Mariusz Hermansdorfer

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Mariusz Hermansdorfer

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1940 - 2018

Historia

Historyk i krytyk sztuki. Od 1964 r. pracownik Muzeum Narodowego, w latach 1983 r. - 2013 Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Twórca jednej z największych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce.

Miejsca

Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: J. Urban [17/05/2021]

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2010, s. 279

Uwagi o stanie