Wrocławski Klub Szermierczy "Kolejarz"

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Corporate body

Autoryzowana forma nazwy

Wrocławski Klub Szermierczy "Kolejarz"

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

założenie 1950 r. - istnieje współcześnie

Historia

W 1950 roku Kolejarski Klub Sportowy Odra za sprawą Eugeniusza Pussaka wzbogacił się o sekcję szermierczą. Od 18 lutego 1957 roku sekcja szermiercza funkcjonowała już jako osobny klub sportowy. Wśród najwybitniejszych członków należy wymienić: Marka Kuszewskiego (szablistę, medalistę olimpijskiego), Jerzego Wojciechowskiego (szpadzistę) czy A. Krajewskiego (olimpijczyka z Helsinek z 1952 r.).

Miejsca

Wrocław, ul. Krasińskiego 30 A

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

klub sportowy, szermierka

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Partial

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Jan Zagwojski, 2020-08-11

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Encyklopedia Wrocławia, pod red. Jana Harasimowicza, 2000, s. 367

Uwagi o stanie