Witos Wincenty

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Witos Wincenty

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

21 stycznia 1874 - 31 października 1945

Historia

Od 1895 w Stronnictwie Ludowym, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego (1908–1914 ), poseł do austriackiej Rady Państwa (1911–1918), poseł na Sejm RP (od 1919), Prezydent Ministrów (24 lipca 1920 - 13 września 1921), Prezes Rady Ministrów (28 maja 1923 - 14 grudnia 1923, 10 maja 1926 - 14 maja 1926), Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” (1918-1931), Prezes Stronnictwa Ludowego (1935-1936, 1939), Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945)

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Kolany Olga, 2020-10-21

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie