Olga Tokarczuk

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Olga Tokarczuk

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1962 - dziś

Historia

Urodzona 29 stycznia 1962 r. w Sulechówku, polska pisarka laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2018 r.
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej Nike. Za powieść "Bieguni" otrzymała Nagrodę Bookera.
Książki Tokarczuk przetłumaczono na 40 języków w 2019 r. przyznano jej Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia.

Miejsca

Sulechów, Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Biografia, [dostęp on-line 16/04/21], https://tokarczuk.wydawnictwoliterackie.pl/#biografia

Uwagi o stanie