Pokazano 1291 rekordów

Opis archiwalny
Dokument With digital objects
Zaawansowane opcje wyszukiwania
Drukuj podgląd Hierarchy Zobacz:

Biuletyn Informacyjny Unii Wolności

Notatki i sprawozdania z działalności Unii Wolności we Wrocławiu. Wyniki wyborów samorządowych w 1994 r. we Wrocławiu. Dyskusja nad Konkordatem między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Unia Wolności

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości Antoniego Skibińskiego wydane 17 maja 1938 r. uzyskane w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Środzie.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego

Świadectwo zgonu

Świadectwo zgonu Ludwika Dudzińskiego z dnia 14.01.1851 r. wystawione przez dziekana dekanatu Stryj - Jana Nepomucena Jaworskiego.

Jan Nepomucen Jaworski

Odpis Testimonium Baptismi

Świadectwo chrztu Jana Fertscha, ur. 05.07.1895 r., syn Jana, podpisane przez ówczesnego proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaczyka [obecnie wieś w Rumunii, w okręgu Suczawa], ks. Maurycego Kolankiewicza [proboszcz w parafii Kaczyka w l. 1885-1902].

Maurycy Kolankiewicz

Cykl: Dokumenty ze zbiorów Wojciecha Plebańskiego - Zaświadczenie = удостоверение

Zaświadczenie wydane w j. polskim i j. rosyjskim przez Zarząd Gminy w Gnichowicach pow. Wrocławskiego potwierdzające, że Piotr Plebański jest sołtysem wsi Bettlern dziś. Bielany, Gnichowice 03.09.1945. Dokument opatrzony okrągłą pieczęcią Pełnomocnika Rządu RP na Obwód XIX Dolnego Śląska oraz odręcznym podpisem Komisarza Rządowego Rejonu Gnichowice, kpt. L. Syski; oryginalna pisownia nazwy miejscowości: Gnichowice.

Zarząd Gminy w Gniechowicach

Zaświadczenie

Zaświadczenie dot. repatriacji członków rodziny wydane Jadwidze Zaborek przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, 1.04.1996.

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką

Geneza Orędzia Milenijnego

Wycinek prasowy z: "Gazeta Niedzielna" nr 19, 8 maja 1966 r. zawierający kazanie abp Bolesława Kominka wygłoszone w katedrze wrocławskiej dnia 6 lutego 1966 r.

Kominek Bolesław

Fotografia

Fotografia Oskara Groschke z macochą matki Antoniego Skibińskiego wykonane we Frankfurcie nad Odrą. Zdjęcie wykonano przed pierwszą wojną światową.

Photograph Atelier Victoria

List

List Elisabeth Skibiński ( z domu Groeschke) do syna Antoniego Skibińskiego i jego żony Walerii.

Skibinski Elisabeth

Akt zgonu

Wyciąg z ksiąg metrykalnych zgonów kościoła parafialnego w Starym Sączu.

Zaświadczenie

Pismo potwierdzające, że Jan Kaniowski jest zatrudniony w Wojewódzkiej Dyrekcji Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu.

Wojewódzka Dyrekcja Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu

Mianowanie

Mianowanie Antoniego Skibińskiego na stanowisko lustratora spółdzielni powszechnych.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej

Świadectwo ślubu

Świadectwo ślubu Antoniego Skibińskiego i Walerii Zawadzkiej zawartego 22 września 1945 r.

Urząd Stanu Cywilnego w Wels

Dyplom lekarza

Dyplom ukończenia studiów lekarskich na nazwisko Kazimiery Przybylskiej w Akademii Medycznej w Krakowie.

Akademia Medyczna w Krakowie

Dyplom uznania

Dyplom dla inż. Wiktora Tyszki z wyrazami podziękowania i uznania za zasługi przy odbudowie Kolejnictwa Polskiego na Dolnym Śląsku wydany przez Ministerstwo Komunikacji i Polskie Koleje Państwowe z okazji pierwszej rocznicy powstania Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu, Wrocław-Warszawa 02.06.1946 opatrzony pieczęcią okragłą Ministerstwa Komunikacji oraz odręcznymi podpisami Ministra Komunikcji i Dyrektora Kolei Państwowych we Wrocławiu.

Minsterstwo Komunikacji, Polskie Koleje Państwowe

Zaproszenie

Zaproszenie na występ zespołu NO-TO-CO w ramach 1-Majowego Spotkania Młodych Przodowników Pracy organizowanego dnia 28.04.1971 we Wrocławiu przez Związek Młodzieży Socjalistycznej we Wrocławiu.

Związek Młodzieży Socjalistycznej

Potwierdzenie urodzenia

Potwierdzenie urodzenia Juliana Fertscha, syna Jana i Marii z d. Stupnicka, wydane przez Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

Kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie

Wiadomości ROAD - nr 3

Przemówienie Tadeusza Mazowieckiego w Krakowie (14.10.1990 r.) i Poznaniu (19.10.1990 r.). Dyskusja nad możliwością wyboru Tadeusza Mazowieckiego na prezydenta RP. Informacje z prasy zagranicznej na temat kampanii prezydenckiej RP. Założenia programu wyborczego ROAD.

Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna

Wiadomości Unii Demokratycznej - biuletyn informacyjny - nr 3

Fragmenty wypowiedzi Tadeusza Mazowieckiego podczas wizyty w Krakowie, Katowicach i Częstochowie w dniach 2-3 lutego 1991 r. Uchwała Komitetu Założycielskiego Unii Demokratycznej. Sprawozdanie z posiedzenia Krajowego Komitetu Założycielskiego Unii Demokratycznej.

Unia Demokratyczna

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne ukończenia pierwszego półrocza roku szkolnego 1930/1931 przez Zbigniewa Przybylskiego w siedmioletniej Publicznej Szkole Powszechnej im. Św. Zofii we Lwowie.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Zofii we Lwowie

Poświadczenie o odbyciu kursu ogrodniczego

Poświadczenie dla Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej, nauczycielki szkoły powszechnej w Uhrynowie o odbyciu kursu ogrodniczego w Towarzystwie Gospodarskim Wschodniej Małopolski.

Komitet Towarzystwa Gospodarskiego Wschodniej Małopolski

Zaświadczenie dla Franciszka Stopki

Zaświadczenie wydane przez Prezesa Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (sygnatura akt: 83/92), w sprawie wyroku Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie Delegatura we Wrocławiu wobec Franciszka Stopki, skazanego za przestępstwo z art. 22 dekretu z dnia 13-06-1946 r. na 12 miesięcy obozu pracy (sygnatura akt: 6/53 z dnia 11 maja 1953 r.)

Sąd Wojewódzki we Wrocławiu

Relacja Zofii Czarneckiej

Kserokopia pisma w j. niemieckim wystosowanego przez Międzynarodową Służbę Poszukiwań (International Tracing Service) do Zofii Czarneckiej w odpowiedzi na jej wniosek dot. poszukiwania dokumentów potwierdzających wywózkę na roboty przymusowe

Status Ecclesiae in Lettonia in die 1.XI.1961

Dokument opisujący stan Kościoła na Łotwie na dzień 1.11.1961 r. W piśmie wyszczególniono pozycję Seminarium Duchownego, kościołów w Rydze oraz ogólnej sytuacji Kościoła Katolickiego w byłej bałtyckiej republice radzieckiej w ramach ZSRR.

kościół katolicki

Angaż

Angaż Antoniego Skibińskiego na stanowisko głównego księgowego w Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Myśliborzu.

Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Myśliborzu

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej w pierwszym półroczu roku szkolnego 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Poświadczenie

Dokument potwierdzający, że inżynier Jan Fertsch pracował w Zakładach Górniczych "Silesia" we wsi Dziedzice [obecnie Czechowice-Dziedzice] w okresie od 01.06.1926 r do 30.09.1928 r.

Zakłady Górnicze "Silesia" Sp. Akcyjna

Zaświadczenie

Zaświadczenie o wyborze Konrada Margolta na radnego Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. wydane przez Osiedlową Komisje Wyborczą nr 22 we Wrocławiu, Wrocław 28.02.2001.

Osiedlowa Komisja Wyborcza nr 22 Wrocław

List

List od generała dr Franciszka Skibińskiego do Aleksandry Skibińskiej.

Skibiński Franciszek

Umowa o pracę

Umowa o pracę między dyrekcją Przychodni nr 3 we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21, a Kazimierą Przybylską z 10 października 1972r.

Przychodnia nr 3 we Wrocławiu

Unia Demokratyczna we Wrocławiu - nr 15

Notatki i sprawozdania z działalności Unii Demokratycznej w regionie wrocławskim. Opis frakcji w Unii Demokratycznej c.d. Sprawozdanie ze spotkania Kół Regionalnych Unii Demokratycznej z województw wałbrzyskiego i legnickiego.

Unia Demokratyczna

Nominacja oficerska

Nominacja oficerska dla Bożeny Pawłowskiej (z d. Grabowskiej) uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierz AK wydana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy Wrocław, Wrocław 16.04.2008.

Wojewódzki Sztab Wojskowy Wrocław

Biuletyn Informacyjny Unii Wolności - nr 10 (45)

Informacje krajowe i lokalne dotyczące działalności Unii Wolności. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Regionalnej UW, która odbyła się 19.06.1995 r. - do kampanii prezydenckiej przystąpił Jacek Kuroń. Rozmowa z Grzegorzem Stryjeńskim - szefem sztabu wyborczego Jacka Kuronia.

Unia Wolności

List pochwalny

List pochwalny wystosowany przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód" do Teodora Niedziewicza  z wyrazami uznania z okazji zajęcia I. miejsca we współzawodnictwie przy budowie Politechniki Wrocławskiej w kategorii najlepsza brygada kamieniarska, 1953-1954. We wcześniejszych dokumentach mowa o kamieniarzu Teofilu Niedziewiczu - być może zmienił imię na Teodor.

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód"

Wyciąg z dokumentów [odpis]

Odpis wyciągu z dokumentów dot. pobytu Władysława Jesionki w niewoli niemieckiej sporządzonego przez Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwoneg Krzyża wystawiony przez Państwowe Biuro Notarialne w Świdnicy, Świdnica 23.02.1977.

Państwowe Biuro Notarialne w Świdnicy

Pismo służbowe do Adama Galosa

Pismo do Kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej XX w. z prośbą o wypełnienie "listy problemów" przedstawionej przez Dziekana Wydziału - prof. W. Kortę.

Pater Mieczysław

Fotografia

Fotografia z wycieczki do Wrocławia, Hala Stulecia. W drzwiach autobusu Waleria Skibińska.

Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego

Pismo rektora Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr Henryka Ratajczaka z informacją, że z dniem 1 października 1982 r. stosunek pracy przekształca się na czas określony na okres pięciu lat.

Uniwersytet Wrocławski

Fotografia

Fotografia z wycieczki do Wrocławia, Pergola. Trzecia od prawej Waleria Skibińska.

Fotografia

Fotografia z wycieczki do Wilczego Szańca. W dolnym rzędzie pierwsza od lewej Waleria Skibińska W środkowym rzędzie czarty od prawej Antoni Skibiński.

Fotografia

Fotografia z wycieczki do Wilczego Szańca k. Kętrzyna. W dolnym rzędzie pierwsza od lewej Waleria Skibińska. W środkowym rzędzie pierwszy od lewej stoi Antoni Skibiński.

Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego

Pismo rektora Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr Jana Mozrzymasa z informacją o powołaniu Zofii Maresz na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika Zakładu Historii Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki.

Uniwersytet Wrocławski

Fotografia

Fotografia przedstawia Walerię i Antoniego Skibińskich na wczasach w Zakopanym.

Fotografia

Fotografia z ostatniej wspólnej wigilii rodziny Skibińskich w Koszalinie. Na zdjęciu od lewej stoi Antoni Skibiński, pośrodku Waleria Skibińska, siedzi Roman Skibiński i pierwsza od lewej żona Romana Bożena. Eugenia Zawadzka po prawej z psem Barusiem.

Fotografia

Fotografia z wycieczki do Ciechocinka. Trzecia od prawej stoi Waleria Skibińska, tuż za nią Antoni Skibiński.

Pismo z Uniwersytetu Wrocławskiego

Pismo rektora Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr Jana Mozrzymasa z podziękowaniem dla Zofii Maresz za wkład naukowo-dydaktyczny i wychowawczy w pracy.

Uniwersytet Wrocławski

Fotografia

Fotografia z wycieczki do Torunia, przed domem Mikołaja Kopernika W górnym rzędzie pierwsza od prawej Waleria Skibińska , za nią Antoni Skibiński.

Fotografia

Fotografia z wycieczki do Torunia. Pod spichlerzem. Drugi od lewej stoi Antoni Skibiński. Jedenasta od lewej Waleria Skibińska.

Umowa dodatkowa [dot. warunków pracy]

Umowa dodatkowa dot. warunków pracy Leona Staweckiego przy robotach melioracyjnych na Kanale Królowej Bony we wsi Lachaczyce, pow. kobryński, Urząd Wojewódzki Poleski, Brześć n. B., 11.10.1936 r.

Urząd Wojewódzki Poleski

List

List siostry stryjecznej Henryki Skibińskiej do rodziny Skibińskich w Koszalinie.

List pochwalny

List pochwalny wystosowany przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód" do Teodora Niedziewicza z wyrazami uznania z okazji zajęcia I. miejsca we współzawodnictwie przy budowie Politechniki Wrocławskiej w kategorii najlepszy kamieniarz, 1953-1954. We wcześniejszych dokumentach mowa o kamieniarzu Teofilu Niedziewiczu - być może zmienił imię na Teodor.

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego "Zachód"

Projekt pisma do Ministerstwa DDR

Projekt pisma autorstwa Mieczysława Patera skierowanego do Ministerrat der Deutschen Demokratichen Republik, Ministerium des Inners Staatliche Archivverwaltung Abteilung Auswertung w Poczdamie.

Pater Mieczysław

Wyniki 1 do 100 z 1291