Wrocławski Teatr Lalek

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Corporate body

Autoryzowana forma nazwy

Wrocławski Teatr Lalek

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1946 r. - obecnie

Historia

Powstały 18 października 1948 roku, pierwotnie pod nazwą "Teatr Lalki i Aktora" z inicjatywy Zenona i Elżbiety Kalinowiczów. Ówcześnie zespół miał swoją siedzibę przy ul. Rzeźniczej 12, następnie wielokrotnie zmieniał miejsca. Znaczny rozwój teatru rozpoczął się wraz z objęciem stanowiska dyrektora teatru przez Stanisława Stapfa w roku 1963, dzięki któremu teatr zyskał siedzibę w obecnym budynku przy pl. Teatralnym. Wtedy też zyskał nazwę "Wrocławski Teatr Lalek". Do roku 1993, Wrocławski Teatr Lalek dzielił neobarokowy budynek dawnej Resursy Kupieckiej z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, kiedy to prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski przekazał cały budynek Wrocławskiemu Teatrowi Lalek. Od 2012 roku, dyrektorem naczelnym teatru jest Janusz Jasiński, a stanowisko dyrektora artystycznego zajmuje Jakub Krofta.

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: Dominika Jurczak, 04.06.2021

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie