Lidia Geringer de Oedenberg

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Lidia Geringer de Oedenberg

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

ur. 12-09-1957

Historia

Polityk, działaczka kulturalna. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
W latach 1995 - 2005 pełniła funkcję dyrektora generalnego międzynarodowego festiwalu Wratislavia Cantans.
W 2002 r. ubiegała się o stanowisko prezydenta Wrocławia uzyskując 36% poparcie.
W 2004 i 2014 roku zdobyła mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Miejsca

Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Opracowanie: J. Urban 18/05/2021

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie