Krucina Jan

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Krucina Jan

Równoważna forma(y) nazwy

  • ks. prof. dr hab. Jan Krucina

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

ur. 1928

Historia

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

duchowny katolicki, teolog, filozof; święcenia kapłańskie uzyskał 21 czerwca 1959 r., w latach 1959-1963 studiował filozofię praktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1965 r. uzyskał stopień doktora filozofii; w latach 1965-1979 był nauczycielem akademickim na KUL, a równocześnie podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, w latach 1968-1988 był prorektorem WSD we Wrocławiu, w latach 1988-1992 rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w 1972 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1993 r. uzyskał stopień profesora zwyczajnego.

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie