Showing 1883 results

Archival description
Gardziejewski Tomasz
Advanced search options
Print preview Hierarchy View:

1823 results with digital objects Show results with digital objects

Kolekcja Tomasza Gardziejewskiego

Kolekcja Tomasza Gardziejewskiego licząca 28 tysięcy fotografii to jedna z największych Kolekcji w archiwum Ośrodka "Pamięć i Przyszłość". Fotografie przedstawiają wydarzenia i wyjazdy związane z Operą Wrocławską, budową i produkcją w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar”, Powodzią Tysiąclecia, życiem codziennym Dolnego Śląska a także wyjazdami i wydarzeniami z życia prywatnego autora.

Gardziejewski Tomasz

Żagań - mury miejskie

N/z mury miejskie Żagania, dom przy ul. Ratuszowej 4a i wieża kościoła Wniebowzięcia NMP.

Gardziejewski Tomasz

Żagań - most Żaganny

N/z bulwar Szarych Szeregów, figura księcia Barnima I i most Żaganny na rzece Bóbr.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z uroczyste otwarcie nowego boiska Polaru - w jasnej koszuli dyrektor zakładu Karol Popiel.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z kobieta z dzieckiem w wózku w sąsiedztwie boiska Polaru.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z grupa ludzi i rozbity namiot na zewnątrz ogrodzenia boiska Polaru.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z nowe boisko Polaru - w związku z uroczystym otwarciem przygotowane medale pamiątkowe i wazon.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z otwarcie nowego boiska Polaru - dyrektor zakładu Karol Popiel przecina wstęgę.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z uroczyste otwarcie nowego boiska Polaru - wręczenie kwiatów dyrektorowi zakładu Karolowi Popielowi.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z uroczyste otwarcie nowego boiska Polaru - w grupie osób dyrektor zakładu Karol Popiel (w jasnej koszuli).

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z brama boiska Polaru i namioty rozbite w zagajniku na zewnątrz.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z nowe boisko Polaru i plakietka klubu sportowego Polar.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z uroczyste otwarcie nowego boiska Polaru - dyrektor zakładu Karol Popiel przemawia przez mikrofon.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z improwizowane urządzenie do malowania linii na murawie boiska.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z grupa osób z banerami na trybunie nowego boiska Polaru.

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z przygotowana do przecięcia wstęga na bramie nowego boiska Polaru i grupa osób, wśród nich dyrektor zakładów Polar Karol Popiel (w jasnej koszuli).

Gardziejewski Tomasz

Nowe boisko Polaru

N/z uroczyste otwarcie nowego boiska Polaru - dyrektor zakładu Karol Popiel (w jasnej koszuli) udziela wywiadu.

Gardziejewski Tomasz

Results 1 to 100 of 1883