Inglot Stefan

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Inglot Stefan

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

10 czerwca 1902 - 10 stycznia 1994

Historia

prodziekan (1954) oraz dziekan (1954–1958) Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor zwyczajny (1956)

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

Polska

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Kolany Olga, 2020-11-05

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie