Pokazano 21517 rekordów

Hasło wzorcowe

Jancarz Edward

 • 1946-1992

ur. 20-08-1946 r. w Gorzowie Wielkopolskim, zm. 11-01-1992 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Polski żużlowiec, wielokrotny reprezentant Polski, związany sportowo z klubem Stal Gorzów.

Daleczko Tadeusz

 • Osoba

Tadeusz Daleczko, urodzony we Wrocławiu, absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej oraz Politechniki Wrocławskiej (kierunek informatyka). Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów i Zakładach Elektronicznych ELWRO. W 1981r. za pomocą aparatu fotograficznego udokumentował wiele faktów i wydarzeń dziejących się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z tego okresu pochodzi najwięcej zdjęć.

Gardziejewski Tomasz

 • Osoba
 • 1953-2021

ur. 31.01.1953 r. we Wrocławiu, zm. 15.11.2021 r. we Wrocławiu. Od czasów szkoły podstawowej był fotografem amatorem. Od drugiej połowy lat 70. XX wieku pracował dorywczo jako fotograf zakładowy w Zakładach Zmechanizowanych Sprzętu Domowego "Polar" Od lat 70. XX wieku pracował w Operze Wrocławskiej, gdzie był wiolonczelistą. Z własnej inicjatywy dokumentował fotograficznie życie wrocławskiej Opery.

Gliwińska Teresa

 • Osoba
 • 1924-2018

urodzona 19 września 1924 r. w Kiwaczynie gm. Szereszów pow. Prużany w województwie poleskim. W okresie od czerwca do lipca 1941 r. wywieziona do Kraju Narymskiego. Od września do listopada 1943 r. zatrudniona jako robotnica w fabryce samochodów w Nowosybirsku. Dnia 5 listopada 1943 wstąpiła do nowo organizowanego na terenie ZSRR Wojska Polskiego i skierowana do służby w I Samodzielnym Batalionie Kobiecym na stanowisku fizylierki. Od listopada 1944 r. do kwietnia 1945 r. słuchaczka kursu specjalnego w Celestynowie. W latach 1945-1946 pracownik oddziału informacji- tłumacz. W latach 1946- 1947 w oddziale Wojsk Ochrony Pogranicza- sekretarka. Od 1947 r. do 1963 r. pozostawała bez pracy. Od 1963 r. starszy referent w Dolnośląskim Biurze Projektów Górniczych we Wrocławiu. W 1978 r. za zasługi dla obronności kraju awansowana na stanowisko porucznika.

Gliwiński Czesław

 • Osoba
 • 1920-1985

urodzony 14 marca 1920 r. w Humaniu. Absolwent Średniej Szkoły Teletechnicznej w Warszawie. Do 1945 r. pracował w różnych zawodach m.in. jako teletechnik i monter sieci radiowej. Od października 1943 r. do lipca 1944 r. służył w Armii Krajowej (ps. „Mirek” ) w 27. Dywizji pod dowództwem majora Tadeusza Sztumberk- Rychtera, ps. „ Żegota”. Posiadał wówczas stopień kaprala. Służbę w komunistycznym Wojsku Polskim podjął 16 stycznia 1945 r. Słuchacz Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 w Krakowie, następnie w Inowrocławiu. Od października 1945 r. do lutego 1950 r. w Wojskach Ochrony Pogranicza. Za zatajenie przynależności do AK rozkazem z dnia 25 maja 1951 r. zdegradowany do stopnia starszego sierżanta i przeniesiony do rezerwy.

Karczma pod Kasztanami

 • Corporate body
 • XIX wiek do 1997 roku

Budynek powstał pod koniec XIX wieku. W czasach niemieckich restauracja nazywała się "Zum Wiesenthal". Po wojnie lokal nosił różne nazwy, m. in. Sielanka. Działał tam również ogródek piwny. Budynek został wyburzony w maju 1997 roku. Na jego miejscu powstała pętla tramwajowa

Gierek Edward

 • Polska
 • Osoba
 • 6 stycznia 1913 - 29 lipca 2001

Gierek Edward, I sekretarz KC PZPR (1970-80), poseł na Sejm PRL, członek Rady Państwa (1976–1980), członek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1971-1981).

Kliszko Zenon

 • Osoba
 • ur. 08-12-1908 r. w Łodzi zm. 04-09-1989 r. w Warszawie

poseł do KRN, poseł do Sejmu PRL, członek KC PZPR

Cyrankiewicz Józef

 • Polska
 • Osoba
 • 23 kwietnia 1911 - 20 stycznia 1989

Cyrankiewicz Józef, premier Polski (1947–1952 i 1954–1970), członek Biura Politycznego KC PZPR (1948–1971), przewodniczący Rady Państwa (1970–1972)

Gomułka Władysław

 • Polska
 • Osoba
 • 6 lutego 1905 - 1 września 1982

I sekretarz KC PPR (1943–1948), I sekretarz KC PZPR (1956–1970), minister ziem odzyskanych (1945-1949), I wiceprezes Rady Ministrów (1945-1949), Członek Rady Państwa (1957-1971)

PRL

Wyniki 1 do 100 z 21517