Drukuj podgląd Close

Pokazano 1291 rekordów

Opis archiwalny
Dokument With digital objects
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:
Biuletyn Informacyjny Unii Wolności
Biuletyn Informacyjny Unii Wolności
Świadectwo dojrzałości
Świadectwo dojrzałości
Świadectwo narodzin i chrztu
Świadectwo narodzin i chrztu
Świadectwo zgonu
Świadectwo zgonu
Odpis Testimonium Baptismi
Odpis Testimonium Baptismi
Przemijania tęskne wspomnienia
Przemijania tęskne wspomnienia
Cykl: Dokumenty ze zbiorów Wojciecha Plebańskiego - Zaświadczenie = удостоверение
Cykl: Dokumenty ze zbiorów Wojciecha Plebańskiego - Zaświadczenie = удостоверение
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Geneza Orędzia Milenijnego
Geneza Orędzia Milenijnego
Zakładka
Zakładka
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich
Zaproszenie na posiedzenie Komisji do spraw świeckich
Świadectwo Szkoły Powszechnej
Świadectwo Szkoły Powszechnej
Projekt Deklaracji Programowej ROAD
Projekt Deklaracji Programowej ROAD
Fotografia
Fotografia
List
List
Akt zgonu
Akt zgonu
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie na prawo ewakuacji do Polski
Zaświadczenie na prawo ewakuacji do Polski
Pismo od Związku Młodzieży Polskiej
Pismo od Związku Młodzieży Polskiej
Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX
Pismo do Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX
Mianowanie
Mianowanie
Świadectwo ślubu
Świadectwo ślubu
Życiorys
Życiorys
Dyplom lekarza
Dyplom lekarza
Relacja Józefa Sługockiego
Relacja Józefa Sługockiego
Dyplom uznania
Dyplom uznania
Zaproszenie
Zaproszenie
Uwolnić więźniów politycznych
Uwolnić więźniów politycznych
Ograniczenie swobody poruszania się we Wrocławiu
Ograniczenie swobody poruszania się we Wrocławiu
Potwierdzenie urodzenia
Potwierdzenie urodzenia
Wiadomości ROAD - nr 3
Wiadomości ROAD - nr 3
Przypomnienie o zebraniu kół dzielnicowych
Przypomnienie o zebraniu kół dzielnicowych
Wiadomości Unii Demokratycznej - biuletyn informacyjny - nr 3
Wiadomości Unii Demokratycznej - biuletyn informacyjny - nr 3
Świadectwo szkolne
Świadectwo szkolne
Poświadczenie o odbyciu kursu ogrodniczego
Poświadczenie o odbyciu kursu ogrodniczego
Pismo w sprawie wydania uchwały
Pismo w sprawie wydania uchwały
Delegacja do kopalni soli w Wieliczce
Delegacja do kopalni soli w Wieliczce
List od Tadeusza Hrycakiewicza
List od Tadeusza Hrycakiewicza
Zaświadczenie dla Franciszka Stopki
Zaświadczenie dla Franciszka Stopki
Relacja Zofii Czarneckiej
Relacja Zofii Czarneckiej
Transkrypcja zapisów pamiętnika
Transkrypcja zapisów pamiętnika
Pismo z redakcji "Studiów Śląskich
Pismo z redakcji "Studiów Śląskich
Pismo z Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
Pismo z Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
Status Ecclesiae in Lettonia in die 1.XI.1961
Status Ecclesiae in Lettonia in die 1.XI.1961
Poświadczenie obywatelstwa
Poświadczenie obywatelstwa
Fotografia
Fotografia
Angaż
Angaż
Świadectwo szkolne
Świadectwo szkolne
Poświadczenie
Poświadczenie
Zaświadczenie
Zaświadczenie
Poczta obozowa [obóz internowania w Nowym Łupkowie]
Poczta obozowa [obóz internowania w Nowym Łupkowie]
List
List
Tymczasowe zaświadczenie
Tymczasowe zaświadczenie
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Zaświadczenie Tymczasowego Zarządu Samorządowego we Lwowie
Zaświadczenie Tymczasowego Zarządu Samorządowego we Lwowie
Sprawozdanie z działalności Komisji Koordynacyjnej
Sprawozdanie z działalności Komisji Koordynacyjnej
Unia Demokratyczna we Wrocławiu - nr 15
Unia Demokratyczna we Wrocławiu - nr 15
Nominacja oficerska
Nominacja oficerska
Terminarz szkoleń ideologicznych
Terminarz szkoleń ideologicznych
Biuletyn Informacyjny Unii Wolności - nr 10 (45)
Biuletyn Informacyjny Unii Wolności - nr 10 (45)
Potwierdzenie zajętości jako komisarz targowy dla Stanisława Napiórkowskiego
Potwierdzenie zajętości jako komisarz targowy dla Stanisława Napiórkowskiego
List pochwalny
List pochwalny
Wyciąg z dokumentów [odpis]
Wyciąg z dokumentów [odpis]
Wszystkie wrony na plac Czerwony
Wszystkie wrony na plac Czerwony
Pismo służbowe do Adama Galosa
Pismo służbowe do Adama Galosa
Fotografia
Fotografia
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Federacji Związków Zawodowych Górników
Pismo z Federacji Związków Zawodowych Górników
Fotografia
Fotografia
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Fotografia
Fotografia
List od Andrzeja Brożka
List od Andrzeja Brożka
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Zaproszenie na posiedzenie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Kartka z życzeniami Wielkanocnymi
Fotografia
Fotografia
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Fotografia
Fotografia
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo dotyczące działalności Komisji do Spraw Świeckich Synodu Archidiecezji Wrocławskiej
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Fotografia
Fotografia
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Ponowienie rezygnacji ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Fotografia
Pismo z Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego
Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy]
Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy]
List
List
Odpowiedź banku do Sabiny Przybylskiej
Odpowiedź banku do Sabiny Przybylskiej
List pochwalny
List pochwalny
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Zawiadomienie o szkoleniu ideologicznym
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Projekt pisma do Ministerstwa DDR
Mianowanie na nauczycielkę 6 letniej szkoły powszechnej
Mianowanie na nauczycielkę 6 letniej szkoły powszechnej
Wyniki 1 do 100 z 1291