Beck Józef

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Beck Józef

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

4 października 1894 -. 5 czerwca 1944

Historia

Członek POW, w latach 1914–1917 żołnierz Legionów Polskich (1914-1917), adiutant Józefa Piłsudskiego, attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli (1922–1923), oficer Sztabu Generalnego i szef wydziału Oddziału IIIa Biura Ścisłej Rady Wojennej (od 1925), szef gabinetu ministra spraw wojskowych (1926-1930), wiceminister spraw zagranicznych (1930-1932), minister spraw zagranicznych (od 1932).

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

Minister spraw zagranicznych

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Kolany Olga, 2020-10-19

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie