rzeczpospolitej, wybuch II Wojny Światowej i swój udział w walkach jesienią 1939 roku w jednostce pułk. Hanki-Kuleszy, działania w konspiracji na terenie Skarżyska, pod dowództwem gwardiana klasztoru oo. Franciszkanów, o. Teodora Filipa, działalność w Kedywie, ucieczkę do Warszawy, Powstanie Warszawskie i ucieczkę przed Armią Czerwoną do Skarżyska, powrót na studia, pracę redaktora pisma „Politechnika”, trudności ze znalezieniem pracy z powodu działalności w Kedywie, opisuje też lata pracy zawodowej jako kierujący zespołem ds. badania elektryczności atmosfery.   Zakres chronologiczny: 1910-1970   Miejsca wydarzeń: Skarżysko-Kamienna (woj. świętokrzyskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Świecie (kujawsko-pomorskie), Paryż (Francja), Londyn (Wielka Brytania), Berlin (Niemcy), Lwów (Ukraina), Gdańsk (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Kamionka Strumiłowa (Ukraina), Kielce (woj. świętokrzyskie), Kock (woj. lubelskie), Łuck (Ukraina), Wilno (Litwa), Tokio (Japonia), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie)

Michnowski Stanisław

Stanisław Grochociński - relacja

Relacja wieloletniego działacza turystycznego i prezesa Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich dot. turystyki w powiecie ząbkowickim.   Zakres chronologiczny: 1952-2011.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Ząbkowice Śląskie (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Jedlina Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Dzierzoniów (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Bardo (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Polanica Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Złoty Stok (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Srebrna Góra (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Byczeń (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Harrachov (Czechy)

Grochociński Stanisław

Relacja Jadwigi Launer

Relacja Jadwigi Launer emerytowanej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich. Relacja dotyczy rodzinnych stron, nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlasce oraz w Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, podjęcia studiów na kierunku historia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, pracy w zawodzie nauczyciela.

Launer Jadwiga