Halecki Oskar

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Halecki Oskar

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

26 maja 1891 - 17 września 1973

Historia

Halecki Oskar, historyk mediawista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, działacz emigracyjny, członek Koła Krakowskiego Towarzystwa Historycznego, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Kolany Olga, 2020-10-06

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie