Eugeniusz Geppert

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Eugeniusz Geppert

Równoważna forma(y) nazwy

  • Geppert Eugeniusz
  • Geppert

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1890 - 1979

Historia

Urodzony w 1890 r. we Lwowie, zmarł we Wrocławiu w 1979 r. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Stanisława Dębickiego. Członek grup artystycznych "Zwornik" i "Nowa Generacja". Członek redakcji "Głosu Plastyków" i wiceprezes i przedstawiciel Polski w "Confederation Internationale des Associations Plastiques".

Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. 1962 - współzałożyciel ugrupowania plastyków tzw. "Szkoły Wrocławskiej".

Miejsca

Lwów, Kraków, Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: J. Urban 26/03/21

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Eugeniusz Geppert, https://sztuka.agraart.pl/autor/licytacje/82/eugeniusz-geppert ; [dostęp on-line 26/03/21]

Uwagi o stanie