Iwaszkiewicz Bolesław

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Iwaszkiewicz Bolesław

Równoważna forma(y) nazwy

  • Bolesław Iwaszkiewicz
  • prof. Bolesław Iwaszkiewicz

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

ur. 1902-05-31 w Tepliku (okolice Kijowa, Ukraina), zm. 1983-09-12 w Obornikach Śląskich

Historia

Polski matematyk i polityk. W 1928 roku ukończył Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego. 1925-34 Pracował w katedrze mechaniki teoretycznej i katedrze geometrii analitycznej, gdzie pełnił funkcję asystenta. Po wojnie przyjechał do Wrocławia gdzie zajmował się organizacją polskiego szkolnictwa po wojnie. W 1954 roku uzyskał tytuł profesora Politechniki Wrocławskiej, a w 1957 roku został jej prorektorem. Równolegle z pracą naukową, pełnił również funkcje publiczne. Kolejno w latach 1946-54 był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu, w latach 1954-58 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, od 1958 do 1969 roku sprawował funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia, czyli stanowiska "gospodarza miasta" wprowadzonego zamiast funkcji prezydenta. Okres pomiędzy 1960, a 1962 rokiem zajmował go także w związku z pełnieniem funkcji członka egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego partii, był także posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji w latach 1961–1972. W latach 1970-1981 był przewodniczącym wojewódzkiego komitetu Frontu Jedności Narodowej. Po śmierci pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Miejsca

Warszawa, Wrocław

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

naukowiec, polityk, pedagog, administrator

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Full

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Jan Zagwojski, 2020-06-04

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Encyklopedia miasta Wrocławia. Wrocław: 2001.
Wokół Orędzia. Kucharski Wojciech, Strauchold Grzegorz (red.). Wrocław: Ośrodek „Pamieć i Przyszłość”, 2009.

Uwagi o stanie