Stanisław Srokowski

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Stanisław Srokowski

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1936 - dziś

Historia

Urodzony w Hlinczu pod Tarnopolem w 1936 r. pisarz, poeta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki, publicysta. W latach 1970-1981 dziennikarz tygodnika "Wiadomości", redaktor "Kultury Dolnośląskiej".
W trakcie stanu wojennego został wyrzucony z pracy. Doradca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, działacz "Solidarności Walczącej". 1990 - 1993 wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego .

Miejsca

Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: 26/03/21 J.Urban

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Biografia, [dostęp on-line 26/03/21] https://www.srokowski.art.pl/biografia.htm

Uwagi o stanie