Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków.

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Corporate body

Autoryzowana forma nazwy

Rówieśnicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków.

Równoważna forma(y) nazwy

  • 100 100-latków na 100-lecie Niepodległości
  • Rówieśnicy Niepodległej

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

  • 100 100-latków na 100-lecie Niepodległości

Inne formy nazwy

  • Rówieśnicy Niepodległej Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków
  • 100 100-latków na 100-lecie Niepodległości

Identifiers for corporate bodies

ISBN: 978-83-956232-2-6

Blok opisu

Daty istnienia

2020

Historia

Publikacja „Rówieśnicy Niepodległej” powstała w ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Miejsca

Wrocław

Status prawny

Projekt „100 100-latków na 100-lecie”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

Funkcje, dziedziny i działalność

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” od początku swojej działalności wykorzystuje metodę historii mówionej, jest ona elementem tożsamości instytucji. To właśnie relacje świadków historii były pierwszymi materiałami zdeponowanymi w naszych zbiorach. Dziś prowadzone przez nas Archiwum Historii Mówionej liczy ponad 1000 rekordów, będących nieocenionym źródłem do poznania najnowszej historii Polski, a zwłaszcza Dolnego Śląska i Wrocławia. Wiele z tych wywiadów powstało dzięki różnorodnym projektom, w których uczestniczyli nasi pracownicy czy wolontariusze, realizując podstawową misję Ośrodka. Efektem ich pracy są nie tylko opracowane relacje, przydatne dla badaczy, ale również liczne elementy wystawy głównej w prowadzonym przez naszą instytucję Centrum Historii Zajezdnia. Relacje świadków są również wykorzystywane w wielu publikacjach z „Wrocławskim Rocznikiem Historii Mówionej” na czele.

Oral history umożliwia nam poznanie historii najnowszej, jest oknem na trudny XX wiek, przez które spoglądamy wraz ze świadkami historii. W niniejszej książce dzieje się to w sposób szczególny. Każda bowiem relacja stulatka to opowieść o wieku niepodległości Polski. To w ich osobistych historiach zawarte są opowieści zarówno o „codzienności zwykłych ludzi”, jak i o wielkich wydarzeniach na stałe zapisanych w dziejach politycznych naszego kraju. Uchwyciliśmy je niejednokrotnie w ostatnim momencie. Z pewnością wszyscy Czytelnicy tej książki docenią wysiłek dokumentacyjny, a także wyjątkowość przekazu świadków historii.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”, przyczyniając się do spojrzenia na ostatnie stulecie oczami Rówieśników Niepodległej.

autoryzacje/źródła wzorców

Sprawozdanie końcowe z realizacji wieloletniego programu rządowego "Niepodległa" za lata 2017-2022, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2023, Cz. IV, 1. Priorytet 1, Tabela 15, nr proj. 20.

Struktury wewnętrzne/genealogia

Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Dział Badawczy, Centrum Dokumentacyjne

Kontekst ogólny

W 2022 roku zakończyła się realizacja Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”. W ciągu 6 lat prowadzenia działań programowych, skoncentrowanych wokół setnej rocznicy odzyskania niepodległości, świętowaliśmy nie tylko sam jubileusz powrotu Polski na mapy świata, ale także inne ważne rocznice poprzedzające lub będące konsekwencją wydarzeń z 11 listopada 1918 r., w tym rocznice Powstania Wielkopolskiego, wojny polskobolszewickiej i Bitwy Warszawskiej, Zaślubin Polski z morzem, plebiscytów i Powstań Śląskich, powrotu części ziem Górnego Śląska do Macierzy, plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu i wielu innych wydarzeń związanych z odbudową polskiej państwowości.

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

PL OPiP III-1-1

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie