Podseria 5 - Wizyta Marszałka Spychalskiego we Wrocławiu

Powitanie Marszałka Spychalskiego Powitanie Marszałka Spychalskiego Powitanie Marszałka Spychalskiego Powitanie Marszałka Spychalskiego Powitanie Marszałka Spychalskiego Powitanie Marszałka Spychalskiego Powitanie Marszałka Spychalskiego Autobus Berliet PH180 na wrocławskim Rynku Powitanie Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Uroczystość powitania Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Powitanie Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Powitanie Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Uroczystość powitania Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Uroczystość powitania Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Uroczystość powitania Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Uroczystość powitania Marszałka Spychalskiego w Ratuszu Uroczystość powitania Marszałka Spychalskiego przed Halą Ludową Uroczystość powitania Marszałka Spychalskiego przed Halą Ludową Marszałek Spychalski w Hali Ludowej Marszałek Spychalski w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Spotkanie z Marszałkiem Spychalskim w Hali Ludowej Zejście z trybuny honorowej Marian Spychalski na mównicy spotkanie kuluarowe spotkanie kuluarowe spotkanie kuluarowe spotkanie kuluarowe spotkanie kuluarowe spotkanie kuluarowe Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu Przechadzka Marszałka po Wrocławiu

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP V-4-1-5

Tytuł

Wizyta Marszałka Spychalskiego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1967-05-13 (Utworzenie)

Poziom opisu

Podseria

Rozmiar i nośnik

skany negatywów czarno-białych w formacie .tiff

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

(fotoreporter: 1964-1979)

Nazwa twórcy

(1967-2003)

Dzieje zespołu

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Fotoreportaż z wizyty Marszałka Mariana Spychalskiego we Wrocławiu. Marszałek został powitany na lotnisku w Strachowicach przez I sekretarza KW PZPR Władysława Piłatowskiego, sekretarzy KW PZPR, A. Banaszaka, L. Drożdża, J. Falenciaka i J. Palucha. Wśród witających był także B. Iwaszkiewicz - przewodniczący Prezydium RN miasta Wrocławia, przewodniczący WRN Z. Karst, dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego generał dywizji E. Molczyk i jego zastępca generał brygady W. Sawczuk. W pierwszej kolejności Marszałek Spychalski zwiedził lubiński kombinat miedzi, a następnie po powrocie do Wrocławia spotkał się z egzekutywą KW i Prezydiami WRN i RN miasta Wrocławia gdzie został przez gospodarza miasta B. Iwaszkiewicza udekorowany Odznaką Budowniczego Wrocławia i Zasłużonego dla Dolnego Śląska. Następnie udał się do siedziby dowództwa Śl. OW. Kolejnego dnia zwiedził miasto w towarzystwie L. Drożdża oraz głównego architekta miasta Z. Bodaka.

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

U:\Archiwum\V - Zbiory fotograficzne\4 - Kolekcja Stanisława Kokurewicza\1 - 1967\PL OPiP V-4-1-5 Wizyta Marszałka Spychalskiego we Wrocławiu

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Polska

Identyfikator instytucji

Język(i)

  • polski

Blok nabytków

Powiązane tematy

Powiązane osoby i organizacje

Powiązane gatunki

Powiązane miejsca