Skibińska- Przybylska Aleksandra

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Autoryzowana forma nazwy

Skibińska- Przybylska Aleksandra

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

Historia

Aleksandra Skibińska- Przybylska urodziła się 8 listopada 1947r. w Myśliborzu. W 1957r. wraz z rodzicami przeniosła się do Koszalina. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, następnie Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie , filia w Koszalinie. W 1976r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Do 1971r. pracowała jako bibliotekarka, instruktor kulturalno- oświatowy, organizator widowni w Teatrze Bałtyckim w Koszalinie. Tam też poczyniła pierwsze kroki w dziennikarstwie współpracując z „Głosem Koszalińskim” i Polskim Radiem Koszalin. W 1971r. zamieszkała w Gnieźnie, gdzie rozpoczęła pracę w redakcji miesięcznika „ Przemiany”, w 1976r. przeniosła się do Bydgoszczy do tygodnika „ Fakty”, a w 1978r. do gdańskiego tygodnika „ Czas”, gdzie została publicystką. Pracowała także na pół etatu jako rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W 1977r. wyszła za mąż za Marka Przybylskiego , ówczesnego studenta Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, późniejszego Kapitana Żeglugi Wielkiej. Kapitan Marek Przybylski jest synem repatrianta ze Lwowa Zbigniewa Przybylskiego, osiadłego we Wrocławiu, absolwenta matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz mechaniki i budowy maszyn na Politechniki Krakowskiej. W 1982 r. tygodnik „Czas” został zamknięty a następnie zlikwidowany. Stało się to po dość brutalnej „ weryfikacji politycznej”, w czasie której próbowano zmusić dziennikarzy do pisania zgodnie z wolą partii. Ci którzy odmówili dostawali zakaz pracy w zawodzie. Aleksandra Skibińska nie zgodziła się na takie ograniczenia i straciła możliwość dalszej pracy. Następne 2 lata ubiegły na problemach z SB, która usiłowała zmusić ją do współpracy. Gdy to się nie udało, także Marek Przybylski zaczął mieć problemy z pracą, co w końcu zaowocowało odebraniem mu Książeczki Żeglarskiej, bez której nie wolno było nawet wejść do portu, a tym bardziej pracować. W tyj sytuacja Aleksandra i Marek Przybylscy zdecydowali się na wyjazd do RFN. W 1984r. Aleksandra Skibińska rozpoczęła współpracę z Radiem Wolna Europa, gdzie używała pseudonimu Joanna Topolska i ta współpraca trwała do 1989r. Współpracowała także z pismami polonijnymi, a w 1991r. podjęła pracę etatową w Gdańsku jako korespondent zagraniczny pism takich jak: „ Tygodnik Gdański”, „ Dziennik Bałtycki” i „ Wieczór Wybrzeża”. Od 1996r. do 2003r. współpracowała z tygodnikiem „ Polityka” i „ Magazynem Rzeczypospolitej”. W 199r. dostała wyróżnienie w ramach Polsko- Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy za tekst „ skok za Odrę” opublikowany w tygodniku „ Polityka”. Założycielka Towarzystwa Wagnerowskiego we Wrocławiu, pierwsza przewodnicząca, obecnie członek honorowy. Autorka książki wspomnieniowej „ Kapitanowa na Wielkiej Żegludze".

Miejsca

Myślibórz
Koszalin
Poznań
Gniezno
Gdynia
Gdańsk
Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

  • opracowanie: Paweł Wysocki, 2022-11-02

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

  • opracowanie własne Aleksandry Skibińskiej- Przybylskiej

Uwagi o stanie