Schmidt Jacek

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Schmidt Jacek

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

XX/XXI w.

Historia

Schmidt Jacek, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii naczyniowej, prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (2001-2003), pełni obowiązki krajowego konsultanta z zakresu chirurgii ogólne (od 1998), współautor podręcznika "Podstawy chirurgii – podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej", pod red. J. Szmidt i J. Kużdżał z 2003 roku.

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Kolany Olga, 2020-10-08

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie