Kakowski Aleksander

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Kakowski Aleksander

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

5 lutego 1862 - 30 grudnia 1938

Historia

Kakowski Aleksander, arcybiskup metropolita warszawski (1913–1938), prymas Królestwa Polskiego (1925–1938), kardynał prezbiter (1919-38). Członek Rady Regencyjnej (1917–1918).

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Kolany Olga, 2020-10-13

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie